Annonce
Billund

Færre anmelder problemer med rotter

Rotter kan være noget så irriterende. En hurtig indsats fra Billund Kommune har ført til, at der nu er sket et fald i antallet af rotteanmeldelser. Arkivfoto.

Efter på fem år at have oplevet en fordobling i antallet af rotteanmeldelser, er der nu sket et fald.

Billund Kommune: For første gang i mange er der i Billund Kommune sket et fald i antallet af rotteanmeldelser.

Fra 2010 til 2015 skete en fordobling i antallet af rotteanmeldelser, men det viser sig, at det nu igen går den rigtige vej.

- I forhold til 2015 har vi haft et fald i antallet af rotteanmeldelser på 10 procent. Det er meget positivt, fortæller Ole Johnsen, der er direktør for Billund Vand, som står for bekæmpelsen af rotter.

I 2015 blev der i Billund Kommune anmeldt 956 tilfælde af rotter, men nu går det altså den rigtige vej.

- Jeg tror, det kan hænge sammen med, at Billund Kommune har øget serviceniveauet inden for området. Man er trådt hurtigere ind, når der er kommet en anmeldelse om rotter, og har hurtigt fået en indsats i gang, siger Ole Johnsen.

Han glæder sig over, at Billund Kommune har sat gang i den hurtige bekæmpelse de steder, hvor der er flest rotter.

- Der er steder, som er mere ramt end andre, og der er man hurtig til at gå ud og få lavet en mere intensiv behandling. Blandt andet ved at bekæmpe dem i kloakkerne, så vi får intensiveret bekæmpelsen de steder, hvor der er flest rotter, lyder det fra Ole Johnsen.

Annonce

Fakta

I 2010 var der i alt 482 anmeldelser om rotter i Billund Kommune.Det tal var i 2015 steget til 956 anmeldelser om rotter.

I 2016 lykkedes det imidlertid igen at få tallet nedad, da der skete et fald på cirka 10 procent.

Flest anmeldelser om vinteren

Han finder det meget væsentligt, at kommunen er hurtig til at skride ind, når borgere kommer med anmeldelser om, at de har fået besøg af det lille skadedyr.

- Jo før du går ud og får bekæmpet en rotte, jo større er chancen for at undgå, at den finder en mage og yngler. For det kan virkelig gå hurtigt, siger Ole Johnsen.

Der er ikke noget i statistikken, som viser, at der er kommet flere rotter frem i Billund i den periode, hvor det halve af midtbyen har været gravet op. Til gengæld har det i flere år været et typisk træk, at der sker flere anmeldelser af rotter om vinteren.

- Det er meget naturligt og hænger sammen med, at rotterne om vinteren ikke har samme mulighed for at finde mad, og derfor søger de ind til husene, siger Ole Johnsen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Erhverv For abonnenter

3F-formand undrer sig over lukningen af testfabrik: Man vil opleve et kæmpe dræn af viden

Annonce