Annonce
forside

Færre børn i klasserne

Læserbrev: Folkeskoleloven angiver at der maksimalt må være 28 børn i en klasse i folkeskolen. Dette mener vi i Enhedslisten allerede er højt sat i forhold til hvornår det faglige udbytte af undervisningen er højst. Særligt i en tid hvor elever med særlige behov er en del at de almindelige klaser.

Byrådet i de enkelte kommuner kan give den enkelte skole tilladelse til at have flere børn i en klasse, hvis der er særlige grunde til det.

På det seneste møde for udvalget for skoler og børn blev der behandlet en ansøgning om dispensation til Skodborg Børnecenter. Foreløbig er der 30 børn tilmeldt til en klasse, og hvis der kommer flere elever, vil skolen ikke dele klassen.

Udvalget gav desværre skolen lov til denne praksis, selvom vi reelt ikke kan vide om der kommer flere tilmeldte inden skolestart, og vi risikerer derfor endnu større klasser end de 30 elever.

Det er glædeligt at vores skoler er attraktive, og at forældrene vælger dem til. Det er bare vigtigt at vi som politikere sætter grænserne for hvor store vores klasser må være.

Beslutningen fra de øvrige politikere er den helt forkerte vej at gå, og vi mener i Enhedslisten at vi skal sikre at brugen af de store klasser nedbringes mest muligt. Det må være elevernes læring som er det vigtigste.

Der er en sammenhæng mellem eleverne udbytte af undervisningen og antallet af elever, og I en tid hvor vi taler meget om kvaliteten af undervisningen i vores folkeskoler, bør vi være tilbageholdende med at meddele dispensation.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce