Annonce
Esbjerg

Grønt lys fra myndighederne: Esbjerg Kommune vil genåbne genbrugspladser

Havefolket kan snart komme af med affaldet på kommunens genbrugspladser, men skal forberede sig på ventetid. Arkivfoto: Orla Lund.
Esbjerg Kommune har i lighed med resten af landets kommuner modtaget grønt lys fra Kommunernes Landsforening til genåbning af genbrugspladser for private. Esbjerg Kommune melder senere detaljeret ud, hvordan reglerne for adgang til pladserne bliver.
Annonce

Esbjerg Kommune forbereder nu en genåbning af genbrugspladserne for private med virkning fra tirsdag den 31. marts.

Det oplyser direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, der tilføjer, at der vil komme nærmere information ud omkring de konkrete løsninger snarest muligt.

Esbjerg Kommune har i lighed med en lang række andre kommuner efterspurgt en melding fra Kommunernes Landsforening (KL), der i forbindelse med coronakrisen tidligere havde meldt ud, at alene affaldsindsamling, affaldsenergianlæg og deponier var kritiske opgaver på affaldsområdet.

Hidtil har det været hovedreglen, at der ikke var adgang for private til genbrugspladserne, men da regeringen har forlænget perioden med restriktioner, og der opstår udfordringer med affald, der ophobes yderligere i samfundet, ændrer KL nu anbefalingen til landets kommuner.

Sagen kort

  • Søndag den 15. marts meddelte Esbjerg Kommune, at de fire genbrugspladser i kommunen ville få ændrede forhold fra mandag 16. marts som følge af coronavirus. Alle private i kommunen skulle benytte pladserne i Esbjerg, og de to pladser i henholdsvis Ribe og Bramming ville blive lukket for private.
  • Efter statsminister Mette Frederiksens (S) tale tirsdag aften den 17. marts besluttede Esbjerg Kommune dog at skærpe adgangen yderligere og lukke alle fire genbrugspladser for privat adgang af hensyn til smitterisikoen
Annonce

Affaldsdynger

Som JydskeVestkysten beskrev for få dage siden, da Esbjerg Kommune rettede henvendelse til KL for at forespørge, om genbrugspladserne kunne genåbnes i en eller anden form for private, var der samtidig meldinger om affaldsdynger forskellige steder i kommunen - blandt andet på Vejdirektoratets rastepladser og i andre udendørs omgivelser, herunder fri natur, som kommunens entreprenørafdeling ved selvsyn havde observeret.

Direktør Erik Jespersen forklarede dengang, at Esbjerg Kommune udbad sig fælles retningslinjer fra KL, fordi en genåbning af kun enkelte kommunernes genbrugspladser ville skabe et alt for stort pres på disse pladser og udløse en trafik på tværs af kommunegrænserne, en slags affaldsturisme.

Esbjerg Kommune erklærede sig åben over for at genåbne genbrugspladserne med en form for adgangsstyring, så man kan sikre, at der ikke er for mange mennesker på pladserne på én gang af hensyn til smitterisikoen.

I forbindelse med coronarestriktionerne blev i første omgang de to genbrugspladser i Ribe og Bramming lukket, hvorefter borgerne blev henvist til de to i Esbjerg. Da statminister Mette Frederiksen (S) et par døgn senere skærpede restriktionerne, blev de to pladser i Esbjerg også lukket frem til foreløbig 29. marts. Alle fire pladser har dog hele tiden haft åbent for erhvervsdrivende.

Annonce

Styrelse vurderer på sundhedsrisiko

Det fremgår af meddelelsen fra KL til kommunerne, at Styrelsen for Patientsikkerhed har været inde over problematikken og vurderet situationen. Ifølge KL er styrelsens vurdering, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, så det undgås, at der opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt.

Det kan eksempelvis gøres ved at regulere antallet af, hvor mange borgere der samtidig opholder sig på genbrugspladserne i forhold til pladsens areal og indretning.

Med vurderingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler KL nu, at genbrugspladserne åbner fuldt ud og med fuld bemanding fra tirsdag den 31. marts 2020. For at dette kan foregå forsvarligt henset til smittefare for borgere og medarbejdere, skal kommunerne indføre adgangsbegrænsning og kontrol.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Gratis julekoncert i Folding Kirke

Annonce