Annonce
Erhverv

Erhverv+ panelet: Det har vi lært af corona-krisen - og her er vores bedste råd

Tre problemknusere fra Erhverv+ panelet - Louise Byg Kongsholm, direktør i pej gruppen, ledelsesrådgiver Jette Ditlev og Thomas Juel, salgsdirektør i Cadpeople - sætter her ord på, hvad corona-krisen har betydet for deres virksomheder og ikke mindst, hvad de har lært af undervejs. Og så giver de deres bedste råd videre til andre til at tackle tidens udfordringer.

Louise Byg Kongsholm, administrerende direktør, pej gruppen, scandinavian trend institute

Hvordan er din virksomhed påvirket af corona-krisen?

En stor del af vores omsætning og indtjening er baseret på konferencer, seminarer og foredrag, og med nedlukningen af Danmark og lange udsigter med hensyn til større arrangementer, er vi hårdt ramt.

På salg af trendmaterialer, farvesystemer og konsulentarbejde er vi påvirket af, at vores kunder er i livsstilsbrancherne (design, mode, møbler og interiør) – og når de lider under butikslukninger, så mærker vi det med det samme. Med hensyn til vores branchemedier, har vi oplevet en stigende interesse for nyhedsmails, men til gengæld er der færre, der ønsker at annoncere.

Hvad er det vigtigste, som du har lært under krisen?

Selv om virksomheden er hårdt ramt, så er det en interessant tid at observere trends og forbrugeradfærd i. Opfattelsen af, at forbrugeradfærd og vaner ikke kan ændres, er i hvert fald modbevist – så længe sagen er vigtig nok.

Omstillingen af alt fra sygehusvæsen, mødekultur, indkøbsrutiner, rejsevaner med videre er gået superstærkt, og for hver omstilling er det interessant at vurdere effekten på kort, mellemlang og lang sigt.

Hvad er dit bedste råd til andre for at komme igennem krisen?

At tænke langsigtet på det overordnede plan, men lede virksomheden time for time i detaljerne. Det er en svær øvelse, og det kræver mange tanker og timer.

Der kan ligeledes findes inspiration og erfaring mange steder. Det gælder både finanskrisen, i ledelsesteorien og fra andres oplevelser og erfaringer. Her tænker jeg blandt andet på Stockdale-paradokset, som giver en god beskrivelse af behovet for at balancere mellem realisme og optimisme.

Paradokset har fået sit navn efter en amerikansk viceadmiral, James Stockdale, der under Vietnamkrigen var krigsfange i otte år. Efter sin løsladelse fortalte han, at han aldrig mistede troen på at slippe ud i live samtidig med, at han så den brutale virkelighed og de faktiske kendsgerninger i øjnene.

De fanger, der ikke overlevede, var optimisterne: Dem, der var overbevist om, at de var ude til jul, men som mistede modet, når så det blev jul for anden gang.

Læren herfra er med andre ord, at det gælder om at tro på, at vi kommer ud på den anden side, men samtidig at se realiteterne i øjnene.

Erhverv+ panelet

Et panel bestående af ni jysk-fynske erhvervspersonligheder stiller deres viden til rådighed i Erhverv+ panelet og giver bud på, hvordan vi løser nogle af de udfordringer, som ledere og medarbejdere møder i hverdagen ude i virksomhederne.

Paneldeltagerne er på tre ad gangen, når de knuser konkrete problemstillinger fra erhvervslivet.

Har du med et problem eller en udfordring, som du kunne tænke dig, at Erhverv+ panelet ser nærmere på til fordel for dig og alle andre, er du altid velkommen til at skrive til hesk@erhvervplus.dk

Annonce

Jette Ditlev, ledelsesrådgiver og forretningsudvikler, Ditlev Consulting

Hvordan er din virksomhed påvirket af corona-krisen?

I Ditlev Consulting var der fuld kraft på kedlerne og udsigt til et super år med mange spændende opgaver. Lige indtil 11. marts, hvor statsministeren afholdt det første corona-pressemøde.

Jeg skulle have været til København dagen efter for at bidrage på en konference og til en række møder. Aftenen 11. marts blev derfor brugt til at løse det og til at tage stilling til aktiviteter hos kunder i ugen efter.

En del har kunnet foregå virtuelt, men arbejdet med forretningsudvikling, strategi, ledelse og lederskab kræver også fysiske møder. Samtidig går der "prop i forsyningskæden": Kunderne rammes på deres forretning og arbejder udsættes – i hvert fald på kort sigt.

Det i kombination betyder, at min virksomhed naturligvis også er ramt. Dybden afhænger af, hvor hurtigt vi kan komme i gang igen. Og det afhænger af de danske restriktioner, men særligt af udviklingen i andre lande og verdenshandlen.

Hvad er det vigtigste, som du har lært under krisen?

Der er en række læringer, men de fleste er ikke nye. De er bare rykket op på hitlisten og er blevet meget tydeligere.

For det første: Allervigtigst i krisetid er at tænke kreativt og innovativt. Det kan være i form af nye produkter, løsninger, salgskanaler eller noget helt fjerde.

For det andet: Du får, hvad du giver. Er du gavmild med hjælp, får du også noget tilbage. Jeg var for eksempel hurtigt ude og tilbyde gratis sparring til ledere og virksomheder, hvilket jeg har fået fin omtale og anerkendelse for (og gode kontakter). Min virksomhed bidrager også til Jysk Fynske Mediers "Erhverv112" – og gør det med glæde!

Jeg har også i større grad end normalt skrevet blogs med viden og inspiration om eksempelvis distanceledelse, at arbejde effektivt hjemmefra, gode møder – også virtuelt. Hvilket leder mig til det tredje punkt: Gode møder kræver god forberedelse, struktur og ledelse, hvilket bliver endnu tydeligere i virtuelle møder. Det, der ikke fungerer fysisk, bliver nemlig forstærket virtuelt.

For det fjerde: Vi mennesker kan meget mere, end vi tror. For eksempel lykkedes det i løbet af få dage at stable brugbar virtuel undervisning på benene i hele uddannelsessektoren (jeg ved det, jeg underviser jo selv).

Og i virksomhederne blev der etableret hjemmearbejde – helt eller delvist. De digitale platforme er blevet allemands eje.

For det femte: Vi kan stå sammen, når vi vil. Det gælder som nation, som lokalsamfund, i organisationer og virksomheder, men også i det politiske liv. Det håber jeg fortsætter.

Hvad er dit bedste råd til andre for at komme igennem krisen?

Ta' kampen op, se muligheder, søg hjælp og sparring – uanset hvor slemt det ser ud. For står man i skidt til halsen, så bøj ikke hovedet.

Annonce

Thomas Juel, salgsdirektør (CSO) og partner, Cadpeople

Hvordan er din virksomhed påvirket af corona-krisen?

Vi blev ved Cadpeople ret tidligt tvunget til at forholde os til en på det tidspunkt spirende, men forholdsvis fjern Coronakrise. Sammen med en stor kunde skulle vi til Japan til vindmessen WindExpo i Tokyo.

Situationen omkring messen var ret kaotisk og ændrede sig uge for uge, så vi fulgte godt med på kundens og på egne vegne. Sidst i februar valgte kunden at trække deres tilstedeværelse ved messen, og vi gjorde naturligvis det samme i forhold til vores medarbejder.

Et par uger senere befandt jeg selv og to kolleger os i et møde med en kunde og en samarbejdspartner. Midt i mødet blev samarbejdspartneren ringet op af en kammerat, som han netop havde været på skiferie med, og som nu var bekræftet smittet med Covid-19. Det udløste tre anbefalede (men dog selvvalgte) karantænedage for os, der var til stede i mødet.

På kundesiden har det naturligvis en markant indflydelse og potentielt en stor konsekvens for vores forretning, når Danmark pludselig mere eller mindre går i stå. Ikke mindst når usikkerheden indfinder sig hos vores kunder.

Vi har endnu ikke (7-9-13) oplevet kunder, der decideret har trukket sig eller trukket deres projekter. En del af de igangværende projekter er dog sat en smule på hold – oftest faktisk af praktiske hensyn. Samtidig tænker vores kunder sig naturligvis grundigt om, inden de investerer i nye tiltag og projekter.

For at udvise rettidig omhu og for at sikre fremtiden for vores virksomhed så tidligt i forløbet som muligt, har vi, som så mange andre, iværksat en plan. Hos os blev det en fem-punktsplan:

  1. Tvungen afspadsering og ferie
  2. Opsigelse af fem medarbejdere
  3. Omkostningsreduktion
  4. Annullering af 2020 lønforhandlinger
  5. Lønnedgang for ejergruppe og senere for medarbejdere

Usikkerheden omkring hele situationen og vores manglende udsyn gjorde desværre, at vi så os nødsaget til at opsige fem medarbejdere, som vi håber at kunne genansætte, når vi igen kan kigge lidt længere frem, og når situationen forhåbentlig normaliserer sig. Samtidig gik ejergruppen ned i løn og garanterede yderligere finansiering ind i virksomheden, hvis der skulle blive behov for det.

En kollektiv lønnedgang på 10 procent blandt medarbejderne blev ligeledes varslet som en bølge to. Med andre ord ikke den sjoveste plan at skulle planlægge og implementere.

På den anden – og mere positive - side er der også stor efterspørgsel efter det, vi kan som visuelt og digitalt kommunikationsbureau. Når mennesker ikke må mødes, opstår der nye behov.

Det kan være at træne medarbejdere digitalt eller at kunne præsentere sit produkt, sin virksomhed eller sin ydelse på en virtuel og digital måde, der er mindst ligeså overbevisende, som hvis man var der selv. Det er dét, vi kan, og det vi har gjort i snart 28 år.

Der har derfor gennem hele corona-perioden været travlt i vores salgsafdeling, hvor vi dagligt ”mødes” med nye kunder, kvalificerer nye idéer, definerer nye projekter, svarer på udbud og naturligvis arbejder videre med vores gode eksisterende kunder sammen med vores knalddygtige medarbejdere.

Helt overordnet er vi så heldige, at langt de fleste af vores kunder er store velkonsoliderede B2B-virksomheder, og endda i brancher, der er vant til at tænke langsigtet, og som ikke går i panik i morgen. Vi ser med andre ord lyst på fremtiden.

Hvad er det vigtigste, som du har lært under krisen?

Det absolut vigtigste, jeg har lært under denne krise, er, hvor omstillingsparate vi alle er. Som familie, som ledelse, som medarbejdere og som kunder.

Personligt har jeg nydt at være mere sammen med min kone og mine unger på hjemmefronten. Og selvom vi er fem mennesker i huset dag ud og dag ind, som i øvrigt alle kæmper om den samme båndbredde og lektiehjælp, er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer styrkede ud af det her som familie.

På job har det overrasket mig positivt, hvor enige vi har været, og hvor konstruktivt vi har arbejdet sammen i vores ledelsesgruppe. På et bureau, hvor det vel næsten ligger i naturen, at alle har en mening om alt, går bølgerne ledelsesmæssigt til tider højt.

I corona-perioden er alt dette dog sat til side for i fællesskab at træffe de bedste beslutninger for vores virksomhed. Så også her kommer vi styrkede ud af denne periode som gruppe.

Men arbejdsmæssigt er min vigtigste læring dog, hvor hurtigt vi sammen med vores kunder har været til at omstille os og arbejde videre i de eksisterende projekter og i nye opgaver. Der er en klar følelse og fornemmelse af, at vi alle er i samme båd og derfor bare skal have tingene til at fungere.

Hvad er dit bedste råd til andre for at komme igennem krisen?

Basis først. Bliv enige om en plan i ledelsen, så snart I har en fornemmelse for, hvor virksomheden er på vej hen.

Eksekvér og kommunikér herefter jeres plan så præcist, åbent og ofte som muligt, så intern usikkerhed minimeres. Kommunikationen er vigtigere end nogensinde før, når I kun ses digitalt.

Planen skal naturligvis revideres, hvis situationen gør det nødvendigt, men hold fast i de overordnede rammer, så en usikkerhedsskabende slingrekurs undgås.

Tænk herefter i muligheder. Når du føler, du har et nogenlunde overblik over (og nogenlunde styr på) din forretning, så tænk ud af boksen – meget gerne sammen med dine kunder og samarbejdspartnere.

Kriser har gennem historien været en katalysator for nytænkning og innovation og er dermed mulighedernes afsæt. Boston Consulting Group vurderer for eksempel helt aktuelt, at der kommer en kæmpe disruptionsbølge efter coronakrisen. Både på den digitale front, men også når det handler om opkøb og omstilling.

Det er yderst spændende for en virksomhed som vores, og det er måske afsættet til mit allervigtigste råd:

Når man finder sig selv i en situation som denne, man helt overordnet ikke kan kontrollere, kan man ligeså godt forsøge at få det bedste ud af den. Som familie, som medarbejder, som leder, som virksomhed og som menneske.

- Opfattelsen af, at forbrugeradfærd og vaner ikke kan ændres, er i hvert fald modbevist – så længe sagen er vigtig nok, lyder en del af læringen af coronakrisen hos Louise Byg Kongsholm, administrerende direktør i pej gruppen i Herning. Pressefoto

- Allervigtigst i krisetid er at tænke kreativt og innovativt. Det kan være i form af nye produkter, løsninger, salgskanaler eller noget helt fjerde, forklarer Jette Ditlev, der står bag Ditlev Consulting. Pressefoto
- Når man finder sig selv i en situation som denne, man helt overordnet ikke kan kontrollere, kan man ligeså godt forsøge at få det bedste ud af den. Som familie, som medarbejder, som leder, som virksomhed og som menneske, lyder rådet fra Thomas Juel, salgsdirektør hos Cadpeople. Pressefoto
Annonce
Erhverv For abonnenter

Vejen skærer konsekvent i kontanthjælpen, når ledige bryder deres aftaler: - Hvis man kan arbejde, så skal man arbejde

Danmark

Onsdagens coronatal: Nu er over 74 procent af befolkningen færdigvaccineret

Sydjylland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Annonce
Annonce
Annonce
Vejen

Venstrepolitiker og chef på flyvestationen får skarp kritik af Arbejdstilsynet: Mobber og skaber frygt

Sønderborg For abonnenter

Politimand frygtede for sit liv: Bosnisk pistolmand kan vende retur til Danmark om seks år

Varde

Hotel lever takket være opbakning: Men borgere taber penge, fordi folkeejet anpartsselskab er sendt til tvangsopløsning

Billund

Davidsen i Billund lukker: Vi har ikke udsigt til at skabe en lønsom forretning i Billund

Livsstil

Du kan opleve DM i Kolding: Her skal klatrene kæmpe om medaljer uden sikkerhedsnet

Varde For abonnenter

80-årige Flemming mister stort beløb på, at hotellet i hjembyen overlever: - Jeg låner stadig penge ud til gode projekter

Erhverv

Annie og Peter Hindbo fra Jordrup er nomineret til international landbrugs-pris: - Det tyder på, at vi gør noget rigtigt

Sydjylland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Esbjerg For abonnenter

Kendt værtshus i Østerbyen går konkurs: Men der er stadig dans og kolde pilsnere i hytten

Danmark

Kulturministeren er skræmt over danske børns Youtube-forbrug: - Jeg er bange for algoritmer, jeg ikke forstår

Sønderborg

Voldsomt vejr vinder over færgerne: Alslinjen aflyser alligevel flere afgange

Vejen For abonnenter

Stormøde i kriseramt klub: Erhvervsmand vil samle opbakning til at genrejse klubben

Sydjylland

Glemsomme syd- og sønderjyder hjælper tyvene med at begå indbrud: Politiet opfordrer til at huske at låse døre og lukke vinduer

Annonce