Annonce
Esbjerg

Esbjerg Kommune indrømmer fejl i vedligehold af 19 vandløb

Esbjerg Kommune indrømmer nu fejl i vedligehold af 19 vandløb i Esbjerg Kommune. Foto: Chresten Bergh
En intern undersøgelse afslører, at flere vandløbsstrækninger ikke er blevet vedligeholdt, som de burde. Forskellige årsager spiller ind, men situationens overordnede alvor gør, at Esbjerg Kommune nu i samarbejde med en ekstern konsulent indfører stærkere procedurer for at varetage opgaven fremover, samtidig med at der skal rettes op på det manglende vedligehold.
Annonce

Esbjerg Kommune: Foranlediget af Alslev Å-sagen og den kritik, der fra flere sider har været fremsat om kommunens vedligeholdelse af vandløb, har direktøren for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, og miljøchefen i Esbjerg Kommune, Christina Føns, sat en undersøgelse i gang af, om der er andre vandløb, hvor kommunen af den ene eller anden grund ikke har vedligeholdt vandløbet efter planerne.

Esbjerg Kommune administrerer ca. 700 kilometer offentlige vandløb, og efter at have gennemgået en række vandløb har Esbjerg Kommune identificeret 19 steder med mangelfuldt vedligehold af vandløbet, og flere kan være på vej. Kommunens Teknik & Byggeudvalg er blevet orienteret om undersøgelsen, og kommende initiativer skal rette op på problemet og forebygge, at scenariet gentager sig. - Der er forskellige årsager til, at det desværre er gået så galt flere steder. Nu tager vi sammen med en ekstern konsulent fat om hele proceduren lige fra, hvordan henvendelser om vandløb håndteres, til hvordan vi overholder de planer, som vi er forpligtiget til, siger Erik Jespersen.

De 19 vandløb

De 19 vandløb, som på delstrækninger mangler eksempelvis oprensning, er:

Plougstrup Møllebæk
Nørre Fortekanal
Gl. Fortegrøft
Skærbæk
Langskifterkanal
Novrup Bæk
Hostrup Bæk
Tobøl Bæk
Haulund Bæk
Guldager Møllebæk
Grisbæk
Sønderris Bæk
Gjesing Bæk
Birkesig Bæk
Veldbæk Bæk
Terpager Bæk
Mulvad Nordre Bæk
Dyring Bæk
Vester Vedsted Bæk
Annonce

Nye procedurer

Indsatsen vil være tostrenget, når Esbjerg Kommune forsøger at rette op på manglerne på de 19 vandløbsstrækninger og sikre, at der ikke er andre vandløb, som på samme måde kan flyve under radaren.

Det var fredag eftermiddag ikke muligt at få en kommentar fra udvalgsformand Søren Heide Lambertsen(S), men medlem af Teknik & Byggeudvalget, Anders Rohr Jørgensen(V), er glad for, at der er på vej til at blive ryddet op i de mange sager om kommunens vandløb.

- Vi har på fredagens udvalgsmøde fået en orientering om sagen. Vi har spurgt ind til disse sager i mange år, og noget kan tyde på, at vi måske har haft ret hele vejen, og at de mange borgere, vi har modtaget henvendelser fra, også har haft noget at have deres kritik i, siger Anders Rohr Jørgensen, der ser frem til at få klarlagt omfanget af det manglende vedligehold, og roser samtidig forvaltningen for at være løsningsorienteret i sagen.

Første opgave bliver at klarlægge omfanget af det manglende vedligehold og eventuelle følger. En ekstern konsulent skal gennemgå kommunens vandløbsstrækninger og blandt andet se på, om prioriteringen mellem natur og afvanding har været i overensstemmelse med love, regulativer og politiske mål.

Derefter sættes der en plan i værk for at rette op på forholdene. Den eksterne konsulent skal også hjælpe med at lave nye procedurer i Esbjerg Kommune, som sikrer en tilstrækkelig sagsgang, så alle vandløb bliver vedligeholdt, samtidig med at dialogen mellem forskellige samarbejdspartnere styrkes. Der er også planer om et nyt system, hvor lodsejere kan følge med i vedligeholdet langs vandløb i forbindelse med deres ejendom.

Listen med de 19 vandløb indeholder ikke Mølledammen eller Stampemølleåen i Ribe, Kongeåen eller Alslev Å.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Jobpatruljen fandt få problemer

Esbjerg

Hverdagen

Annonce