Annonce
Danmark

Få overblikket: Sådan vil ny regering påvirke landbruget

Udledningen af drivhusgasser i Danmark skal sænkes med 70 procent set i forhold til 1990. Det har Socialdemokratier, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten aftalt. Partierne vil blandt andet nå målet gennem bindende reduktionsmål for landbruget og en ændring af landbrugsstøtten. Foto: Mads Hansen
I den politiske aftale om ny regering, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er landbruget nævnt flere gange, når partierne redegør for deres planer om at sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Her får du overblikket over, hvordan den nye regerings klimamål vil ramme dansk landbrug.
Annonce

1. Landbruget skal forpligtes til at nedbringe udledning

Partierne har aftalt, at landbruget skal have bindende reduktionsmål i forhold til udledning af drivhusgasser, og at landbrugsstøtten skal bruges som redskab til at få landbruget til at omstille til mere bæredygtig produktion.

2. Landbrugsjord skal omdannes til natur

Den nye regering vil også udtage landbrugsjord og omdanne det til natur. Samtidig vil den gennem en biodiversitetspakke lave klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der skal disponeres til naturzoner, der blandt andet indeholder urørt skov og nationalparker. Konkrete initiativer skal sikre at disse målsætninger nås, står der i aftaleteksten. Men der er ikke nogen nærmere angivelse af, hvad initiativerne går ud på.

3. Brugen af sprøjtegifte skal mindskes

Partierne bag aftalen vil nedbringe brugen af sprøjtegifte blandt andet gennem mere bynær skov og ved at undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder. Regeringen vil også fremlægge en plan for implementering af EU's vandrammedirektiv.

4. Det økologiske areal skal fordobles

Den nye regering vil hæve ambitionerne for mere økologi og har sat sig som mål at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

Smitten har bredt sig de seneste uger: Derfor er eksperter alligevel fortrøstningsfulde

Trekantområdet

Strandkoncerter udskydes: 'Vigtigt at begrænse smittespredning i en fart'

Annonce