Annonce
Tønder

Et år i kommunalpolitik: Hvordan er det gået de nye?

Anita Uggerholt Eriksen, Venstre. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Den 1. januar 2018 havde den nye kommunalbestyrelse første arbejdsdag. Mange nye ansigter blev valgt ind i Tønder Kommune. JydskeVestkysten har lavet en rundspørge, hvor fem af politikerne svarer på, hvordan deres første år i kommunalpolitik har været.

På årets første dag i 2018 havde den nye kommunalbestyrelse sin første arbejdsdag. Her svarer nogle af dem, der blev valgt ind for første gang på, hvordan det første år har været, og hvad man kan forvente sig i 2019.

Annonce

Planerne for en heliport på Rømø og havvindmøller på landjorden er lagt i mølposen.

Claus Hansen, Liberal Alliance
Claus Hansen, Liberal Alliance. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Lærerigt år

Anita Uggerholt Eriksen, Venstre:

Hvad har overrasket dig mest i det første år som byrådspolitiker?

- Det har været et meget spændende og lærerigt år. Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor stor indflydelse vi folkevalgte har, og hvor vigtigt det er for udmøntningen af beslutningerne, at vi har et stort politisk flertal bag.

Hvor kan man se dit fingeraftryk efter et år i politik?

- Jeg synes, vi har fået en god løsning i forhold til heliporten. Den er parkeret, hvor den skal parkeres. Ligeledes er jeg godt tilfreds med at afsnittet omkring vindmøller fik en anden ordlyd i kommuneplanen. Det er ikke vores opgave som politikere at trække store vindmøller ned over et lokalsamfund.

Hvad har været det mest frustrerende i det politiske arbejde i dit første år?

- Det er frusterende, når nogen taler kommunens ansatte ned. Som politiker får man et godt indblik i, hvor stærkt der løbes på alle arbejdspladser og hvor dedikerede de ansatte og frivillige er.

Hvad et dit mål for 2019?

- Mit mål for 2019 er, at vi får forvaltet de 11 millioner kroner, som vi har sat af til at udvikle Tønder Kommune, så vi opnår størst mulig positiv effekt i forhold til den visions- og strategiplan, vi i kommunalbestyrelsen har udviklet for hele denne valgperiode.

Thomas Ørting Jørgensen, Borgerlisten. Arkivfoto

Indflydelse

Claus Hansen, Liberal Alliance:

Hvad har overrasket dig mest i det første år som byrådspolitiker?

- Positivt har det overrasket mig, at man kan få indflydelse, hvis man har en saglig og konstruktiv tilgang til tingene.

Hvor kan man se dit fingeraftryk efter et år i politik?

Planerne for en heliport på Rømø og havvindmøller på landjorden er lagt i mølposen. Folkeskolerne i Agerskov, Øster-Højst og Møgeltønder er sikret de næste år. Den kommunale dagpleje i Højer blev sikret, og der blev ikke etableret 50 hektar solceller på kommunens bedst beliggende erhvervsjord.

Hvad har været det mest frustrerende i det politiske arbejde i dit første år?

- Der har været ting som har været irriterende, men ikke frustrerende.

Hvad et dit mål for 2019?

- Fortsætte med at forfølge de emner, som vi Liberal Alliance gik til valg på. Her tænker jeg især på trivslen og det faglige niveau i vores skoler - den skude skal vendes. Sidste punkt er at sikre og styrke vores erhvervsliv, herunder at udnytte det enorme potentiale som ligger i turismen.

Anette Abildgaard Larsen, konservativ

Skabe debat

Thomas Ørting Jørgensen, Borgerlisten:

Hvad har overrasket dig mest i det første år som byrådspolitiker?

- Jeg er blevet bekræftet i mit indtryk af, at vi har udviklet en politisk kultur præget af top og detailstyring, hvor træghed og lukkethed er en dyd, og hvor de fleste alene har fokus på den del af opgaven der har med "sagsbehandling" at gøre. Det har overrasket mig hvor ringe lyst og vilje der er til konkret at forholde sig til vor alt overskyggende udfordring: affolkningen.

Hvor kan man se dit fingeraftryk efter et år i politik ?

- Borgerlisten har benyttet initiativ -og taleretten til at bringe sager og problematikker frem i lyset under de månedlige kommunalbestyrelsesmøder. Det har også fået andre på banen, og medvirket til at der en gang imellem foregår egentlige holdningstilkendegivelser og debat.

-Hvad har været det mest frustrerende i det politiske arbejde i dit første år?

Det mest grelle har været forløbet vedrørende heliporten, hvor borgmesterens elendige håndtering får et stort flertal til at forsvinde, og nu efterlader havnen med ringe muligheder for at afvikle en stor gæld og betale de stigende udgifter til vedligehold.

Hvad et dit mål for 2019?

- At fortsætte med at skabe debat om behovet for en langt hårdere prioritering af vore ressourcer og et øget økonomiske råderum, så vi kan investere målrettet i at vende udviklingen.

Harald Christensen, Socialdemokratiet. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Mod master

Anette Abildgaard Larsen, Konservative:

Hvad har overrasket dig mest i det første år som byrådspolitiker?

- Jeg er overrasket over alt det, jeg havde brug for at sætte mig ind i, for at kunne gøre udføre mit politiske arbejde. Nu, efter det første år, er jeg mere fortrolig med de forskellige arbejdsgange, og føler mig næsten som en fisk i vandet. Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke er gået ind i politik noget før.

Hvor kan man se dit fingeraftryk efter et år i politik ?

- Konservative fik to mærkesager på familieområdet igennem til budgetforhandlingerne.

Hvad har været det mest frustrerende i det politiske arbejde i dit første år?

- Tidspresset i forhold til at holde sig opdateret med aktuelle emner og sager.

Hvad et dit mål for 2019?

- Jeg vil klart tilkendegive konservatives lokale holdning til kommunens energipolitik, og stadig aktivt støtte op om modstanden mod højspændingsmotorvejen, der vil pløje dybe spor i vores skønne natur.

Positiv overrasket

Harald Christensen, Socialdemokratiet:

Hvad har overrasket dig mest i det første år som byrådspolitiker?

- Der kommer mange oplysninger frem, som man skal sætte sig ind i og forholde sig til. Jeg har også været positivt overrasket over, hvor meget borgerne følger med i, hvad jeg lykkes med og arbejder for.

Hvor kan man se dit fingeraftryk efter et år i politik?

- Af konkrete sager, jeg er lykkedes med, kan jeg nævne, Barrax-banen ved Tønder Sport- og Fritidscenter, midtby-planen i Tønder by, heliport-sagsforløbet, viderebringe borgerbekymringer, sikre penge til flyhangaren, udviklingsplanen for Rømø og i kommuneplanen sikre, at der ikke kommer flere vindmøller på land.

Hvad har været det mest frustrerende i det politiske arbejde i dit første år?

- Man skal kende ens mulighed for at spille ind med ens mærkesager, på det rigtige tidspunkt. Man vil gerne så meget, men jeg forsøger at vælge mine kampe med omhu.

Hvad et dit mål for 2019?

- At skaffe mig de alliancer i de politiske grupperinger, som kan være med til, at støtte op om de mærkesager, jeg er gået til valg på. Skolestrukturen skal fastholdes. Kunstmuseet skal kunne stå på egne ben. Jeg vil også forsøge, at inspirere borgergrupper eller enkeltpersoner til, at arbejde for sager, der kan hjælpe til en bedre udvikling og især bosætning i kommunen.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Annonce