Annonce
Læserbrev

EUs 2020 biodiversitets-mål

Læserbrev: EU Kommissionen har vedtaget en strategi for at stoppe tabet af biodiversitet inden udgangen af 2020. Hvor den naturlige kapital skal beskyttes, værdsættes og genetableres for deres iboende liv og for deres væsentlige bidrag til menneskers trivsel.

Nu har Tønder kommune en chance for at genetablere smuk natur, som tidligere indeholdt mange forskellige dyr blandt andet vadehavsfugle, gæs, grævling, rådyr og kronhjorte og ikke mindst regnormene. De allerskønneste rekreative områder at gå, løbe og ride ture i. Jeg oplever, at alt det og alle dyr er forsvundet på Rejsby-Ballum-hede på grund af vindmøller.

Vi har set frem til mulighed for at genetablere Rejsby-Ballum Hede i Tønder Kommune, hvor et større vindmølleområde i uheldig grad dominerer landskabet og samtidig ønsker vi ikke området yderligere og fuldstændig ødelagt med opsætning af 15 kæmpe havvindmøller. Området, som desuden rummer mange gravhøje fra bronzealderen, ligger på den naturlige Hjerpsted bakkeø, en morænebakke, dannet under næstsidste istid, som afgrænses mod vest af vadehavet og er enestående med sandstrand og med udsigt uden diger til Unescos Verdensarv og vores helt egen Nationalpark Vadehavet.

Kære politikere ødelæg ikke vores dejlige natur i Tønder Kommune med flere 180 meter høje havvindmøller på land, og fjern venligst de snart 30 år gamle vindmøller, som stadig daglig og hver nat igennem snart 30 år konstant forstyrrer os, så vi kan genetablere Rejsby-Ballum Hede. Jeg håber, at vores politikere er kloge nok til ikke at lade sig forføre af Vattenfall og deres lodsejere.

Kære politikere I har nu en enestående chance for at beskytte, værdsætte og genetablere borgernes iboende liv og stemmer i Tønder Kommune.

Biodiversitet som mistes nu, kommer aldrig tilbage.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad bilder ministeriet sig ind?

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at man ville have 14 års dansk indsats i Afghanistan undersøgt med særlig vægt på det civilt-militære samarbejde. Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier samt et konsulentfirma skulle står for opgaven, men nu viser aktindsigter til Berlingske, at man i Forsvarsministeriet langt hen ad vejen ikke var tilfreds med især en række kritiske passager i udkastet til den endelig rapport. 14 kritiske passager er enten blevet fjernet eller ændret, således at slutresultatet tegner et mere rosenrødt billede af den danske indsats i Afghanistan, end det oprindeligt var tiltænkt, inden Forsvarsministeriet kom med forslag til, hvor man skulle have slettelakken frem. Nu bliver der i denne verden helt generelt lavet alt for mange rapporter, men denne havde dog det ædle formål at orientere Folketinget om, hvad der var gået godt og skidt. En rimelig idé, skulle man synes, al den stund, at danske soldater sendes ud i livsfarlige missioner, ligesom det danske samfund bruger milliarder af kroner på disse opgaver. Men Forsvarsministeriet syntes åbenbart ikke, at det var nødvendigt for vores folkevalgte eksempelvis at få at vide, at et fælles sekretariat mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke fungerede. Ej heller skulle det frem, at velkendte indretninger som offentlige udbud, der på vores breddegrader er med til at forhindre korruption, faktisk gjorde det modsatte i Afghanistan. Folketinget er altså blevet forholdt væsentliger oplysninger, og det er en skandale, også selv om ministeriet meddeler, at man jo bare kom med forslag til, hvad der skulle ændres eller slettes. Den har man hørt før, og den bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Denne sag vidner om, at Forsvarsministeriet og nogle ansatte der har haft mere travlt med at pleje eget ry og karrierer end at oplyse Folketinget sandfærdigt om, hvad der er foregået i Afghanistan. Det er ikke bare uhæderligt, det er at sætte sig over landets øverste parlamentariske forsamling.

Kolding For abonnenter

Allan pumpede vand hele natten: Haven forvandlet til en svømmepøl

Annonce