Annonce
Esbjerg

Esbjerg Kommune vil vejledes i grødesag: Borgmester retter henvendelse til miljøminister

Hele Mølledammen har altid haft blankt vandspejl til glæde for byens borgere, men efter kommunens overtagelse af vedligeholdet fra Ribe Amt har der været en anden tolkning af vandløbsregulativet for området. Foto: Martin Ravn
I 2017 tog det borgmesteren i Silkeborg Kommune syv dage at beordre grødeskæring i Natura 2000-område i Gudenåen. I sagen om Mølledammen i Ribe kan området ikke renses op med henvisning til, at området er Natura 2000, og nu har borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) kontaktet miljøminister Lea Wermelin (S) for at blive vejledt i fortolkning af vandløbsregulativ.
Annonce

Ribe: En uge.

Så lang tid tog det fra det tidspunkt, borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V), anmodede om en ekstra grødeskæring i Gudenåen på en strækning fra Tange Sø til Silkeborg, til grødeskæringen blev sat i værk.

Tidspunktet var sensommeren 2017, og strækningen er et Natura 2000-område præcis, som Mølledammen i Ribe er det, men Steen Vindum anmodede om, at der hurtigst muligt blev gennemført en ekstraordinær grødeskæring, og ifølge en pressemeddelelse på Silkeborg Kommunes hjemmeside var det borgmesterens ønske, at det skulle igangsættes og gennemføres med meget kort varighed.

Situationen i Gudenåen var anderledes, end den i dag er i Mølledammen i Ribe, idet vandstanden i Gudenåen var høj, da ordren blev givet, men det, de to vandløb har til fælles er, at de begge er Natura 2000-områder. Netop den type område, som Esbjerg Kommunes miljøforvaltning bruger som årsag til, at man ikke blot kan fjerne grøden fra Mølledammen i Ribe uden en foregående konsekvensvurdering.

Temamøde

Mandag 16. september afholdes der temamøde for alle byrådspolitikere på Rådhuset i Esbjerg om Mølledammen i Ribe. Mødet tager udgangspunkt i en 18 sider lang rapport om Mølledammen og muligheder for et frit vandspejl, som kommunens miljøforvaltning har udarbejdet.
Annonce

Ikke påklaget

Men sagen fra Silkeborg Kommune kan ikke overføres sort på hvidt til Esbjerg Kommune.

- Borgmesteren er den øverste myndighed i en kommune, og hvis han beslutter noget, så er det en ordre, man som forvaltning skal udføre, forklarer biolog hos Team Vandløb og Søer i Silkeborg Kommune, Poul Hald Møller, der var en del af projektet med den ekstraordinære oprensning af Gudenåen i 2017.

- Men når det så er sagt, havde borgmesteren noget at have sin beslutning i.

Poul Hald Møller forklarer, hvordan regulativet for det pågældende område af Gudenåen lød på én årlig grødeskæring, men fordi der ikke var skåret grøde i mange år, var kontinuiteten brudt, og dermed kunne forvaltningen ikke blot genoptage processen.

Dermed skulle miljøministeren ind over den afgørende tolkning af regulativet.

- Herfra tolkede man regulativet således, at det var tilladt med ekstraordinær grødeskæring i visse situationer og på en række præmisser. En af disse gik på, at det ikke måtte gøres hvert år, men da der ikke var grødeskåret i 10 år havde borgmesteren sit på det tørre, og hans beslutningen blev da heller ikke påklaget af diverse miljøorganisationer efterfølgende, siger Poul Hald Møller, der, hvis han havde været i borgmesterens sko, nok ville have truffet samme afgørelse i en situation, som han vurderede som ekstraordinær.

Annonce

Miljøministeren

Udover, at det i Esbjerg Kommunes vandløbsregulativ hedder, at strækningen fra møllerne i Ribe til Varming Bro skal oprenses to gange årligt, lyder det samtidig i regulativet, der blev udarbejdet i det daværende Ribe Amt, at "Ribe Amtsråd har ret til at foretage ekstra oprensninger, såfremt det måtte vise sig nødvendigt."

Dermed opstår endnu et fortolkningsspørgsmål. Amtsrådet er væk, så er det i stedet byrådet og Esbjerg Kommune selv, der kan vurdere om det er nødvendigt? Og er det Esbjerg Kommunes miljøforvaltning, der som vandløbsmyndighed skal foretage denne fortolkning? Poul Hald Møller ønsker ikke at udtale sig om vandløbsregulativer i Esbjerg Kommune, men borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) mener ikke, han har de samme muligheder som kollegaen i Silkeborg Kommune.

- I Silkeborg vurderede borgmesteren, at vandstanden i Gudenåen var forhøjet og vandgennemstrømningen dårlig på grund af grøden. Derfor kunne der oprenses ekstraordinært. I Mølledammen er vandgennemstrømningen umiddelbart ikke udfordret, og behovet for grødeskæring kommer derfor ud fra ønsket om at området skal tage sig pænt ud, og det er der stor politisk vilje til at få genskabt, siger Jesper Frost Rasmussen, der nu har rettet henvendelse til Danmarks nye miljøminister, Lea Wermelin (S).

- Der skal ikke herske tvivl om, at Esbjerg Kommune gerne lader sig vejlede i denne sag. Forvaltningen har haft en kontakt med Miljøstyrelsen, men det er desværre ikke løst med det, siger Jesper Frost Rasmussen, der på vegne af ham derfor bad udvalgsformand Karen Sandrini (S) om at give et brev til ministeren om sagen, da Lea Wermelin fredag besøgte Mandø.

- Jeg vil høre, om hun i denne konkrete sag ser et problem i, at vi søger at genoptage den praksis, som var i amtets tid før 2003 med op til fire grødeskæringer i Mølledammen. Er der ingen problemer heri, træffer vi naturligvis på den baggrund de nødvendige afgørelser, siger Jesper Frost Rasmussen.

Annonce
Annonce
Sønderjyske Fodbold For abonnenter

SønderjyskE går fri af nedrykning: Nu kan festen begynde

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Antons hus kan du få for 100.000 kroner

Annonce