Annonce
Esbjerg

Erhvervsmand kritiserer hemmeligholdt plan for gigantmaster

Sådan ser masten, der er navngivet Thor, ud. Det er den og dens mastekolleger, der er udviklet til at bære højspændingsledningerne på de 170 kilometer mellem Idomlund og grænsen. Arkivfoto: Energinet
Folketingskandidat Anders Kronborg (S) er ikke ene om at ønske Energinets indtil videre hemmelige forslag til linjeføring af den stærkt omdiskuterede højspændingsforbindelse fra Idomlund til grænsen offentliggjort. Både kendt erhvervsmand fra Esbjerg og lodsejer ved Endrup står med projekter, der afhænger af linjeføring.

Esbjerg Kommune: Folketingskandidat og mastemodstander Anders Kronborg (S) er ikke ene om at kræve indsigt i det forslag til linjeføring og nedgravninger af den kontroversielle 400 kV-højspændingsforbindelse fra Idomlund ved Holstebro til grænsen, som Energinet for tiden præsenterer for kommunalpolitikerne i de kommuner, der ønsker det.

Som omtalt i JydskeVestkysten søndag fik politikerne i Plan & Miljøudvalget en orientering på det seneste møde - mundtligt og med vilje intet på skrift - om, hvor højspændingsforbindelsen tænkes henholdsvis nedgravet og sat på 35 meter høje master inden for Esbjerg Kommunes grænser, og Energinet ønsker ikke at oplysningerne spredes ud i en større offentlighed endnu.

Men den fremgangsmåde kritiseres af blandt andre den succesrige erhvervsmand Per Bonnichsen Jensen, der sammen med døtrene Christinna og Teresa med selskabet Familien Bonnichsen Holding er klar til at investere et "stort, tocifret millionbeløb" i en storstilet dyrkning af medicinsk cannabis øst for Skærbæk i Sønderjylland, som bær-kongen fra Øster Gasse, Anders Sørensen, står bag.

Annonce

Sagen kort

  • Energinet forklarede søndag i en artikel i JydskeVestkysten, at man ikke ønsker at gøre det materiale, man forelægger kommunalpolitikerne i disse dage, offentligt tilgængeligt endnu, fordi der kun er tale om "en foreløbig skitse".
  • I denne måned holder Energinet dialog med kommunerne om forslag til linjeføring. I juni er der dialog med myndighederne og finjustering af forslag til linjeføring og i august/september offentliggøres forslag til linjeføring for lodsejerne. I januar til april 2020 finder den anden offentlighedsfase sted.
  • Energinet vil være i stand til at nedgrave op til 26 kilometer af den planlagte 170 kilometer lange højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse - og ikke mere end det.
  • Det blev konklusionen på det analysearbejde, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) satte i gang, efter at han og lokalt valgte folketingsmedlemmer oplevede massiv vrede fra tusindvis af borgere, der protesterer over udsigten til at få 500 højspændingsmaster i en højde af 35 meter placeret ned gennem naturskønne områder i Sydvestjylland.

Presset tidsplan

- Vi er bestemt ikke tilfredse med, at Energinet hemmeligholder linjeføringen, for vi kan ikke komme videre med vores projekt, før den offentliggøres. Derfor er vi også meget taknemmelige for, at Anders Kronborg som den eneste politiker tager affære i sagen den højspændingsmotorvej i 35 meters højde og bredde, der er planlagt, siger Per Bonnichsen Jensen.

Familiens investering presses yderligere efter at det forleden blev offentliggjort, at Spectrum Cannabis nord for Odense som den første danske cannabis-producent nu må producere medicinske cannabis-produkter.

- Det lægger yderligere pres på vores tidsplan, for vi kan ikke gå i gang med opførelse af væksthuse og andet, før vi kender linjeføringen. Så vi er yderst utilfredse med hemmeligholdelsen af Energinets forslag til linjeføring, siger erhvervsmanden.

Skovprojekt afventer

En anden, der står med et projekt, som ikke kan komme videre, før linjeføringen bliver kendt, er Lars Brinch Thygesen, der bor på en 60 hektar stor ejendom på Vibækvej ved Endrup. Han har nu anmodet Energinet om at få udleveret de samme oplysninger, som politikerne har fået, fordi det er "af væsentlig interesse for os som lodsejere".

"Da det er af ekstrem vigtighed for vores dispositioner, anmoder vi om at få tilsendt relevante kort med en beskrivelse af, hvor i vort område, der påtænkes opsætning af en masteføring samt kabellægning. Store dele af vor 60 hektar store ejendom består i dag af fredsskov, og vi påtænker at plante yderligere fire hektar (40.000 kvadratmeter, red.) til med skov inden for det kommende år", skriver han blandt andet.

Anders Kronborg har rykket for den aktindsigt, han har begæret hos Energinet og har fået følgende svar: "Vi er fortsat i gang med at danne os et overblik over det, du har anmodet om aktindsigt i. Jeg kan derfor ikke give dig et præcist svar på, hvornår du kan forvente at få en afgørelse fra Energinet", hed det mandag i en mail til Kronborg fra Energinet.

Annonce
Forsiden netop nu
Tønder

Over 100 får måtte reddes fra vandmasser på mark

Kommentar For abonnenter

Kommentar: Gammelt menighedsråd misbrugte omverdenens tillid

Da det tidligere menighedsråd i Holbøl Sogn valgte at træde tilbage i samlet flok i august 2018, skete det nærmest i total tavshed. Ingen i menighedsrådet ville sige noget som helst til ret mange - ud over at de havde krævet den tidligere præst i sognet Kristian Ditlev Jensen fyret. Det lykkedes ikke, hvorefter de besluttede, at så kunne det også være lige meget. Farvel, men ingen tak og altså helt uden nogen form for forklaring. Det har jeg kritiseret i tidligere kommentarer, og kritikken har på ingen måde siden vist sig uberettiget. Tværtimod. SOM VI PÅ JV.DK og i JydskeVestkysten i dag søndag kan dokumentere, har det tidligere menighedsråd ageret, hvad man måske lidt groft kan betegne som små konger i landsbyen. Den tidligere formand Per Ihle har tilsyneladende haft en pæn økonomisk gevinst ud af formandstjansen. Ihle er malermester, og hvilket firma skulle klare maleropgaverne for menighedsrådet? Ja, det kom Ihles eget så til at gøre. Venner ordnede og klarede tingene med vennerne, og om alt gik redeligt og ordentligt til, spillede tilsyneladende ikke den store rolle for det tidligere menighedsråd i Holbøl. IHLE LAVEDE SÅLEDES malerarbejde for 360.000 kroner for sognet i en periode over seks år fra 2012. Uden at der blev indhentet tilbud, som man skal ifølge provstiets retningslinjer, når der er tale om beløb på mere end 50.000 kroner, og uden at menighedsrådet tilsyneladende bekymrede sig om, hvorvidt Ihle kunne være inhabil, når beslutningerne om køb af malerarbejde skulle træffes. I hvert fald fremgår det ikke nogen steder, om Ihle trådte ud af mødelokalet, når menighedsrådet skulle beslutte, hvilket malerfirma man skulle vælge. Meget mere Korsbæk kan det næsten ikke blive. OM DER ER NOGEN som helst sammenhæng mellem det tidligere menighedsråds ønske om at komme af med den forhenværende sognepræst og så menighedsrådets manglende overholdelse af udbudsreglerne, ved vi ikke. Måske er det også lidt ufint i kanten at bringe de to i udgangspunktet vidt forskellige sager ind i en sammenhæng, men spørgsmålene ligger lige for: Hvorfor ønskede det forhenværende menighedsråd med malermester Ihle i spidsen at få daværende sognepræst Kristian Ditlev Jensen fyret? Og hvorfor ville ingen i det gamle menighedsråds svare på spørgsmålet? Havde Kristian Ditlev Jensen påtalt og kritiseret menighedsrådets måde at gøre tingene på? Som skrevet: Vi ved det ikke. SELVFØLGELIG VALGTE både biskop Marianne Christiansen og provst Kirsten Sønderby at afvise kravet. Sidstnævnte erkender i dag, at hun skulle have været opmærksom på, hvordan det tidligere menighedsråd agerede. Sandt nok. Det burde hun. Nok. Men kan man fortænke Kirsten Sønderby i, at det ikke skete? Måske. Blot ikke ud fra en rent menneskelig betragtning. For hun stolede på sit menighedsråd. Hun havde tillid til det, tillid til, at rådet fulgte reglerne og i øvrigt opførte sig, som man skulle. Desværre handlede det ikke med ordentlighed. AT VÆRE FORMAND for et menighedsråd eller bare at sidde i et er et tillidshverv. De blev valgt af andre, fordi disse andre stolede på dem. De tidligere menighedsrådsmedlemmer levede igennem flere år ikke op til den tillid, og af den grund er deres svigt større, end at Per Ihle scorede nogle opgaver, han og firmaet måske ikke skulle have haft. Det er reelt det mest ærgerlige og triste i denne sag. GOD SØNDAG

Annonce