Annonce
Sydjylland

Er det slut med forældrekøb nu?

Thomas Lindberg Henriksen, Sydbank. Foto: Chresten Bergh
Annonce

I starten af december præsenterede en stolt regering sammen med støttepartierne og Alternativet finansloven for 2020.

Af den fremgår det blandt andet, at det fremover ikke skal være muligt at anvende virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen i forbindelse med udlejning af bolig til nærtstående.

Oversat til alment dansk betyder det, at det blandt andet ikke er muligt at bruge virksomhedsordningen ved forældrekøb af bolig. Det forventes, at dette skal gælde fra 2021, men det er endnu ikke aftalt præcist, hvornår de nye regler træder i kraft.

En investering i dit barns tilværelse

Har du et barn, der for eksempel studerer eller snart skal til det, og går du og overvejer at købe en lejlighed og leje den ud til barnet, er det jo relevant at overveje, hvilke konsekvenser dette har for dig.

Et forældrekøb har til formål at finde en bolig til sit barn i det vanskelige lejemarked, som særligt præger de største byer herhjemme.

I byer som København og Aarhus er efterspørgslen efter studieboliger til studievenlige priser ikke proportionel med udbuddet, og særligt derfor har forældrekøb været en måde at sikre ens børns fremtid som udeboende.

Selvom det af mange opfattes som en ren investering i mursten, så sender forældre jo ikke deres børn til Aarhus eller København for at læse på grund af et forældrekøb, men fordi de på den måde kan give deres børn en hjælp til at etablere deres nye tilværelse.

Hvordan fungerer virksomhedsordningen?

Helt overordnet er virksomhedsordningen en skatteberegningsmodel, man kan bruge, når man driver erhvervsmæssig virksomhed – herunder erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom til børn.

Virksomhedsordningen sikrer, at fradragsværdien af erhvervsmæssige renteudgifter kan fratrækkes op til topskattegrænsen på knap 56 procent, i stedet for kapitalindkomst som ligger på 25-33 procent afhængigt af de øvrige indkomstforhold.

Konsekvensen ved, at du ikke kan bruge virksomhedsordningen på forældrekøb, kan lettest beskrives ved et forsimplet regneeksempel:

Et forældrepar har købt en lejlighed til 2.000.000 kroner, med et samlet lån på 1.900.000 kroner, som lejes ud for 8.000 kroner om måneden.

De månedlige udgifter er på 4.000 kroner - udover omkostningerne til belåning.

Forældrene betaler topskat og har øvrige renteudgifter på 100.000 kroner pr. år.

Hvis den årlige rente inklusive bidrag på gælden fra forældrekøbet er på to procent, vil meromkostningen efter skat – såfremt virksomhedsordningen ikke anvendes - være på 11.500 kroner om året, når det forudsættes, at der ikke ville blive sparet op i virksomhedsordningen, såfremt man kunne anvende denne.

Ændres den årlige rente inklusive bidrag på gælden til 0,5 procent, så vil meromkostningen efter skat ved ikke at kunne anvende virksomhedsordningen være på ca. 2.900 kroner årligt, når det forudsættes at der ikke ville blive sparet op i virksomhedsordningen.

Det er stadig muligt at købe en lejlighed og leje den ud til ens børn og anvende personskattelovens almindelige regler. Derudover kan man ligeledes udnytte, at børnene eventuelt kan overtage ejendommen til en lempeligere pris – alt efter, hvordan de nye boligskatteregler bliver udformet.

Hvad betyder det for dig, der allerede har en forældrekøbslejlighed i virksomhedsordningen?

Der er endnu ikke fremsat lovforslag vedrørende afskaffelse af muligheden for at anvende virksomhedsordningen ved forældrekøb.

Derfor ved vi ikke, om der kommer overgangsregler og hvad de vil i så fald vil betyde for personer, der i dag har forældrekøb liggende i en virksomhedsordning.

Har du brug for rådgivning vedrørende eventuel finansiering af forældrekøb, så kontakt din bank.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Ingen kære mor: Skoleleder sender eleverne hjem, hvis de overtræder coronaregler

Annonce