Annonce
Læserbrev

Farlig skolevej på nyanlagt cykelsti

Læserbrev: Om ganske kort tid samles alle Rødekros skolebørn på den nye Hærvejsskole. En ny cykelsti, som skal benyttes af rigtig mange børn, er næsten færdiganlagt. Men i Rise, og ikke mindst blandt beboerne i nybyggerkvarteret Plantevænget, sættes der stort spørgsmålstegn ved den nye cykelsti og børnenes sikkerhed.

Endelig var der blevet bevilget en længe ønsket cykelsti helt hen til Plantevængets udkørsel, således at børnene i kvarteret nu selv kunne cykle sikkert i skole - vigtigt for skolebørns selvstændiggørelse og ikke mindst med en skole placeret blot ca. 1 km fra området.

Desværre har teknik- og miljøudvalget sidenhen reduceret bevillingen kraftigt med begrundelser som mulig ekspropriation, plads til særtransporter og eventuel karambolage med fremtidig cykelsti til Hjordkær. Cykelstien var oprindeligt planlagt til at skulle gå på østsiden af Hærvejen, startende ved Plantevænget via rundkørslen og hen mod skolen. Dette er siden blevet ændret til vestsiden af vejen, hvilket betyder, at Plantevængets børn for at komme over på den tiltænkte vestside vil være henvist til at krydse en meget farlig landevej. Hærvejen er på den strækning uoplyst, stærkt befærdet og beliggende i landzone, hvor fartbegrænsningen er på 80 km/t.

Det er i den grad paradoksalt, at cyklende skolebørn taber imod store særtransporter, og at de to parter i det hele taget skal færdes side om side.

Det er positivt, at et næsten fuldtalligt teknik- og miljøudvalg takkede ja til Plantevængets invitation den 3. januar for ved selvsyn at besigtige de dårlige cykleforhold omkring Plantevænget og viadukten. Forhåbentligt vil dette føre til, at der findes en bedre, mere børnesikker løsning – hurtigst muligt!

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Teatertorden i byrådssalen

Det er ikke altid til at vide, hvad der sætter gang i debatten, når de 27 medlemmer af Vejen Byråd træder sammen. Sådan var det heller ikke på årets første møde i byrådet i tirsdags. Men det skulle vise sig at blive dagsordenens allerførste punkt; Klaus Kildemands anmodning om udtrædelse af byrådet. Det var som sådan ikke Kildemands exit på den lokalpolitiske scene, som satte gang i den verbale bulder og brag, tilhørerne blev vidner til. Allerede forud for byrådsmødet havde løsgængeren Anni Grimm i et læserbrev kritiseret, at formandsposten midt i perioden går fra en socialdemokrat til en anden. Hendes grænse for en ”forhånds-postfordeling” var overskredet, lød det i læserbrevet. Anni Grimm tog også ordet på byrådsmødet, hvor hun kaldte sagsforløbet fra socialdemokraterne for arrogant. Anni Grimm blev i den grad bakket op af Liberal Alliances Martin Boye. Han udtrykte sin bekymring over, at den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Thøgersen med et pennestrøg tilsidesatte Retssikkerhedslovens bestemmelser om, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger deres formand. Det står naturligvis Anni Grimm og Martin Boye frit for, hvad de mener. Derom ingen tvivl. Det må være dog berettiget at kaste erindringen tilbage til valgaftenen den 21. november 2017. Lige omkring midnatstide kommer repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ud for at fortælle, at en bred konstitueringsaftale er på plads. Den fremmødte presse får at vide, hvordan eksempelvis formandsposterne i fagudvalgene fordeles. Socialdemokratiet får i denne forbindelse tildelt formandsposterne i tre udvalg – heriblandt Børn- og Ungeudvalget. Konstitueringsaftalen var Anni Grimm på den sene valgaften selv med til at præsentere som medunderskriver. Aftalen tiltræder Martin Boye også umiddelbart inden Vejen Byråds konstituering i december 2017. Mod slutningen af 2018 bekendtgør Martin Boye dog, at han ikke længere er en del af aftalen. Det er en anden historie. Børn- og Ungeudvalget adskiller sig fra de andre stående udvalg ved, at her sidder også to børnesagkyndige samt en dommer. Anni Grimm mente på byrådsmødet i tirsdags, at Børn- og Ungeudvalget derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige stående udvalg, hvor der udelukkende er politisk repræsentation. Det kan godt være, at Retssikkerhedsloven foreskriver, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger sin formand. Men det gør de øvrige stående udvalg også. Også borgmesteren vælges formelt af byrådet. Realpolitisk er formandsposterne dog fordelt, når konstitueringsaftalen er underskrevet. Anni Grimm har engang her i avisen leveret et ganske enestående citat, hvor hun slog fast: - Det har simpelthen været nødvendigt at få trådt i klaveret. Citat slut. Her i denne sag virker det som om, at der blev trådt lige hårdt nok. Det tangerer teatertorden. GOD SØNDAG

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];