Annonce
Tønder

Eventuelt: Lille ord rejser tvivl om stor forligsaftale

Skal Tønder Kommune indgå i et destinationssamarbejde med Fanø og Esbjerg Kommuner? Spørgsmålet er uafklaret. I en underskrevet forligstekst formuleres destinationssamarbejdet som en målsætning. Kritikerne mener, at ordet "eventuel" er faldet ud, idet der burde have stået "et eventuelt destinationssamarbejde". Borgmester Henrik Frandsen holder fast i, at forligsaftalen er godkendt uden "eventuelt". Foto: Hans Chr. Gabelgaard
I kølvandet på turistforeningens kritik og indholdsmæssigt forskel mellem den officielle forligsaftale og en udsendt pressemeddelelse hasteindkalder borgmester Henrik Frandsen forligskredsen.

TØNDER: - Hvad har vi i grunden aftalt?

Det spørgsmål rejser sig efter sidste uges brede budgetforlig i Tønder Kommune.

Af forligsteksten fremgår det, at kommunen vil arbejde videre på at etablere et destinationssamarbejde på turismeområdet med Fanø og Esbjerg Kommune. I den efterfølgende udsendte pressemeddelelse er der tilføjet ordet "eventuelt", så budskabet lyder, at Tønder vil arbejde videre" med evt. etablering af et destinationssamarbejde".

Især den officielle forligstekst er ikke mindst faldet formanden for Rømø Tønder Turistforening, Martin Iversen, Møgeltønder, for brystet.

Usikkerheden omkring den opståede situation gør nu, at borgmester Henrik Frandsen lørdag besluttede at hasteindkalde hele forligskredsen til en drøftelse.

- Der er åbenbart opstået tvivl om, hvilken ordlyd der er gældende under punktet “erhverv og turisme” i forligsaftalen. Det til trods for, at forligsteksten er gennemgået to gange med partierne A, DF, S og V og en gang med resten. Tvivlen er, hvorvidt der er et “evt.” med i forligsteksten eller ej. For at komme yderligere diskussion til livs, har jeg derfor fundet det nødvendigt at indkalde hele forligskredsen til møde, skriver Henrik Frandsen.

Overfor JydskeVestkysten præciserer han, at ordet "eventuelt" først kom på tale i forbindelse med udarbejdelse af en efterfølgende pressemeddelelse.

- På det tidspunkt var forligsteksten godkendt som den forelå, understreger han.

Annonce

For at komme yderligere diskussion til livs, har jeg derfor fundet det nødvendigt at indkalde hele forligskredsen til møde.

Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

En fejl?

I JydskeVestkysten fredag kritiserede Martin Iversen netop forligsteksten med henvisning til, at Rømø Tønder Turistforening trods lovning herom ikke var blevet inddraget i beslutningsprocessen omkring et eventuelt destinationssamarbejdet.

Kritikken blev blandt andet hørt og læst af Liberal Alliances Claus Hansen, der i et læserbrev i lørdagsavisen manede til besindighed. Under overskriften "Rolig nu" redegjorde han for, at årsagen til forvirringen måtte være en fejl eller forglemmelse.

- Forligspartnerne blev nemlig enige om, at der skulle stå: "..arbejdes der videre med etablering af et evt. destinationsselskab." Så de tre små bogstaver "evt." blev ikke medtaget i teksten (forligsteksten, red.), selv om vi alle var enige om, at de skulle med, skrev Claus Hansen.

Men det er borgmesteren altså uenig i.

- En pressemeddelelse overtrumfer ikke et forlig. Hvis det skal laves om, så skal det ske i forligskredsen. Et forlig er en pakke, og alle er vidende om, hvordan den er blevet godkendt, siger Henrik Frandsen.

Han hverken mener eller tro, at uenigheden omkring ordet "eventuelt" bringer det indgåede forlig og dermed den samlede budgetaftale i fare.

- Jeg tror helt klart, at vi får snakket os tilrette om dette. Selvfølgelig gør vi det. Når jeg har indkaldt forligskredsen, så er det, fordi jeg er optaget af at bevare det gode samarbejde i Tønder Kommune. Og når der er divergens, så indkalder jeg for at finde ud af, hvor vi er, siger Henrik Frandsen.

Hurtig handling

I invitationen til forligspartnerne åbner han i øvrigt op for, at det rent politisk haster med at komme i gang med at fastlægge den fremtidige turistpolitik.

- Jeg forventer, at der allerede i november skal træffes en beslutning, der muliggør, at vi kan begynde at ansætte en medarbejder og bruge af den pulje på 2,5 millioner kroner, som vi har fået sammen med Fanø og Esbjerg til destinationsudvikling. Ligeledes skal der så hurtigt som muligt udarbejdes en tids- og handleplan, skriver borgmesteren.

Som formand for turistforeningen afviser Martin Iversen destinationssamarbejdet. Turistarbejdet i Tønder Kommune skal fortsætte med eget budget, egen markedsføring og egen kompetenceudvikling.

- Det er det, som 85 procent af foreningens medlemmer ønsker, påpeger Martin Iversen.

Han er blevet inviteret til et møde med borgmesteren på tirsdag. Det sker "med henblik på at få ryddet så mange misforståelser og fejlfortolkninger af vejen som muligt", skriver Henrik Frandsen til forligspartnerne.

Budgetforliget og dermed også teksten omkring destinationssamarbejdet med eller uden "evt." kommer ifølge den fastlagte tidsplan til førstebehandling i byrådssalen torsdag den 10. oktober.

Formanden for Rømø Tønder Turistforening, Martin Iversen, står kritisk overfor et destinationssamarbejde med Esbjerg og Fanø kommuner. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tunnel bliver en klar gevinst

Tysklands rigsrevision, Bundesrechnungshof, har kørt tunnellen under Femern Bælt gennem et regneark og fundet ud af, at den faste forbindelse ikke nødvendigvis kan betale sig set fra den tyske side af grænsen. Revisionen har kalkuleret, at det vil koste omregnet godt 26 milliarder kroner at gennemføre den nødvendige udbygning af veje og jernbaner. Den udgift står muligvis ikke mål med gevinsterne fra en fast forbindelse, mener man. Dette har skabt fornyet røre om projektet blandt tyske politikere. Her har De Grønne hele tiden været skeptiske og kræver nu, at planen tages op til fornyet overvejelse. Set med danske briller minder det om den debat, der udspandt sig før byggeriet af Storebæltsbroen. Den var helt overflødig, det var så hyggeligt at drikke dårlig kaffe på DSB’s færger, og brobyggeriet kunne ødelægge vandmiljøet, lød nogle af argumenterne dengang. I dag ville næppe nogen undvære broen, der ikke kun fysisk, men også mentalt har bundet Danmark meget bedre sammen. År for år sætter trafikken rekord, og investeringen på over 26 milliarder frem mod åbningen i 1998 bliver derfor tilbagebetalt noget hurtigere end de 37 år, der oprindelig blev budgetteret med. Ganske det samme vil formentlig ske for tunellen under Femern Bælt. Naturligvis skal den slags megaprojekter gennemtænkes grundigt. Alle aspekter i forbindelse med såvel økonomi som økologi må tages i betragtning. Ikke desto mindre er der ikke nogen grund til dommedagsscenarier, viser erfaringerne fra Storebælt. Naturligvis er det en indlysende fordel for såvel Danmark som de øvrige, nordiske land, at der bliver nemmere fysisk adgang til det vigtige, tyske eksportmarked. Derfor er Danmark også villig til at finansiere tunnelbyggeriet. Men det handler ikke kun om penge. Vi har meget tilfælles med vores tyske nabo og kan inspirere hinanden til gensidig gavn. Det ved vi i det dansk-tyske grænseland. Samme oplevelse fortjener det grænseland, hvor indbyggerne indtil videre er adskilt af vand.

Annonce