Annonce
Esbjerg

Esbjerg gav råd til ældreminister: Sådan løser du manglen på varme hænder

Olfert Krog (DF), formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, ældreminister Thyra Frank og direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, mødtes forleden om problemerne med at skaffe varme hænder nok i ældreplejen.

Esbjerg Kommune og fem andre kommuner sendte forleden delegationer til ældreminister Thyra Frank (LA) med input til, hvordan manglen på sosu'er kan løses.

Esbjerg Kommune: Ældreminister Thyra Frank (LA) skal til september præsentere de foreløbige resultater af en kortlægning af problemerne med at rekruttere personale til ældreplejen, og i den anledning satte repræsentanter fra seks kommuner, herunder Esbjerg, forleden kursen mod Ældreministeriet i København for at mødes med ministeren og give deres input til en mulig løsning.

Flere partier har været ude med riven efter ministeren, og i sommer truede Dansk Folkeparti med at trække ministertaburetten væk under Thyra Frank, hvis ikke der senest til efteråret kom markante lovforslag på området.

Direktør for Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen, og formanden for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF), var nogle af de kommunale repræsentanter, der havde foretræde for ministeren, og de mødte op med flere forslag.

Annonce

Uddannelserne


  • Esbjerg Kommune er - målt på antal - den kommune i Syd- og Sønderjylland, der i 2026 kommer til at mangle flest sosu'er.
  • På landsplan er estimatet fra Kommunernes Landsforening, at der kommer til at mangle 40.000 sosu'er i 2026.Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer knap fire år. Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer godt to år.

Mangel i kommunen

Som omtalt i JydskeVestkysten for godt en måned siden, er der også mangel på sosu'er - social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere - i Esbjerg Kommune. Det er vanskelige stillinger at få besat, og meget tyder på, at det ikke bliver bedre i fremtiden. Godt 1.000 sosu'er vil Esbjerg Kommune mangle i 2026, viser tal fra FOA, hvis der ikke gøres en radikal indsats for at ændre situationen.

Derfor satser Esbjerg Kommune blandt andet på at separere nogle arbejdsopgaver fra sosu'erne - opgaver, der kan udføres af andre, såsom eksempelvis rengøringsopgaverne. Den model rulles ud i hele kommunen per 1. oktober, ligesom det er ved at blive kortlagt, hvilke opgaver, fysioterapeuter og sygeplejerske med fordel kan håndtere, så disse arbejdsopgaver kan fjernes fra sosu'erne.

Derudover forsøger kommunen at få de nuværende sosu'er op i tid - mange arbejder nemlig 28 eller 32 timer om ugen, ligesom der er ansat 10 professionelle fuldtidsvejleder, der skal følge sosu-eleverne fra start til slut i deres uddannelse. Et af de store problemer er nemlig, at der er et stort frafald af elever - hele 12 procent - der ikke bliver færdige med uddannelsen, og størstedelen dropper ud under praktikforløbet.

Drop sygehusene

Men direktør og udvalgsformand havde også flere andre råd med til ministeren. Tal fra Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg viser, at op mod 40 procent af de nyuddannede assistenter læser videre, når de er færdige, og derfor skal der uddannes flere, mener Esbjerg Kommune.

- Det er selvfølgelig positivt, at man kan hverve studerende til sygepleje- og pædagogstudiet ad den vej, men det betyder jo også, at vi ikke kan opretholde antallet af assistenter i Esbjerg Kommune. En oplagt løsning er at uddanne flere, og at alle kommuner opretter flere praktikpladser til både sosu-hjælper- og sosu-assistentuddannelsen, siger udvalgsformand Olfert Krog, der dog også påpeger, at kravet om, at en sosu-assistent i sit uddannelsesforløb skal i somatisk praktik på et sygehus, forårsager en flaskehals, idet der er grænser for, hvor mange, sygehusene kan tage.

Direktør Arne Nikolajsen har tidligere gjort sig til talsmand for, at kravet droppes, fordi kommunerne i dag har overtaget mange af den slags klinisk komplekse opgaver fra sygehusene. Derved vil eleverne kunne opnå deres autorisation i kommunalt regi.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];