Annonce
Indland

FAKTA: Det er tre eksiliranere tiltalt for

Retten i Roskilde skal behandle sag mod tre mænd, der blandt andet er tiltalt efter terrorparagraf. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
En række alvorlige paragraffer er taget i brug mod mænd, der er tiltalt for at finansiere og fremme terror.

Tre medlemmer af bevægelsen ASMLA, der kæmper for, at et område i det sydvestlige Iran løsrives, er blandt andet blevet tiltalt for at finansiere terror samt spionage mod militære anliggender i Danmark.

Straffelovens paragraf 114 kaldes også terrorparagraffen.

Her er de paragraffer i straffeloven, som de er anklaget for at have overtrådt:

* Paragraf 114b:

Med fængsel indtil ti år straffes den, som

1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,

2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller

3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af paragraf 114 eller paragraf 114a.

* Paragraf 114e:

Med fængsel indtil seks år straffes den, som i øvrigt fremmer virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af paragrafferne 114, 114a, 114b, 114c eller 114d.

Er den pågældende tilsluttet en væbnet styrke, kan straffen stige til fængsel indtil ti år eller under særligt skærpende omstændigheder til fængsel indtil 16 år.

* Paragraf 108:

Den, som (..) foretager noget, hvorved fremmed efterretningstjeneste sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område (..) straffes med fængsel indtil seks år.

Stk. 2. Såfremt det drejer sig om efterretninger vedrørende militære anliggender, eller virksomheden finder sted under krig eller besættelse, kan straffen stige indtil fængsel i 12 år.

* Paragraf 136 stk. 2:

Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

(De to kapitler handler blandt andet om forbrydelser mod staten og terrorisme, red.)

Kilde: Straffeloven.

/ritzau/

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Babyboom lukker populær frisørsalon

Annonce