Annonce
Esbjerg

Esbjergs nye togstation er køreklar inden årsskiftet

Den nye station placeres ved Skolebakken, da det er vurderet at være den mest hensigtsmæssige placering set i forhold til oplandet (antal beboere, arbejdspladser og studiepladser i nærområdet). Foto: Jesper Orry
Byggeriet af byens nye togstation i Jerne er klar til at gå i gang. Banedanmark bygger selve stationen, mens Esbjerg Kommune etablerer forpladsen. Det hele forventes klar til indvielse ved udgangen af 2020.
Annonce

Esbjerg: Esbjergs nye nærbanestation i Jerne er klar til byggestart. Stationen etableres på hjørnet af Skolebakken og Præstebakken og vil koste i alt cirka 64,5 millioner kroner.

Banedanmark betaler 58 millioner kroner og står for selve stationen, mens Esbjerg Kommune bidrager med 6,5 millioner kroner til stationens forplads, der indrettes med cykelparkering, ”kys & kør”-korttidsparkering ved Præstebakken og en ny buslomme langs Skolebakken.

Hvis alt går efter planen, kan de første passagerer stige af og på fra Jerne kort før årsskiftet, men indtil da venter der særligt naboerne til den nye station en del støj og gener.

For eksempel vil Skolebakken blive spærret for biltrafik fra midten af juni til september. Det sker for at skabe plads til de byggematerialer og maskiner, der løbende skal fragtes til og fra byggepladsen.

Byggeriet af den nye station kommer også til at medføre en del larm – især i sommerperioden, når der skal rammes spuns og pæle til de nye perroner.

Annonce

Prisstigning på 31 millioner

Med den nye station i Jerne sikres grundlaget for den nærbane, der i fremtiden skal sikre fast halvtimesdrift mellem Ribe og Esbjerg. Det er et projekt, som man lokalt har arbejdet på i flere år, og det er ikke uden lettelse, at byggeriet nu er klar til start.

Jerne Station bliver en lokalstation på Esbjerg Nærbane mellem Ribe og Esbjerg. Stationen skal betjenes af cirka to regionale tog i timen i hver retning. Visualisering: Banedanmark Forpladsen etableres med bænke og cykelparkering. Derudover anlægger Esbjerg Kommune en ”kys & kør”-korttidsparkering ved Præstebakken og en ny buslomme langs Skolebakken.

Projektet var nær skredet i svinget, da det for tre år siden kom frem, at stationen ville blive 31 millioner kroner dyrere end først antaget. Forklaringen på den massive prisstigning var ifølge Banedanmark blandt andet, at placeringen i Esbjerg har vist sig vanskelig, da stationen skal ligge på en cirka tre meter høj dæmning. Det medfører, at der også skal etableres trapper og elevatorer.

Annonce

Mellem

Projektet har overlevet prisstigningen, men ikke uden store forsinkelser. Det var oprindeligt planen, at stationen skulle være klar inden udgangen af 2017.

-Projektet har været længe undervejs, men nu er vi endelig nået så langt, at den fysiske realisering af projektet kan begynde. Det er godt nyt, for når stationen står klar til at modtage tog og passagerer, bliver den et vigtigt bindeled i den kollektive trafik, og de mange pendlere til for eksempel uddannelsesinstitutionerne i området får glæde af forbindelsen. Stationens placering bringer nye muligheder for at fastholde og udbygge udviklingen ikke bare lokalt, men regionalt når forbindelsen mellem Varde, Esbjerg og Ribe styrkes, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (V).

I dag er Tjæreborg første stop i regionaltogene mod øst, mens der i modsat retning er stop ved både Spangsbjerg, Gjesing og Guldager Stationsby. Man forventer, at Jerne Station vil komme til at betjene cirka 550 passagerer om dagen på hverdage. Med de planlagte udbygninger af Campus Jerne forventes passagertallet dog på sigt at stige til 600-800.

Tidsplan Jerne Station

 Juni:

 • Etablering og indretning af adgangsveje, skurby samt byggepladsfaciliteter nord og syd for banen
 • Tilkørsel af materialer

Juli - august:

 • Ramning af betonpæle til stationens perroner og spunsjern ved kommende elevatorer
 • Montering af perronelementer på begge sider af banen
 • Beton-, kabel- og drænarbejde
 • Etablering af elevatortårne
 • Opsætning af hegn mod banen
 • Skærvesupplering og sporjustering

September - oktober:

 • Kabelarbejder
 • Opsætning af teknikhytte og eltavler
 •  Opsætning af rejsekortsscannere på perronerne

November - december:

 • - Retablering af området nord og syd for jernbanen - Diverse afsluttende arbejder
 • - Indvielse af Jerne Station
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce