Annonce
Haderslev

Enhedslisten: Stop muslingefiskeri i Lillebælt

Muslingefiskeriet møder modtand i Haderslev, Sønderborg Aabenraa og Flensborg kommuner. Arkivfoto: Timo Battefeld
Haderslev bør følge i Aabenraas fodspor og henvende sig til fødevareministeren. Enhedslisten vil have stoppet muslingefiskeri fra den østlige side af Aarø og til Barsø.
Annonce

HADERSLEV: Fiskeri efter muslinger i Lillebælt bør stoppes. Enhedslisten i Haderslev opfordrer Haderslev Kommune til at følge Sønderborg, Aabenraa og Flensborg kommuner, der alle har skrevet til fødevareminister Mogens Jensen og opfordret ham til at forbyde muslingeskraberi.

Svend Brandt (EL) opfordrer til, at kommunen kræver muslingeskraberiet standset i farvandet fra østsiden af Aarø i en bue udenom Halk Hoved og ned mod Barsø. Han begrunder ønsket med, at miljøet i Lillebælt bliver stedse dårligere på grund af iltmangel og efterfølgende fiskedød.


Iltsvindet var så udbredt og langvarigt, at der skete bundvendinger i store dele af fjorden.

Teknik- og miljøudvalget i Aabenraa Kommune - i brev til fødevareministeren


Muslinger filtrerer og er dermed med til at skabe klart vand og bedre miljøforhold i havet. Samtidig er de føde for blandt andet hvidand og edderfugl. Da muslingerne skrabes op fra bunden, tager det op til fire år for havbunden at reetablere sig efter skrabesporene.

Annonce

"Værste iltsvind i 25 år"

Enhedslisten har ladet sig inspirere af det brev, politikerne i Aabenraa Kommune i begyndelsen af september sendte til ministeren for fødevare og fiskeri.

Her beskriver formanden for udvalget for byrådets teknik- og miljøudvalg, Arne Leyeh Petersen (DF), at vandet i Aabenraa Fjord har det skidt. Det sydlige Lillebælt, Flensborg Fjord og Aabenraa Fjord har gennem de senere år været ramt af kraftigt iltsvind, og i henvendelsen til ministeren beskriver udvalgsformanden konsekvenserne:

”I sommeren 2919 oplevede vi det værste iltsvind i over 25 år. Iltsvindet var så udbredt og langvarigt, at der skete bundvendinger i store dele af fjorden. Fisk og andre bunddyr som for eksempel muslinger, søstjerne og krebsdyr, der ikke havde mulighed for at flygte, døde som følge af iltmangel og giftig svovlbrinte i fjorden.

Denne massedød har naturligvis også konsekvenser for de arter, der havde mulighed for at flygte. Fødegrundlaget for marsvin, edderfuglen og hvidanden, som er en del af udpegningsgrundlaget i det nærliggende internationale naturbeskyttelsesområde Lillebælt, er stærkt reduceret i forhold til, hvad det ville være uden iltsvind.”

Udvalget for plan og miljø i Haderslev har sendt sagen til vurdering hos forvaltningen og tager henvendelsen op på sit næste møde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce