Annonce
Esbjerg

Esbjerg har styr på revalideringen

Revalidering kan føre til gode jobs. Her er det 56-årige Helle-Charlotte Rasmussen, der via revalidering fik en gammel drøm opfyldt. Hun fik gennem sin kommunes Jobcenter et revalideringsforløb med en kørelæreruddannelse. Der var i dette tilfælde ikke tale om et forløb i Esbjerg Kommune. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Revalidering har ikke større effekt end andre tilbud til ledige. Men sammenlignet med andre kommuner klarer Esbjerg sig fint. Overraskende er det sværere at få kontanthjælpsmodtagere i job.

Esbjerg: Revalidering af ledige er dyrt, kommunens udgift til en godt 30-årig i revalidering er cirka 180.000 kroner årligt, mens en kontanthjælpsmodtager koster 110.000 kroner. Til gengæld ser det ud til, at det er lidt sværere at få en kontanthjælpsmodtager i job i forhold til en ledig i revalidering.

Men revalidering kommer først på tale, når Jobcentrets almindelige beskæftigelses- og uddannelsestilbud ikke er tilstrækkelige. Langt de fleste ledige får opkvalificering via de almindelige ordninger.

I den sidste ende er støtten i form af aktiviteter, hjælpemidler, mentorstøtte, løntilskud og virksomhedspraktik den samme i de forskellige ordninger.

Det fremgår af en analyse og gennemgang af revalideringens effekt, herunder en konkret sammenligning med resultaterne i Sønderborg Kommune, som i flere sammenhænge fremhæves for sin indsats for revalidering af ledige borgere.

Jobcentret har lavet en analyse, som viser, at tilbud, der er givet i Esbjerg Kommune i forbindelse med revalidering, overordnet set ikke har større effekt end tilbud, der er givet i forbindelse med andre ordninger.

Den samlede måling af revalidering har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg fået en orientering om på det seneste udvalgsmøde.

Annonce

Det er godt, at folk er selvforsørgende. Kommunen sparer udgifter, og når folk kommer i job, betaler de skat.

Hans Erik Møller (S), fung. formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Godt tilfreds med resultaterne

I rapporten understreges, at revalidering gives til borgere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke længere kan varetage et job.

I sammenligningen med Sønderborg Kommunes indsats konkluderes, at der ikke er noget der viser, at Sønderborg Kommune gør det meget bedre end Esbjerg Kommune med hensyn til revalidering.

Ses det på andelen af borgere med job seks måneder efter afsluttet revalidering, er mønstret stort set det samme i Esbjerg og Sønderborg. Faktisk viser de nyeste tal fra 2016 og 2017, at Esbjerg får flest i beskæftigelse et halvt år efter afsluttet revalidering.

Den fungerende formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Hans Erik Møller (S) er godt tilfreds med Esbjergs indsats i forhold til Sønderborg, ligesom han peger på værdien af revalidering i forhold til at skaffe arbejdskraft til byens virksomheder.

- Det er godt, at folk er selvforsørgende. Kommunen sparer udgifter, og når folk kommer i job, betaler de skat, siger han og fortsætter:

- Der vil komme fok udefra, der ikke bor i kommunen, hvis vi ikke kan stille arbejdskraften til rådighed selv, så det er godt, hvis vi kan få flere esbjergensere ud på arbejdsmarkedet.

Halvdelen i job

I en sammenligning mellem revalidender og andre modtagere af offentlige ydelser viser rapporten, at revalidender klarer sig bedst i forhold til job seks måneder efter. Halvdelen (48 procent) er i job, mens det kun gælder 24 procent af de aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp. Blandt sygedagpengemodtagere er 40 procent i arbejde et halvt år efter, at de er i stand til at passe et arbejde.

Før folk kommer i revalidering, skal Jobcentret vurdere, at der er en realistisk mulighed for, at personen kan komme i job, og denne forhåndsvurdering er måske forklaringen på den store succesrate.

Det skal dog nævnes, at kun få har været igennem revalidering i 2018, nemlig 59 personer. Derfor konkludere undersøgelsen, at resultaterne af de forskellige indsatser statistisk er lige gode.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Team Esbjerg

Dagens gode nyhed: Esbjergs håndbolddronnning laver ny aftale - derfor forlænger Estavana Polman

Annonce