Annonce
Esbjerg

Fanø Kommune skærper fokus på børns trivsel

Fanø Kommune øger fokus på børns trivsel med årlige trivselsvurderinger. Arkivfoto: Mikkel Hausted Hansen
Fanø Kommune vil nu indføre årlige vurderinger af alle børns trivsel. Det skal foregå efter TOPI-systemet, som også bruges i 92 andre kommuner landet over.

På Fanø skal alle børn trives. Det gør langt de fleste heldigvis også, skriver kommunen i en pressemeddelelse, men hvis behovet opstår, skal der hurtigt kunne sættes ind med støtte og handling. Erfaring viser, at jo tidligere der sættes ind, jo hurtigere kommer barnet igen i trivsel.

Derfor skærper Fanø Kommune sit fokus på børns trivsel. Det sker med udarbejdelsen af en vurdering af alle børns trivsel, udvikling og læring mindst en gang om året.

Den første trivselsvurdering foretager sundhedsplejen i barnets første leveår, hvorefter pædagoger og lærere i dagtilbud og skolen overtager opgaven i takt med, at barnet bliver ældre. Fanø Kommune kalder det trivsel på tværs; helt fra barnets fødsel til den unge er klar til at starte sin ungdomsuddannelse.

Annonce

- På Fanø har vi sat et ambitiøst mål om, at alle børn skal trives. For at nå målet får vores dygtige medarbejdere i sundhedsplejen, dagtilbud og skolen nu et nyt arbejdsredskab, så vi sikrer et kontinuerligt fokus på alle børns trivsel, naturligvis i tæt samarbejde og dialog med forældrene, siger Niels Heinel, formand for Børne- og kulturudvalget i Fanø Kommune.

Forældresamarbejdet er fortsat helt essentielt

De årlige trivselsmålinger skal foretages i systemet TOPI, som er en sammentrækning af Tidlig Opsporing og Indsats. Systemet er udviklet af forskere i samarbejde med Socialstyrelsen og en række kommuner. Aktuelt anvendes TOPI til vurdering af børns trivsel i 92 danske kommuner.

Barnets trivsel vurderes bl.a. ud fra sociale kompetencer og selvfølelse. På baggrund af fagpersonalets vurdering placeres barnet i henholdsvis en grøn, gul eller rød trivselsposition. Førstnævnte indikerer, at barnet er i god trivsel, mens der i gul og rød trivselsposition skal indledes dialog med forældrene om eventuelle indsatser for at hjælpe barnets trivsel lidt på vej.

- TOPI er først og fremmest et arbejdsredskab for vores medarbejdere på skolen og i dagtilbud. Det kommer hverken til at ændre barnets hverdag eller samarbejdet mellem vores fagpersonale og forældre. Det samarbejde er uvurderligt og skal fortsætte som hidtil med løbende snakke omkring barnet og dets trivsel, når et aktuelt behov opstår hos enten forældrene eller personalet. TOPI skal blot sikre, at vi helt systematisk kommer rundt om alle børn, så vi hurtigt, i tæt samarbejde med forældrene, kan hjælpe børnene tilbage på rette vej, hvis behovet opstår, siger Trine Nanfeldt, velfærdschef i Fanø Kommune.

Fanø skole har allerede påbegyndt arbejdet med TOPI, og efter planen skal dagtilbuddene gennemføre de første TOPI-undersøgelser til september.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Regionalt For abonnenter

Region om lunken Carelink-bedømmelse: - Man kan godt være tilfreds med en Ford, selv om der står en Mercedes ved siden af

Livsstil For abonnenter

Fra militæruniform og lægekittel til afslappede ejere af en campingplads: - Hvad er det værste, der kan ske?

Annonce