Annonce
Esbjerg

Esbjergs olieeventyr slutter: Byen får 90 millioner som plaster på såret

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) har landet en bred politisk aftale, som betyder, at Danmarks og Esbjergs olieeventyr slutter i 2050. Ministeren har gennem årene været en hyppig gæst på Esbjerg Havn, og her ses han ved et besøg tidligere i år sammen med Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, og folketingsmedlem Anders Kronborg (S).
En bred politisk aftale sætter punktum for Danmarks og Esbjergs olieeventyr i 2050. Aftalen afsætter 90 millioner kroner til en særlig indsats for vækst og udvikling i Esbjerg, hvor tusinder af lønmodtagere har et oliejob. Esbjergs borgmester er tilfreds både på byens og olieindustriens vegne.

Esbjerg: Danmarks og ikke mindst landet oliehovedstad, Esbjerg, har fået en udløbsdato på olieventyret i Nordsøen.

Sent torsdag aften blev der på Christiansborg landet en bred politisk aftale med en endelig afgørelsen om den omdiskuterede om 8. udbudsrunde, der har handlet om tildeling af licenser til olieefterforskning. Med aftalen står det klart, at der ikke skal afholdes flere udbudsrunder, ligesom den verserende 8. udbudsrunde også sløjfes.

Udover at droppe udbudsrunderne fastslår aftalen, at der ikke må produceres mere olie og gas i Danmark efter 2050, og dermed er der nu endegyldigt sat en slutdato på det danske olieeventyr.

Annonce

For Esbjerg er beslutningen på Christiansborg på mange måder historisk. Siden begyndelsen på olieeventyret i 1972 har olieindustrien skabt tusindvis af arbejdspladser i byen, og Esbjerg har da også sin helt egen plads i den politiske aftale.

Således fremgår det af aftaleteksten mellem partierne, at der skal gøres en særlig indsats for vækst og udvikling i Esbjerg:

”Olie- og gassektoren spiller en væsentlig rolle for vækst og beskæftigelse i Danmark, særligt i og omkring Esbjerg. Esbjerg har en høj koncentration af virksomheder i energibranchen og specialiseret viden inden for energisektoren. Esbjerg har historisk udviklet sig fra fiskeri til olie- og gasproduktion og videre til at være ledende i transformationen mod en grøn energimetropol. Det er en tilpasningsevne, der kan tjene som eksempel til efterlevelse ikke bare i Danmark, men også andre steder i verden, hvor den grønne omstilling medfører nye krav til arbejdsstyrken”, hedder det blandt andet i teksten.

Aftaleparterne er derfor blevet enige om, at afsætte 90 millioner kroner i 2025, der skal støtte Esbjerg Havns udvikling og muligheden for at være et knudepunkt for storskala havvind. Desuden fremgår det, at aftaleparterne er enige om, at udviklingen kan understøttes yderligere og det noteres, at regeringen bl.a. lægger op til, at det skal ske med et Vækstteam for Sydjylland, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og dermed styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel.

”Vækstteamet for Sydjylland vil derfor bl.a. også se på, hvordan potentialerne i grøn omstilling i Sydjylland bedst kan understøttes, herunder også i relation til konstruktionen af den kommende Energiø i Nordsøen, der også forventes at medføre aktivitet særligt i Jylland, herunder Esbjerg”, der skrevet i aftalen.

Millioner til CO2-lagring

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der har kæmpet side og side med olieindustrien, kalder aftalen for en aftale med historisk betydning for byen, og selvom han oprindeligt havde ønsket sig en gennemførelse af den 8. udbudsrunde, erklærer han sig tilfreds med resultatet.

Borgmesteren har været i tæt dialog med Venstres mand i forhandlingerne, klima- og energiordfører, Tommy Ahlers.

- Der er tale om et erhverv, som har genereret tusindvis af arbejdspladser, som nu får en slutdato. Jeg er tilfreds med, at vi i aftalen har fået en del af det, vi har spillet ind med, siger borgmesteren og peger på, at han mener, at aftalen skal medføre en uddybning af sejlrenden til Esbjerg Havn, så de store vindmølleinstallationsfartøjer også i fremtiden kan komme ind til byens havn for at hente de store vindmøllekomponenter.

Udbudsrunder

  • Udbudsrunder i Danmark Siden 1981 har der været syv udbudsrunder i Danmark, hvorved der er blevet udstedt koncessioner til udvinding af kulbrinter i den danske undergrund.
  • I februar 2017 blev det via Nordsøaftalen slået fast, at der fremover skulle være udbudsrunder hvert andet år.

Selskaberne kan ansøge om f.eks. en efterforskningsboring, et indvindingsprojekt eller en seismisk undersøgelse.

  • Nordsøfonden varetager statens interesser og skal have en andel på 20 pct. af alle de tilladelser, der udstedes.
  • Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) havde oprindeligt modtaget fem ansøgninger fordelt på fire selskaber i 8. udbudsrunde.
  • Til sidst var kun Ardent Oil tilbage med sine to ansøgninger. Før der har kunnet udstedes tilladelser, har ministeren skullet forelægge en redegørelse for energiudvalget om, hvilke områder, der agtedes udbudt - og under hvilke vilkår.
  • Dan Jørgensen slog ved et samråd i oktober 2019 fast, at han ville afvente en analyse om olieudvinding i Nordsøen, før han ville træffe beslutning om 8. udbudsrunde.
  • Ministeren har fået sine embedsmænd til at belyse effekterne ved et til- eller fravalg af udbudsrunden i forhold til, klima, beskæftigelse, samfundsøkonomi og forsyningssikkerhed.
  • Klimarådet har anbefalet regeringen at droppe udbudsrunden - ikke mindst fordi, at det ifølge rådet vil sende et vigtigt signal til omverdenen og gøre Danmark til et grønt foregangsland.
  • Også både Alternativet, Enhedslisten, De Radikale og SF har opfordret ministeren til at droppe udbuddet. Torsdag blev det politiske besluttet, at både 8. udbudsrunde og potentielle efterfølgere skal droppes.

Også i forhold til aftalens betydning for olieindustrien er borgmesteren tilfreds.

- Helt generelt ser det ud til, at oliebranchen får fjernet usikkerhederne omkring rammevilkårene, så de fortsat kan køre frem og for eksempel udnytte den eksisterende infrastruktur i Nordsøen i forhold til eksempelvis udvikling af nabofelter, siger Frost Rasmussen, der også glæder sig over, at aftalen medfører støtte på 200 millioner kroner til fangst og lagring af CO2 i felterne under Nordsøen.

Annonce

Stærkt signal på Christiansborg

Anders Kronborg, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet valgt i Esbjerg og medlem af Folketingets klima- og energiudvalg, hæfter sig især ved, at der tale om bred politisk aftale, som sender et stærkt signal om, at politikerne på Christiansborg er meget bevidste om, at Esbjerg har en unik position i forhold til den grønne omstilling.

- Ingen har været tjent med den usikkerhed, som været i forbindelse med 8. udbudsrunde, så jeg er meget tilfreds med, at der nu er landet en bred aftale, som også er rigtig fin for Esbjerg, siger Anders Kronborg.

Han påpeger også, at der fortsat vil gå mange år, inden olieeventyret helt er ovre i Esbjerg.

- Efter min vurdering er der ingen med oliejob i dag, som vil miste deres arbejde, inden de skal pensioneres med baggrund i denne aftale. Vi ved jo også, at virksomhederne i Esbjerg allerede er i fuld gang med grønne omstilling, siger Anders Kronborg.

Et andet lokalt folketingsmedlem valgt i Esbjerg, Ulla Tørnæs (V), kalder også aftalen for en fin aftale for Esbjerg set i lyset af, at olieeventet under alle omstændigheder ville have et naturligt ophør i fremtiden.

- Det er naturligvis lidt vemodig, at sætte en slutdato på et eventyr, som indbragt den danske stat mere end 500 milliarder kroner og skabt tusindvis af job, men jeg er stolt over, at have været med til at Esbjerg er blevet tilgodeset med 90 millioner kroner, som det ville være helt oplagt at bruge til uddybning af Esbjerg Havns indsejling, så den kan håndtere næste generations havvindmøller i fremtiden, siger Ulla Tørnæs, der også glæder sig over, at der med planerne om et vækstteam skal sikre erhvervskompetencer og efteruddannelse i den grønne omstilling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Babyboom lukker populær frisørsalon

Annonce