Annonce
Esbjerg

Esbjerg Byråd sætter turbo på: Vil straks med i ambitiøst klima-selskab

Esbjerg Byråd er enig om ambitiøse klimamål for Esbjerg Kommune, der også er tænkt ind i budgettet for de kommende år. Arkivfoto: Heidi Bjerre-Christensen
Esbjerg vil være blandt de næste kommuner, der tilslutter sig projektet DK2020 - for hele Danmark, og derfor haster det nu så meget med at få politisk grønt lys, at sagen blev behandlet i både økonomiudvalg og byråd mandag. Deltagelse i projektet sikrer, at Esbjerg Kommune får en klimaplan til håndtering af klimaforandringer og opfyldelse af det lokale mål om CO2-neutralitet i 2030.

Esbjerg Kommune: Første skridt blev taget i de nyligt afsluttede budgetforhandlinger, der viste sig at blive de grønneste nogensinde.

Nu tager politikerne næste skridt ved at forsøge at skaffe sig adgang til fællesskabet om projekt DK2020 - for hele Danmark, og dermed står Esbjerg til at blive den 21. kommune i sammenslutningen. Ved at melde sig ind i DK2020 vil Esbjerg Kommune få meget værdifulde bidrag til at udforme en klimaplan, som lever op til den fremmeste internationale standard, vurderer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) efter mandagens møde i økonomiudvalget, hvor tilslutningen til projekt DK2020 først blev enstemmigt vedtaget.

Senere var sagen på dagsordenen i Esbjerg Byråd, og denne hastige dobbeltbehandling af sagen på én og samme dag hænger sammen med, at politikerne vil med i næste bølge på klimafronten.

Annonce

Forhistorien er nemlig den, at byrådet med vedtagelse af budgettet for 2021 var enigt om at afsætte økonomi til at opnå de ambitiøse klimamålsætninger, der skal sikre visionen om at Esbjerg Kommune bliver en bæredygtig energimetropol og en fremtrædende aktør indenfor bæredygtig udvikling og omstilling af energiområdet. Et af de ambitiøse, lokale mål er CO2-neutralitet i 2030, og som værktøj til at nå derhen var byrådets partier enige om at etablere både et klimasekretariat og tilslutte kommunen DK2020-projektet.

Paris-aftalen

DK2020 udspringer oprindelig af Parisaftalen fra 2015, hvori 195 lande satte en fælles målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader og arbejde
for at begrænse stigningen til 1,5 grader. I 2019 tog Realdania initiativ til DK2020, og ambitionen var og er at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

20 danske kommuner blev i april i år udvalgt til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af DK2020. I december 2019 indgik Folketinget aftale om Danmarks første klimalov, som skal sikre en 70 procent reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050, men de danske kommuners klimaplaner og indsatser er afgørende for at nå målet, og det er DK2020-kommunerne, der skal gå forrest.

- I DK2020 kommer vi med i et projektforløb, der hjælper os til at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, de såkaldte C40-byer, der  indgår i et internationalt samarbejde om at nedbringe CO2 udledningen globalt og imødegå klimaforandringer. Disse byer har har udviklet en global standard for klimaplanlægning. Klimaplanen skal både sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig overfor klimaforandringer og vise vejen mod C02-neutralitet, forklarer Jesper Frost Rasmussen og tilføjer, at indmeldelsen i DK2020 oprindelig er noget, som Dansk Folkepartis Olfert Krog har talt meget varmt for, idet han havde forhåndskendskab via sit sæde i regionsrådet.

Annonce

Vil først med

DK2020-forløbene for kommunerne afvikles i to runder, og Esbjerg Kommune vil som nævnt gerne med i første runde, der indledes i november i år med ansøgningsfrist allerede 21. oktober. Den næste runde kommer først et år senere.

Esbjerg Byråd er enig om ambitiøse klimamål for Esbjerg Kommune, der også er tænkt ind i budgettet for de kommende år. Arkivfoto: Heidi Bjerre-Christensen

I første runde vil der være plads til cirka 40 kommuner, og de udvælges ud fra en vurdering af kommunens samlede motivation for at deltage, ligesom geografisk fordeling, udfordringer og type af kommune vil blive tilgodeset.

SFs Jørn Boesen Andersen, der længe kæmpede en brav kamp for at Esbjerg skulle ansøge om at blive klimakommune og lykkedes med sit ønske for godt to år siden, glædede sig på byrådsmødet over, at der nu er fælles, politiske forståelse for en dagsorden, SF har haft både lokalt og på landsplan i flere år.

Også De Radikales Anne Marie Geisler Andersen udtrykte stor tilfredshed på sit partis vegne og konstaterede, at hun følte sig glad og taknemmelig over, at Esbjerg Kommune lokalt sætter endnu mere ambitiøse målsætninger, end der er sat på landsplan.

- Jeg er glad for den grønne dagsorden, og jeg er taknemmelig som mor til tre over, at vi går foran, lød det blandt andet, inden beslutningen om at sende en ansøgning blev taget i enighed.

DK2020-projektet

Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Esbjerg Kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler. Derudover kommer Esbjerg Kommune med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO2-reduktion kan deles og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Konkret vil Esbjerg Kommune igennem en projektperiode på cirka halvandet år modtage klimafaglig bistand, en til en-vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til global standard for klimaplanlægning.

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt fælleskommunal/regional projektenhed i hver af Kommunernes Landsforenings Kommunekontaktråd (KKR), og den understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO.

Den fælles DK2020-metode stiller blandt andet krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Kvinde anholdt med favnen fuld: Sigtet for at stjæle indbo og ejendele fra sammenstyrtet hus

Sydjylland

Region Syddanmark i top: Markant færre corona-patienter i respirator døde end i resten af landet

Annonce