Annonce
Esbjerg

Esbjergs kommunekasse i bedring: Blå politikere overvejer at sænke skatten

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), formand for økonomiudvalget, har sammen med Dansk Folkeparti, Borgerlisten og De Konservative besluttet at søge Social- og Indenrigsministeriet om lov til at sænke kommuneskatten. Arkivfoto: Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Esbjerg Kommunes drift ser ud til at blive forbedret med 80 millioner kroner årligt i kraft af udligningsreform og økonomiaftale mellem KL og regeringen. Sidste år satte et byrådsflertal skatten op, men nu har et borgerligt flertal i økonomiudvalget besluttet at søge om lov til at sænke skatten igen.
Annonce

Esbjerg: Kommunekassen er i væsentlig bedring.

Det er årsagen til, at et politisk flertal nu har besluttet at søge Social- og Indenrigsministeriet om lov til at sænke personskatten i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Sidste år vedtog et politisk flertal i Esbjerg Byråd ellers, at borgerne i Esbjerg Kommune skulle betale mere i kommuneskat fra og med i år. Beslutningen blev taget i forbindelse med budgetforhandlingerne om kommunens husholdningsøkonomi for årene 2020-2023, hvor personskatten blev hævet med 0,2 procentpoint - fra 25,6 procent til 25,8 procent - hvilket skæppede gennemsnitligt 39,5 millioner kroner ekstra i den slunkne kommunekasse.

Ifølge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) vil det være omtrent udgiftsneutralt for Esbjerg Kommune at sænke kommuneskatten igen til 25,6 procent.

Det hænger sammen med, at selv om en skattesænkning vil betyde en mindre indtægt for Esbjerg Kommune, så vil staten - som led i den udligningsreform, der blev vedtaget på Christiansborg i foråret -  de to første år efter en skattesænkning betale 90 procent af indtægtstabet, og de tre næstfølgende år henholdsvis 85, 80 og 75 procent.

Hvad så med de sidste penge op til de 100 procent? Jo, de går næsten lige op med den skatte-bod,  Esbjerg Kommune har fået stanget ud, fordi Social- og Indenrigsministeriet sidste år kun gav politikerne lov til at skaffe sig et ekstra provenu til kommunekassen på 26,1 millioner kroner.

Annonce

Autonom adfærd

At partierne bag budgetforliget overhovedet kunne komme i tanke om at reagere så autonomt og overskride de rammer, der var blevet udstukket fra centralt hold, hang sammen med det lidt skæve beløb, der blev givet tilladelse til. Personskatten skal altid hæves i "hele decimaler" og en  0,1 procentpoints skattestigning ville kun udløse et provenu på omkring 19 millioner kroner. Hvis de sidste 7,1 millioner kroner af det tilladte beløb således skulle kunne udnyttes, skulle enten grundskylden hæves eller også skulle dæknings-afgiften - den særlige skat på virksomheder - genindføres. Og det kneb det med at skaffe politisk flertal for.

Dermed endte det med, at forligspartierne med åbne øjne traf en beslutning om en skattestigning på 0,2 procentpoint, selv om det ville udløse en statslig strafbod på fem millioner kroner i årene 2020 og 2021 og 2,5 millioner kroner i 2022 og 2023.

Annonce

Alene en mulighed

Jesper Frost Rasmussen (V) understreger dog, at det ikke er sikkert, at skatten bliver sat ned igen, selv om ministeriets Social- & Indenrigsministeriet skulle give grønt lys.

- Ansøgningen skal alene ses som et forsøg på at sikre os et ekstra stykke værktøj i værktøjskassen forud for budgetforhandlingerne om kort tid. At vi overhovedet overvejer en skattenedsættelse nu, hænger sammen med den nye økonomiske situation, vi står i, med den seneste økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen samt udligningsreformen fra foråret, siger Jesper Frost Rasmussen.


Budgetsituationen er markant anderledes i år, end den har været de seneste mange år. Derfor står vi nu et sted, hvor vi kan overveje, om vi skal rulle skattestigningen tilbage.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V)


Økonomiafdelingen på Esbjerg Rådhus har regnet sig frem til, at Esbjerg Kommune vil få et driftsoverskud på anslået 80 millioner kroner hvert år i de kommende fire år.

- Så budgetsituationen er markant anderledes i år, end den har været de seneste mange år. Derfor står vi nu et sted, hvor vi kan overveje, om vi skal rulle skattestigningen tilbage, og hvor vi samtidig kan se på, om vi skal justere anlægsniveauet op igen - det satte vi jo ned sidste år, da vi var pressede på økonomien, siger Jesper Frost Rasmussen.

SF og Socialdemokratiet, der tilsammen udgør tre medlemmer af økonomiudvalget, stemte imod at ansøge om en skattenedsættelse, mens seks medlemmer - Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative - stemte for. Hele økonomiudvalget var dog med på at se på muligheden for at justere anlægsbudgettet.

Det skete der med skatten sidst

Esbjerg Kommune søgte før budgetforhandlingerne i 2019 Social & Indenrigsministeriet om lov til at hæve skatten og derigennem sikre et provenu på 60 millioner kroner.

Det sagde ministeriet nej til, men gav til gengæld lov til at skaffe ekstra indtægter for 26,1 millioner kroner.

Forligspartierne - Venstre, Socialdemokratiet, Borgerlisten, De Radikale og Dansk Folkeparti - valgte at se stort på tilladelsen og hæve personskatten med 0,2 procentpoint, hvilket udløste et ekstra provenu til kommunekassen på 28,5 millioner kroner i 2020, 31,6 millioner kroner i 2021, 32,1 millioner kroner i 2022 og 35,9 millioner kroner i 2023.

Beløbene er iberegnet straffesanktionen fra Social- & Indenrigsministeriet på 75 procent i 2020, 50 procent i 2021 og 2022 og 25 procent i 2023. Først i 2024 ville Esbjerg Kommune derfor få fuldt udbytte af den hævede skatteprocent.

Tre byrådspartier - SF, Enhedslisten og De Konservative - stod udenfor budgetforliget.

Annonce
Annonce
Danmark

Opdateret onsdag: 558 nye smittede i Danmark

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trekantområdet

Forslag til ny bypark byder blandt andet på tobaksplanter, hundeskov og vandhuller med salamandere

Annonce