Annonce
Esbjerg

Enigt byråd sendte buket af roser til Udsatteråd og borgere

Flere fra Udsatterådet var mødt op i byrådssalen til den politiske behandling af strategien for socialt udsatte mennesker - fra venstre er det Cliff Hulsten, formand for X-House, social- og arresthuspræst Ingelise Wenzel samt formanden for Udsatterådet, Nicolai Kubel Olesen, leder af Korn180. Derudover var Erik Gram fra Kids 'n' Teens og Gitte Morberg Jensen, formand for Vindrosen, til stede. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.

Esbjerg Kommune har fået en strategi for kommunens indsats for socialt udsatte med enstemmig beslutning på mandag aftens byrådsmøde.

Esbjerg Kommune: Det er helt traditionelt, at det hvirvler med løfter og gode intentioner i en valgkamp, og en kommunalvalgkamp er ingen undtagelse. Det er ikke altid, det udmønter sig i noget konkret, men Esbjerg Byråd kunne mandag aften dog i fællesskab glæde sig over, at ét godt forslag i hvert fald er blevet til noget - strategien "for socialt udsatte mennesker". Eller "Udsattepolitik", om man vil.

Spørgsmålet om en udsattepolitik blev første gang taget op i Social & Arbejdsmarkedsudvalget i april i år, og Udsatterådet blev bedt om at varetage processen om udformningen af udsattepolitikken. Ved byrådsmødet havde flere medlemmer af Udsatterådet bænket sig - sammen med nogle af de mennesker, politikken handler om - for at se arbejdet munde ud i en egentlig politisk beslutning, som kommunen fremover skal arbejde efter.

- Jeg kan kun være enig i, at det er en god idé, at vi får en strategi for vores indsats over for socialt udsatte i vores kommune. Det kan være med til at give os en retning i arbejdet med en borgergruppe, der i høj grad har brug for kommunens støtte til at mestre eget liv, til at få en bolig, til at komme tættere på arbejdsmarkedet og til at leve et sundere liv. Der ligger rigtig meget arbejde bag sådan en strategi, og det har været en længere proces med mange forskellige aktører. Flere her i salen har alle deltaget i temadage, dialogmøder og også i Udsatterådets event "Sæt dit præg på Udsattepolitikken" i efteråret, hvor godt 160 deltog, og både her, til temadagene og til dialogmøderne kom rigtig mange gode input og ideer, som Udsatterådet har arbejdet videre med, forklarede formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten), inden han lagde bolden op til formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), der også glædede sig over strategien og dens fokus mod børn og unge.

Annonce

Strategien

Udsattepolitikken - eller strategien for socialt udsatte mennesker - indeholder fem indsatsområder: Mestre eget liv

Mulighed for en bolig

Tættere på arbejdsmarkedet

Sundt liv

Børn og unge kan skabe et liv

Rost til skyerne

- Børn og unge i udsatte positioner skal have mulighed for at skabe et godt liv på lige fod med andre børn. Det gælder både, når vi taler om skolegang, uddannelse og fritid, lige som alle børn skal kunne leve et liv uden fattigdom. Derfor er det helt afgørende, at vi opdager udsatheden hos børn og unge på et tidligt tidspunkt, så vi kan sætte ind med sammenhængende og koordinerede indsatser i et tværfagligt samarbejde mellem alle relevante parter. Vi har stadig unge mennesker der falder igennem det sikkerhedsnet, vi har, og det skal strategien og de efterfølgende handlinger sikre, at vi forebygger i fremtiden, lød det fra Diana Mose Olsen, inden byrådsmedlemmer én for én - fra Venstres Preben Rudiengaard og Anders Rohr Jørgensen til Hans Erik Møller (S) og Anne Marie Geisler (R) roste arbejdet og strategien til skyerne.

Borgmesteren fik den afsluttende bemærkning:

- Der var en sund skepsis, men politikerne kan godt lytte engang i mellem. Nu skal vi vise det og handle - nu er ordene på papir, sagde han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce