Annonce
Esbjerg

Energistyrelsen afviser beskyldninger fra borgmester

Energistyrelsens samlede, foreløbige vurdering lyder, at Esbjergværket kan tages permanent ud af drift den 31. december 2022, uden at hensynet til varmeforsyningssikkerheden tilsidesættes. Arkivfoto: Chresten Bergh.
Energistyrelsen mener, at der er taget hensyn til varmekunderne og ikke Ørsteds aktiekurser i den påtænkte afgørelse, styrelsen har sendt i høring. Borgmester vil tage sagen op med kommende energiminister.

Esbjerg: Energistyrelsen afviser - i øvrigt ganske forventeligt - at aktiekurserne hos den statslige energivirksomhed Ørsted har betydning for den afgørelse, styrelsen ser ud til at træffe i striden mellem Din Forsyning og energigiganten i forbindelse med lukningen af Esbjergværket.

JydskeVestkysten har forelagt Energistyrelsen den kritik, som borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har sendt i retning af den statslige styrelse, og Energistyrelsen har sendt følgende skriftlige svar:

"Energistyrelsen har i øjeblikket udkastet til afgørelse vedrørende Esbjergværkets blok 3 i høring hos de berørte parter. Da der er tale om en verserende sag, kan vi ikke fra Energistyrelsens side kommentere på sagen i detaljer".

Annonce

Minister inddrages

Og videre:

"Der er ikke tale om, at Energistyrelsen har taget hensyn til Ørsteds aktiekurser eller lignende. Vi har baseret vores udkast til afgørelse på blandt andet de fakta, der er modtaget af parterne i sagen og har i vores sagsbehandling lagt vægt på de hensyn, der skal tages ud fra gældende lovgivning – nemlig hensynet til, at elforsyningssikkerheden og varmeforsyningssikkerheden fortsat sikres overfor kunderne. Derudover har styrelsen også indhentet tredjepartsvurdering til brug for sagsbehandlingen, og både Esbjerg Kommune og DIN Forsyning er blevet hørt om fakta ad flere gange. Det er vigtigt at have for øje, at det vil være væsentligt dyrere for varmeforbrugerne i Esbjergområdet, hvis driften af Esbjergværkets blok 3 forlænges ud over 2022", skriver Energistyrelsen.

Energistyrelsens udkast til afgørelse er også i høring hos Esbjerg Kommune frem til begyndelsen af august.

"Styrelsen vil selvfølgelig opfordre til, at parterne i sagen indsender partsindlæg, hvis der fremkommer nye fakta, der kan bidrage til at oplyse sagen yderligere", hedder det i mailen.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) agter, så snart den nye, socialdemokratiske regering er på plads, at tage sagen op med den kommende energi- og forsyningsminister.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Danmark For abonnenter

Myndighederne vil stoppe ham: - Jeg er den bedste omskæringslæge i Skandinavien

Annonce