Annonce
forside

Et godt efterår for Esbjerg Kommune. Millionerne ruller ind

Læserbrev: Inden for de sidste tre til fire uger har jeg som ordfører for Enhedslisten været med til at sende 14,5 millioner kroner i retning af Esbjerg Kommune - til diverse trafikale projekter. To af projekterne har vi fundet penge til i forligskredsen "Bedre og Billigere Kollektiv Trafik", som regeringen ikke deltager i, men som udgør et flertal uden om regeringen.

Det drejer sig dels om 10 millioner kroner til et busprojekt, som skal skabe bedre fremkommelighed for busserne i Esbjerg Nord, bedre skiftemuligheder ved Gjesing Station og forberedelse af eldrift for bybusserne i Esbjerg. De 10 millioner kroner er det næststørste beløb, vi i forligskredsen har bevilget i denne omgang til busprojekter i hele landet. Kommunen medfinansierer med et lige så stort beløb.

Desuden har vi i forligskredsen fundet penge - 4,4 millioner kroner - til et cykelstiprojekt, som Esbjerg Kommune tidligere har ansøgt om: Cykelsti fra Ribe til Vadehavet/Vadehavscentret. Også her er der tale om kommunal medfinansiering på 50 procent.

Slutteligt har alle Folketingets partier besluttet at afsætte 90.000 kr. til etablering af en såkaldt Manø-ordning med tilskud til fælles transport af gods til og fra Mandø. Pengene har vi hentet i den tilskudsordning, der findes for transport af gods med færge til de mange danske øer. Vi synes ikke Mandø skulle snydes for tilskud til godstransport, når nu alle de andre øer nyder godt af ordningen. Det er lige så dyrt at få bragt gods frem og tilbage ad Låningsvejen, som det er med færge til de andre øer.

Det har jo været en sand fornøjelse - når man nu bor i Esbjerg, og er valgt her - at være med til at bevilge så mange penge til forbedringer af den kollektive trafik, til cyklisme og til støtte for "vores" ø i Esbjerg Kommune. Det er godt at kunne sætte Esbjerg på landkortet, især når det drejer sig om projekter, der i den grad er Enhedslistens politik på trafikområdet og i forhold til vores små øer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce