Annonce
Debat

Er Energinet et orakel?

Læserbrev: Energiminister Lars Chr. Lilleholt har nu via adskillige kanaler gjort opmærksom på, hvor besværligt det vil være at nedgrave højspændingsledningerne i Vestdanmark. I parentes bemærket, må den sandede hedejord i Vestdanmark jo være mere besværlig at have med at gøre, end undergrunden i Lilleholts valgkreds, hvor det gik fint med at grave ledningerne ned.

Energiministeren har i sin kommentar til vores anmodning om foretræde den 24. maj brugt 2/3 af brevet på at skrive stolpe op og stolpe ned om, at det er noget bøwl at lave de ni kompensationsstationer, som skulle stilles op ved en nedgravet løsning.

Han har forsøgt at imponere med, at sådan en station fylder "13 fodboldbaner og var 25 meter høje". 13 fodboldbaner svarer til 9 hektar (300 x 300 meter), så ni stationer à ni hektar er altså = 81 hektar.

Hvis man så derimod tager den luftbårne løsning, og regner med 175 km ganget med bredden af højspændingsmasterne (35m) + 80 meters ekspropriationsgrænse på hver side, så bliver det i alt 3.412 hektar - eller 4.929 fodboldbaner! Det vil altså sige 42 gange så meget ødelagt natur end ved den nedgravede løsning - og så har man slet ikke regnet med det kæmpe område, hvorfra man vil kunne se de 35 meter høje mastodonter. Det vil være så stort et tal, at man bliver nødt til at regne i kvadratkilometer i stedet for fodboldbaner, som jo ellers er ministerens foretrukne arealmåleenhed!

I alle Energiministerens svar, uanset om det er til folketingsmedlemmer, i læserbreve eller kommentarer til anmodning om foretræde, har ministeren henvist til Energinet. Jeg har forsøgt at søge på nettet for at undersøge, om Energinet rent faktisk er et orakel, som har svar på alle tænkelige spørgsmål, men det kniber lidt med at finde et bevis for dette.

Hvorfor kontakter Energiministeren ikke eksperter som f.eks. Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitet og varm fortaler for den grønne omstilling, som i adskillige artikler har talt den nye forbindelse midt imod.

F.eks. skriver han at i en artikel at "Den øgede mængde vind i Vestjylland kan i sig selv håndteres ved kabellagte ledninger", og at "Den nye højspændingsledning er ikke nødvendig for at sikre den grønne omstilling, men handler om det kabel, man bygger til Storbritannien, det såkaldte VikingLink."

Jeg skal ikke gøre mig klog på, om én eller anden direktør i Energinet har en bonusordning, som giver mere afkast ved luftbårne ledninger end ved en nedgravet løsning, men det er da påfaldende, at det efterhånden kun er Energinet og Energiministeren. der stemmer for luftledninger. Var det ikke på tide, Lars Chr. Lilleholt, at spørge andre til råds? Eller er du bange for svaret?

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce