Annonce
Esbjerg

Esbjerg Kommune trykker på pause-knappen: Går ikke  efter Unicefs børnevenligheds-stempel denne gang

Frisættelsen af kommunens folkeskoler rummer alle muligheder for en øget inddragelse af også børnene i tilrettelæggelsen af skoledagen, mente Anne Marie Geisler Andersen (R), da hun i byrådet argumenterede for, at Esbjerg skulle forsøge at blive certificeret som en børnevenlig by og kommune i Unicef-regi. Men netop frisættelsen af skoleområdet står nu i vejen. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Esbjerg Kommune bliver i denne omgang ikke en del af det globale Unicef-initiativ Børnevenlig By og Kommune-programmet i denne omgang. Tidspunktet er ikke det rigtige, siger økonomiudvalget med henvisning til det store frikommuneforsøg på skoleområdet.
Annonce

Esbjerg Kommune: Det bliver ikke i denne omgang, at Esbjerg søger Unicef om at få prædikatet Børnevenlig Kommune.

Det er meldingen fra økonomiudvalget efter mødet mandag, hvor politikerne har behandlet et tidligere stillet forslag fra De Radikales Anne Marie Geisler Andersen.

Forhistorien er den, at byrådet på opfordring af Geisler Andersen den 2. november sidste år 2020 drøftede, om Esbjerg skulle forsøge at blive såkaldt ’Børnevenlig Kommune’.

Titlen kræver, at Esbjerg Kommune først bliver en del af børneorganisationen Unicefs projekt og kaster sig ind i arbejdet for at opnå Unicefs fornemme, internationale certificering, og inden man når dertil, er der en række krav og en klar proces, der skal følges. Der skal laves analyser, udarbejdes handlingsplan med specifikke mål for områder, som kommunen ønsker at forbedre, og endelig skal planerne gennemføres. Aktiviteterne varierer fra by til by, men målet er at fremme børns rettigheder, som garanteret i FN’s Børnekonvention. Det særlige ved Børnevenlige Byer og Kommuner er målet om at etablere en ny arbejdsmetode i tilgangen til kommunernes og byernes arbejde med børn.

Annonce

I konflikt

Ud over et mindre forbehold fra SF, der på byrådsmødet udtrykte bekymring for, om Unicef-rammerne ville komme i vejen for det frikommuneforsøg, som Esbjerg er udvalgt til på skoleområdet, var der i byrådet enighed om at oversende sagen til kommunaldirektøren med henblik på en yderligere belysning af sagen.

Mandag lå indstillingen fra kommunaldirektøren så klar til politikerne i økonomiudvalget: Esbjerg Kommune bør ikke ansøge Unicef om at blive Børnevenlig Kommune:

"....en certificering som Unicef Børnevenlig Kommune må forventes at medføre en rammesætning af hele børneindsatsen, som på nuværende tidspunkt vil være i konflikt med principperne for det frihedsforsøg som kommunens skoler er en del af fra 2021-2024", står der blandt andet i sagen, hvor udgifterne til arbejdet med Unicef også er anslået til cirka halvanden million kroner, der selvsagt ikke er indarbejdet i det kommunale budget. Dertil kommer anvendt tid i arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne, skriver kommunaldirektøren desuden.

Annonce

Alle vil være børnevenlige

Ifølge borgmesteren, der er formand for økonomiudvalget, er ingen partier uenige i, at det er godt at være en børnevenlig kommune, ej heller i de elementer, der ligger i at opnå selve prædikatet.

- At blive Unicef-certificeret er et krævende strategisk tiltag, som vil kræve både en del ressourcer og have indflydelse på mange arbejdsgange. Derfor kræver det også, at timingen er rigtig, inden man igangsætter et sådant tiltag. Og lige nu står vi over for det store tre-årige forsøg på skoleområdet med så vidt muligt at sætte folkeskolen fri af regler og rammer, som direktionen vurderer vil give udfordringer samtidig med dette forslag. Ingen af os er jo uenige i, at vi skal være en børnevenlig kommune og sikre børns rettigheder, men nu sker der det, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne til efteråret, da forslaget jo også kræver, at der afsættes en vis økonomi, og så kan vi tage forslaget frem på et bedre tidspunkt, siger Jesper Frost Rasmussen (V).

Økonomiudvalgets beslutning skal formelt konfirmeres af Esbjerg Byråd.

Fri folkeskole og børnevenlighed

Esbjerg Kommunes folkeskoler vil fra og med skoleåret 2021-2022 og tre år blive sluppet fri af snærende bånd og bureaukrati i kraft af en slags frikommuneforsøg, som Esbjerg Kommune har indgået aftale med statsminister Mette Frederiksen (S) om.

Børnevenlig By og Kommune-programmet er et globalt Unicef-initiativ, der samler lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, den private sektor, skoler og uddannelser, lokale medier og børn og børnefaglige organisationer om sammen at realisere børns rettigheder og gøre deres byer og kommuner mere børnevenlige.

Hvis en kommune ønsker at blive Børnevenlig By og Kommune er der en række krav og en klar proces, der skal følges. Der skal laves analyser, udarbejdes handlingsplan med specifikke mål for områder, som kommunen ønsker at forbedre, og endelig skal planerne gennemføres.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Udvalg vrager planer for 180 meter høje møller i Tjæreborg Enge: Byråd skal dog træffe den endelige beslutning

Annonce