Annonce
Esbjerg

Fanø overtager Ribes kuldsejlede turbåd Martha

Turbåden Martha her ved premieresejladsen på Ribe Å den 22. juli sidste år. Turbåden fik et kort liv i Ribe. Fredag sejles båden til Nordby på Fanø, og i fremtiden skal den have hjemhavn i Sønderho. Arkivfoto: Ole Maass.
På en ekstraordinær generalforsamling i foreningen Skøgum blev der valgt en ny bestyrelse med fem fanniker. Foreningen skifter navn til foreningen M/S Martha, og formand for den nye forening er Willy Morgenstern fra Sønderho, som tidligere ejede Martha i 25 år.

RIBE/FANØ: Turbåden Martha, som hidtil har været hjemmehørende ved Skibbroen i Ribe sejles fredag fra Kammerslusen til sin nye midlertidige hjemhavn i Nordby på Fanø. Her skal Martha ligge til kaj, indtil sejlrenden ind til Sønderho er blevet uddybet. Det projekt forventes færdigt i foråret 2020.

Forleden var der ekstraordinær generalforsamling i foreningen Skøgum, som hidtil har stået som ejer af turbåden Martha.

På den generalforsamling blev der valgt en helt ny bestyrelse bestående af fem fanniker, og denne nye bestyrelse er nu klar til alle de både økonomiske og praktiske udfordringer det bliver at få driften af M/S Martha op at køre.

I Ribe kuldsejlede driften både på grund af økonomien, men også som følge af, at der var for få uddannede bådførere til at varetage de mange sejladser med båden, som var planlagt.

Formand for den nye bestyrelse er Willy Morgenstern fra Sønderho. Han ejede tidligere i et kvart århundrede Martha.

-Jeg købte båden i 1975 af Børge Fischer, som havde bygget den, og så brugte jeg den i 25 år som lystbåd, indtil jeg omkring årtusindeskiftet ikke længere havde tid til det, fortæller Willy Morgenstern.

Annonce

Bestyrelsen

Den nye bestyrelse for foreningen M/S Martha kom til at bestå af formand Willy Morgenstern, Sønderho, Mads Jensen, Sønderho, Peter Michelsen, Sønderho, John Loui, Rindby samt Asta Morgenstern, Sønderho.

Ingen bad feelings

Han understreger, at der ikke er nogle bad feelings mellem den nye bestyrelse, og de folk fra Ribe, som stod i spidsen for Martha, da denne blev søsat i juli sidste år.

- Det var selvfølgelig ærgerligt, at det projekt ikke kom op at køre, blandt andet som følge af for få skippere til at sejle båden. Men på Fanø tror vi på, at vi kan skaffe opbakningen. Nu går vi blandt andet ud og sælger skibsaktier til 1000 kroner stykket for at skaffe kapital, og vi tror også på, at vi kan skaffe det nødvendige antal folk til sejladserne. I første omgang bliver det i år med rundture fra Nordby, siger Willy Morgenstern.

Han siger, at man næste sommer forventer at kunne sejle sejladser fra Sønderho til Ribe, Esbjerg, Mandø og til Nordby. Det bliver dog først aktuelt, når sejlrenden til Sønderho er uddybet. Et projekt, som ifølge Willy Morgenstern forventes igangsat i september i år og afsluttet i januar 2020.

For den nye bestyrelse venter også en økonomisk udfordring med en gæld på over 630.000 kroner, som man overtager fra den gamle bestyrelse.

- Men vi har fået en fornuftig aftale med Fanø Sparekasse, som har det største tilgodehavende. Og derudover er der gæld på 237.000 kroner til blandt andet værftet, hvor båden blev istandsat og til Søfartsstyrelsen. Men vi er fortrøstningsfulde, og den tidligere bestyrelse har været meget behjælpelige med at fremlægge alle tal og oplysninger for os. Så den udfordring er vi klar til at påtage os, siger Willy Morgenstern.

Annonce
Forsiden netop nu
Tønder

Over 100 får måtte reddes fra vandmasser på mark

Kommentar For abonnenter

Kommentar: Gammelt menighedsråd misbrugte omverdenens tillid

Da det tidligere menighedsråd i Holbøl Sogn valgte at træde tilbage i samlet flok i august 2018, skete det nærmest i total tavshed. Ingen i menighedsrådet ville sige noget som helst til ret mange - ud over at de havde krævet den tidligere præst i sognet Kristian Ditlev Jensen fyret. Det lykkedes ikke, hvorefter de besluttede, at så kunne det også være lige meget. Farvel, men ingen tak og altså helt uden nogen form for forklaring. Det har jeg kritiseret i tidligere kommentarer, og kritikken har på ingen måde siden vist sig uberettiget. Tværtimod. SOM VI PÅ JV.DK og i JydskeVestkysten i dag søndag kan dokumentere, har det tidligere menighedsråd ageret, hvad man måske lidt groft kan betegne som små konger i landsbyen. Den tidligere formand Per Ihle har tilsyneladende haft en pæn økonomisk gevinst ud af formandstjansen. Ihle er malermester, og hvilket firma skulle klare maleropgaverne for menighedsrådet? Ja, det kom Ihles eget så til at gøre. Venner ordnede og klarede tingene med vennerne, og om alt gik redeligt og ordentligt til, spillede tilsyneladende ikke den store rolle for det tidligere menighedsråd i Holbøl. IHLE LAVEDE SÅLEDES malerarbejde for 360.000 kroner for sognet i en periode over seks år fra 2012. Uden at der blev indhentet tilbud, som man skal ifølge provstiets retningslinjer, når der er tale om beløb på mere end 50.000 kroner, og uden at menighedsrådet tilsyneladende bekymrede sig om, hvorvidt Ihle kunne være inhabil, når beslutningerne om køb af malerarbejde skulle træffes. I hvert fald fremgår det ikke nogen steder, om Ihle trådte ud af mødelokalet, når menighedsrådet skulle beslutte, hvilket malerfirma man skulle vælge. Meget mere Korsbæk kan det næsten ikke blive. OM DER ER NOGEN som helst sammenhæng mellem det tidligere menighedsråds ønske om at komme af med den forhenværende sognepræst og så menighedsrådets manglende overholdelse af udbudsreglerne, ved vi ikke. Måske er det også lidt ufint i kanten at bringe de to i udgangspunktet vidt forskellige sager ind i en sammenhæng, men spørgsmålene ligger lige for: Hvorfor ønskede det forhenværende menighedsråd med malermester Ihle i spidsen at få daværende sognepræst Kristian Ditlev Jensen fyret? Og hvorfor ville ingen i det gamle menighedsråds svare på spørgsmålet? Havde Kristian Ditlev Jensen påtalt og kritiseret menighedsrådets måde at gøre tingene på? Som skrevet: Vi ved det ikke. SELVFØLGELIG VALGTE både biskop Marianne Christiansen og provst Kirsten Sønderby at afvise kravet. Sidstnævnte erkender i dag, at hun skulle have været opmærksom på, hvordan det tidligere menighedsråd agerede. Sandt nok. Det burde hun. Nok. Men kan man fortænke Kirsten Sønderby i, at det ikke skete? Måske. Blot ikke ud fra en rent menneskelig betragtning. For hun stolede på sit menighedsråd. Hun havde tillid til det, tillid til, at rådet fulgte reglerne og i øvrigt opførte sig, som man skulle. Desværre handlede det ikke med ordentlighed. AT VÆRE FORMAND for et menighedsråd eller bare at sidde i et er et tillidshverv. De blev valgt af andre, fordi disse andre stolede på dem. De tidligere menighedsrådsmedlemmer levede igennem flere år ikke op til den tillid, og af den grund er deres svigt større, end at Per Ihle scorede nogle opgaver, han og firmaet måske ikke skulle have haft. Det er reelt det mest ærgerlige og triste i denne sag. GOD SØNDAG

Annonce