Annonce
Esbjerg

Esbjerg Kommune indrømmer fejl i vedligehold af 19 vandløb

Esbjerg Kommune indrømmer nu fejl i vedligehold af 19 vandløb i Esbjerg Kommune. Foto: Chresten Bergh
En intern undersøgelse afslører, at flere vandløbsstrækninger ikke er blevet vedligeholdt, som de burde. Forskellige årsager spiller ind, men situationens overordnede alvor gør, at Esbjerg Kommune nu i samarbejde med en ekstern konsulent indfører stærkere procedurer for at varetage opgaven fremover, samtidig med at der skal rettes op på det manglende vedligehold.

Esbjerg Kommune: Foranlediget af Alslev Å-sagen og den kritik, der fra flere sider har været fremsat om kommunens vedligeholdelse af vandløb, har direktøren for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, og miljøchefen i Esbjerg Kommune, Christina Føns, sat en undersøgelse i gang af, om der er andre vandløb, hvor kommunen af den ene eller anden grund ikke har vedligeholdt vandløbet efter planerne.

Esbjerg Kommune administrerer ca. 700 kilometer offentlige vandløb, og efter at have gennemgået en række vandløb har Esbjerg Kommune identificeret 19 steder med mangelfuldt vedligehold af vandløbet, og flere kan være på vej. Kommunens Teknik & Byggeudvalg er blevet orienteret om undersøgelsen, og kommende initiativer skal rette op på problemet og forebygge, at scenariet gentager sig. - Der er forskellige årsager til, at det desværre er gået så galt flere steder. Nu tager vi sammen med en ekstern konsulent fat om hele proceduren lige fra, hvordan henvendelser om vandløb håndteres, til hvordan vi overholder de planer, som vi er forpligtiget til, siger Erik Jespersen.

Annonce

De 19 vandløb

De 19 vandløb, som på delstrækninger mangler eksempelvis oprensning, er:

Plougstrup Møllebæk
Nørre Fortekanal
Gl. Fortegrøft
Skærbæk
Langskifterkanal
Novrup Bæk
Hostrup Bæk
Tobøl Bæk
Haulund Bæk
Guldager Møllebæk
Grisbæk
Sønderris Bæk
Gjesing Bæk
Birkesig Bæk
Veldbæk Bæk
Terpager Bæk
Mulvad Nordre Bæk
Dyring Bæk
Vester Vedsted Bæk

Nye procedurer

Indsatsen vil være tostrenget, når Esbjerg Kommune forsøger at rette op på manglerne på de 19 vandløbsstrækninger og sikre, at der ikke er andre vandløb, som på samme måde kan flyve under radaren.

Det var fredag eftermiddag ikke muligt at få en kommentar fra udvalgsformand Søren Heide Lambertsen(S), men medlem af Teknik & Byggeudvalget, Anders Rohr Jørgensen(V), er glad for, at der er på vej til at blive ryddet op i de mange sager om kommunens vandløb.

- Vi har på fredagens udvalgsmøde fået en orientering om sagen. Vi har spurgt ind til disse sager i mange år, og noget kan tyde på, at vi måske har haft ret hele vejen, og at de mange borgere, vi har modtaget henvendelser fra, også har haft noget at have deres kritik i, siger Anders Rohr Jørgensen, der ser frem til at få klarlagt omfanget af det manglende vedligehold, og roser samtidig forvaltningen for at være løsningsorienteret i sagen.

Første opgave bliver at klarlægge omfanget af det manglende vedligehold og eventuelle følger. En ekstern konsulent skal gennemgå kommunens vandløbsstrækninger og blandt andet se på, om prioriteringen mellem natur og afvanding har været i overensstemmelse med love, regulativer og politiske mål.

Derefter sættes der en plan i værk for at rette op på forholdene. Den eksterne konsulent skal også hjælpe med at lave nye procedurer i Esbjerg Kommune, som sikrer en tilstrækkelig sagsgang, så alle vandløb bliver vedligeholdt, samtidig med at dialogen mellem forskellige samarbejdspartnere styrkes. Der er også planer om et nyt system, hvor lodsejere kan følge med i vedligeholdet langs vandløb i forbindelse med deres ejendom.

Listen med de 19 vandløb indeholder ikke Mølledammen eller Stampemølleåen i Ribe, Kongeåen eller Alslev Å.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Bander har kun fortjent foragt

Det er en politisk dom, der fredag faldt ved byretten i København, mener Loyal to Familia. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men det kan egentlig ikke undre, at bandemedlemmerne med deres systematiske lovovertrædelser ikke har respekt for, at vi lever i en retsstat. Her er det heldigvis sådan, at det er uafhængige domstole, der frikender eller dømmer de tiltalte. Fredag var dommen, at et midlertidigt politiforbud mod Loyal to Familia blev gjort permanent, og at banden blev opløst som forening. Og som det er i en retsstat, kan dommen ankes, hvilket Loyal to Familia har gjort. Så sagen fortsætter i Landsretten 1. september, og det er sandsynligt, at den tabende part i den sag vil forsøge at få en endelig afgørelse i Højesteret. Men uanset det videre forløb er det en meget opsigtsvækkende dom, da det er første gang, at en domstol opløser en forening. At danne en forening er en grundlæggende frihedsrettighed i Grundloven. Men Grundloven siger også, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål med vold, kan opløses ved dom. Det er heldigvis meget svært at få forbudt og opløst en forening i Danmark. Og når det gælder rockergrupper og bander, er det kompliceret for anklagemyndigheden at bevise, at de er foreninger i Grundlovens forstand. Derfor er det ikke domme som den, der fredag faldt mod Loyal to Familia, som kommer til at løse problemet med den den organiserede kriminalitet. Det kræver en konstant kamp fra myndighedernes side, og at vi som samfund ikke falder for fristelsen til at forherlige bander. De har kun fortjent fordømmelse og foragt. Forhåbentlig vil dommen dog øge trygheden for landets øvrige borgere. Det er der brug for. Kriminelle bander skaber masser af ulykke og utryghed med deres tyranniske adfærd i form af trusler, vold og afpresning. At omfanget af ugerningerne er stort, viser det skræmmende store antal medlemmer af bander og rockergrupper, som lige nu er varetægtsfængslet eller afsoner en dom: 372.

Annonce