Annonce
Tønder

Erhvervsfolk vægrer sig mod nyt turismesamarbejde

Rømø Tønder Turistforening noterede sig en fremgang på over fire procent i antal af overnatninger i 2018 i forhold til året før. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Med baggrund i blandt andet det seneste års fremgang i antal af overnatninger tager turist-, handels- og erhvervsfolk afstand fra et nyt destinationssamarbejde, som Tønder kommune agter at indgå med Fanø og Esbjerg kommuner.

TØNDER/RØMØ: Hvor skal vi hen, du?

Tilbage i februar besluttede et flertal i Tønders økonomiudvalg at tiltræde en hensigtserklæring om at indgå i et fremtidigt turistmæssigt destinationssamarbejde med Esbjerg og Fanø kommuner. Men netop dette samarbejde er en række turist- og erhvervsfolk alt andet end begejstrede for.

Det resulterer nu i, at sagen overvejes en ekstra gang.

Utilfredsheden med det fremtidige samarbejde kom blandt andet frem i et bekymringsbrev, som erhvervs- og turistfolk efter underskrivelsen af hensigtserklæringen sendte til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen. Destinationssamarbejdet var også et af hovedemnerne på Rømø-Tønder Turistforenings generalforsamling i Løgumkloster i sidste uge.

- Det bedste for Rømø-Tønder Turistforening er, at vi forbliver en selvstændig forening med eget budget og regnskab, der skal markedsføre og brande Tønder både i Danmark og udlandet, siger formanden for foreningen, Martin Iversen, Møgeltønder.

Han henviser blandt andet til, at markedsføring i udlandet ifølge det nuværende oplæg skal ske via "Visit Denmark" med stor risiko for, at Tønder ikke opnår den synlighed, men har i dag og som er afgørende for fremtiden.

- Man skal ikke eksperimentere med noget, der kan gå gruelig galt, siger Martin Iversen.

Annonce
Man skal ikke eksperimentere med noget, der kan gå grueligt galt.

Martin Iversen, formand, Rømø-Tønder Turistforening, Møgeltønder

Atter på dagsorden

I lyset af bekymringsbrevet og generalforsamlingen har borgmester Henrik Frandsen valgt at fremsende destinationssamarbejdet til fornyet behandling og debat i økonomiudvalget. Der er indkaldt til møde onsdag morgen klokken 8, og indstillingen fra kommunaldirektør Klaus Liestmann lyder i dagsordenen, at processen stilles i bero.

- Set i lyset af diffuse udmeldinger fra turistforeningen på generalforsamlingen i sidste uge tager vi diskussionen i økonomiudvalget en gang til. Man kan sige, at vi kvalificerer beslutningsgrundlaget. Jeg ved ikke, hvad det ender med, men det kan ende med, at vi vælger at stille processen i bero, siger Henrik Frandsen.

De "diffuse" udmeldinger er ifølge borgmesteren, at det efter hans opfattelse ikke er en fuldt ud enig bestyrelse i turistforeningen, der er skeptisk overfor destinationssamarbejdet.

Sønderjysk samspil

En af dem, der hilser en fornyet debat og stillingtagen til destinationssamarbejdet i økonomiudvalget velkommen, er Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen. Han stemte som eneste imod indgåelsen af hensigtserklæringen i februar. Det var der flere årsager til.

- Vi skal have alternative muligheder bedre belyst. Det er også en interessant disposition, at Varde har valgt at melde sig ud af det nuværende samarbejde. Det må der være en årsag til. Der er også ændrede præmisser. Det er ikke et krav, men en mulighed at indgå et destinationssamarbejde, siger Jørgen Popp Petersen.

Han lægger ikke skjul på, at han hellere så et alternativt samspil.

- For Slesvigsk Parti er den første adresse det sønderjyske samarbejde. Det skal som minimum undersøges, siger Jørgen Popp Petersen.

Både/og

Henrik Frandsen påpeger, at Tønder allerede er med i det sønderjyske destinationssamarbejde. Dog på en særaftale med halvt kontingent. Det skal fortsætte, mener han:

- Det er ikke enten eller, men både og, siger borgmesteren. Han ser det største udviklingspotentiale op langs vestkysten, og deler ikke turistfolkenes frygt for destinationssamarbejdet.

- Det er ikke en nedgradering af de lokale turistforeninger. Der skal være lokal forankring hele vejen igennem. Vi har meget tilfælles med Fanø og Esbjerg, blandt andet tre vadehavsøer på rad og række og stort potentiale i både verdensarv, nationalpark og Tøndermarsk Initiativet. Når der kommer noget nyt, er der nogle, der bliver forskrækkede. Jeg ser mange muligheder. Det er nu, toget kører, siger Henrik Frandsen.

Han henviser blandt andet til, at destinationssamarbejder giver adgang til at søge tilskud i en statslig pulje på 40 millioner kroner. Varde har sammen med Ringkøbing-Skjern allerede bebudet en ansøgning om seks millioner kroner.

Tønder Kommune støtter den lokale turismefremme og aktiviteter med et årligt tilskud på 3,1 millioner kroner.

Destinationer

Tønder Kommune agter at gå i kompagniskab med Fanø og Esbjerg kommuner om et fælles destinations-samarbejde på turismeområdet. Det har de tre kommuner underskrevet en hensigtserklæring om.

Det nye samarbejde afløser det nuværende Destination Sydvestjylland, hvor Varde Kommune hidtil også har indgået. Men Varde har besluttet at gå sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune istedet.

Den nye konstellation udspringer af lov om erhvervsfremme, der blandt andet betyder, at der skal oprettes færre destinations-samarbejder mellem kommunerne på turismeområdet - mellem 15 og 25 på landsplan. Rammerne er ikke forhandlet på plads endnu mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Fremgang

Ifølge formand Martin Iversen noterede Rømø-Tønder Turistforening sig i 2018 en fremgang på 67.000 overnatninger til i alt 1,7 millioner på årsbasis. Det svarer til en fremgang på 4,14 procent.

I samme periode havde Fanø ifølge Martin Iversen en fremgang på 0,56 procent, mens Esbjerg oplevede en tilbagegang på turistovernatninger på 5,5 procent.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce