Annonce
Haderslev

F-35 støj: Flere byer kan blive eksproprieret

I den hidtil hemmeligholdte støjrapport vil støjen fra F-35 overskride grænserne for boligstøj (55 db) i et område på op til 22 km i længden og op til syv km i bredden. Den grønne streg angiver de 55 decibel. Den røde angiver 60 decibel, som er støjgrænsen for spredt bebyggelse i det åbne land. Kort: Forsvarsministeriet

Hvis beregninger af F-35 jagerflyenes støj holder stik, vil både Gabøl, Skrydstrup og Over Jerstal blive ramt af for høje støjniveauer.

Annonce

SKRYDSTRUP: Tre landsbyer skal måske nedlægges, hvis hidtil hemmeligholdte tal holder stik. Beregninger for hvor meget F-35 vil støje, viser at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boligområder bliver overskredet i både Gabøl, Over Jerstal og den sydlige del af Skrydstrup.

Dermed kan antallet af boliger, som skal eksproprieres stige til flere hundrede. Medmindre støjproblemerne kan løses med lydisolering og udbetaling af erstatninger.

- Hvad vil det betyde for Gabøl, Skrydstrup og Over Jerstal?

- Det kan jeg ikke svare på, før jeg kender indholdet af den rapport. Den har været lige så hemmelig for byrådet. Det er nyt for mig, hvis man har udvidet området. På borgermødet i onsdags blev der kun talt om 12-15 ejendomme, der skulle eksproprieres. Jeg vurdere, at hvis staten laver en investering på flyvestationen med nogle fly, som ikke kan overholde støjkravene, så skal der tages nogle forholdsregler, og det er vel at beregne dels ekspropriationer og dels erstatninger. Der er ingen tvivl om, at borgerne skal behandles ordentlig, siger borgmester Hans Peter Geil (V).

Der er tale om et område på op til 22 kilometer i længden og syv kilometer i bredden med flyvestation Skrydstrup i midten.

Sagen kort

Forsvarsministeriets "Støjrapport for Joint Strike Fighter" arbejder med to forskellige støjberegninger for F-35. I den ene vil Gabøl, Over Jerstal og den sydlige del af Skrydstrup blive udsat for 58-59 decibel. Støjgrænsen for boligområder er 55 decibel.Støjgrænsen for bebyggelse i det åbne land er 60 decibel. Uldal vil få 62 decibel.

I den modererede beregning med indregnet støjdæmpning vil Over Jerstal og Skrydstrup få 57 decibel.

F-16 støjer væsentligt mindre end F-35. Ingen landsbyer rammes af for højt støjniveau i dag. Kort: Forsvarsministeriet
Annonce

Øde område

I samme store område kan der heller ikke bygges nyt. For som der står i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser; "Nye boliger bør som udgangspunkt ikke lægges, hvor støjbelastningen er over 55 decibel".

- Du får ikke mig til at sige, at nu lægger vi Gabøl, Over Jerstal og Skrydstrup øde hen. Det kan jeg ikke vurdere. Jeg forventer, at forsvarsministeriet tolker den rapport, om ikke andet senest på det borgermøde i januar, siger Hans Peter Geil (V).

Det er det værste scenarie i "Støjrapport for Joint Strike Fighter" fra april 2015. Samme rapport arbejder også med en anden støjmåling, der omfatter et lidt mindre støjramt område. Beregning 2 er ifølge rapporten "gennemført med optimerede flyveprofiler med henblik på at mindske støjbelastningen". Men Over Jerstal og Skrydstrup vil stadig få for meget støj.

Samtidig tager rapporten forbehold for begge beregninger, da de ikke er tilpasset lokale forhold. Om det betyder, at det kan blive værre eller bedre er uklart.

Beregning 2 giver dog ikke mindre støj over alt. Faktisk stiger støjbelastningen i Haderslev by med fire decibel i den beregning; fra 35 til 39 decibel.

Til sammenligning indeholder rapporten også tal for F-16 flyenes støj. Netop sådanne tal blev efterlyst af borgerne på borgermødet. Det område er noget mindre. Skrydstrup og Over Jerstal holder sig lige netop under støjgrænserne nu.

Den modererede beregning over F-35 støjen viser, at et lidt mindre område rammes af for høje støjniveauer. Kort. Forsvarsministeriet.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Revet ned fra hylderne: Corona får esbjergenserne til at gå amok i julelys

Annonce