Annonce
Debat

Et ødelæggende og unødvendigt kabelprojekt

Læserbrev: Det planlagte projekt med opstilling af 170 km højspændings-luftledning har med skabt stort postyr blandt beboerne i de mange berørte områder. Og det er med god grund.

Et så massivt anlæg som dette vil være et 170 kilometer langt, åbent sår ned igennem noget af den smukkeste danske natur i Vest- og Sønderjylland. Det 35 meter brede anlæg vil bugte sig lige igennem ikke færre end otte såkaldte Natura 2000-områder - altså noget af den mest beskyttede natur, vi har i Danmark - og det vil tangere yderligere 15 Natura 2000-områder med en afstand på nogle ganske få kilometer. Det er faktisk vanskeligt at forestille sig en placering af et så markant anlæg, der kunne være meget værre end den, der er planlagt her.

Det er selvfølgelig dybt problematisk. Ikke kun fordi det vil påvirke naturen og fuglelivet i alle de berørte områder, og ikke kun fordi det i så markant grad vil forringe landskabets værdi og naturoplevelsen for både de mange tusinde direkte berørte beboere og alle andre, der nyder disse sjældne naturoplevelser. Men også fordi det endnu ikke er lykkedes for nogen at forklare, hvorfor dette anlæg overhovedet er nødvendigt.

I en artikel i Altinget i denne uge redegjorde en række forskere fra Aalborg Universitet for de mange usikkerheder, som projektet er behæftet med. Energinet.dk har selv erkendt, at projektet langt fra er den samfundsøkonomisk optimale løsning, ligesom det fremgår, at projektets primære formål i realiteten bliver at fragte el, der er produceret på fossile brændsler i Tyskland. EA Energianalyse har også påpeget, at behovet for at integrere mere el i det danske energisystem faktisk kan realiseres til en fjerdedel af denne pris ved investeringer i varmepumper. Der mangler med andre ord en rigtigt god forklaring på, hvorfor vi af energiforsyningsmæssige grunde skulle acceptere et så stort og indgribende projekt.

Og selv i tilfælde af, at det skulle lykkes Energinet.dk eller Folketinget at give en sådan forklaring, så er planen om at gennemføre projektet som en luftledning helt uacceptabel. Energinet.dk fremfører, at det også "af tekniske grunde" er bedre med et luftkabel end en nedgravning af kablerne - men heller ikke den forklaring har de kunnet dokumentere.

Hvis projektet skal gennemføres bør man som et minimum sikre sig, at kablerne graves ned på alle de strækninger, hvor det kommer i berøring med de sårbare naturområder. Det vil antageligt kræve en nedgravning på op imod 25 pct. af den samlede strækning - og ikke de kun 5-10 km som der ifølge Energinet.dk er afsat midler til. Folketinget afsatte faktisk i 2008 betydelige midler til at sikre, at de store kabellinjer i Danmark skulle nedgraves - en beslutning med bred politisk opbakning, som var til stor glæde for rigtigt mange danskere. Men siden da er de midler langsomt blevet brugt til alle mulige andre formål - og nu er der så ikke længere midler til at nedgrave den måske mest indgribende kabelføring af dem alle.

Danmarks Naturfredningsforening er på ingen måder imod udviklingen af et dansk energisystem, der er baseret på et elsystem, der baseres på vedvarende energi. Og vi anerkender naturligvis, at sådan et system kræver den nødvendige infrastruktur. Men det er ikke ensbetydende med, at vi samtidigt skal ødelægge store naturværdier, når det er helt unødvendigt. Et kabelprojekt bør kun gennemføres, hvis det meget klart kan dokumenteres, at det overhovedet er nødvendigt. Og hvis det er nødvendigt, må Folketinget finde de nødvendige midler til at sikre naturværdierne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce