Annonce
Danmark

Farvel til folkestyret

Debat: Denne kronik bærer samme titel som min nye bog. Og det er ment med alvor. For det er nemlig ikke længere de danske vælgere, der sætter hovedkursen for Danmark. Den er allerede lagt af EU og de mange internationale konventioner, som indskrænker danske politikeres handlefrihed. Vi er kort sagt på vej mod et dommerstyre og et farvel til folkestyret.

Lad mig tage nogle konkrete eksempel: Først Gimi Levakovic. Trods en massiv kriminel karriere og 28 domme fastslog Højesteret i 2016, at en udvisning af Levakovic ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Af dommen fremgår det, at Højesteret lagde vægt på EU's opholdsdirektiv, hvori det hedder, at udvisning af EU-borgere kun kan ske i ”ekstraordinære tilfælde”, hvis de har opholdt sig i landet i mange år.

Udvisning skal ligefrem være ”bydende nødvendigt” af hensyn til den offentlige sikkerhed, hedder det i direktivet. Samtidig siger Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der fortolker den europæiske menneskerettighedskonvention, at såfremt en udvisningstruet har børn i Danmark, så er det så godt som umuligt at udvise vedkommende.

Annonce

Danskernes mulighed for at beskytte sig mod en vanekriminel forbryder bliver altså undergivet forbryderens ret til at blive i Danmark takket være EU og den europæiske menneskerettighedskonvention. Individet – Levakovic’ – ret bliver altså vigtigere end samfundets ret til at beskytte sig mod individet.


Danskernes mulighed for at beskytte sig mod en vanekriminel forbryder bliver altså undergivet forbryderens ret til at blive i Danmark takket være EU og den europæiske menneskerettighedskonvention. Individet – Levakovic’ – ret bliver altså vigtigere end samfundets ret til at beskytte sig mod individet.


Et andet eksempel er den såkaldte Paposhvili-dom, der vedrører en georgisk vanekriminel, der blev udvist af Belgien, men var så uheldig at få leukæmi. Udvisningen blev indbragt for Menneskerettighedsdomstolen, der vurderede at Belgien havde forbrudt sig mod konventionens artikel 3, der handler om forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling. Det havde Belgien, fordi man ikke før udvisningen havde undersøgt Paposhvilis muligheder for at kunne blive behandlet for sin sygdom i Georgien.

Med andre ord Menneskerettighedsdomstolen fastlagde altså det princip, at syge udlændinge, der ellers ingen adkomst har til at være i et europæisk land, kan opnå ret til det i kraft af deres sygdom, hvis sygdommen ikke kan behandles i hjemlandet. Paposhvili-sagen førte bl.a. til at Danmark måtte hente udlændinge, der ellers var udvist af Danmark, fordi de ingen ret havde til at være her, permanent tilbage til Danmark for at kunne tilbyde dem behandling!

Morten Messerschmidt

Den 27. august 2019 bad jeg integrationsminister Mattias Tesfaye om at oversende et notat til Europaudvalget om de områder, hvor EU-retten har påvirket udlændingepolitikken. Det svar, jeg fik, var, at opgaven var for stor til at udlændinge- og integrationsministeriet kunne løse den. EU-retten påvirker altså dansk udlændingepolitik - på trods af det danske rets- og udlændingeforbehold - i så stort omfang, at ministeriet ikke engang har overblik over det – og ikke er i stand til at skaffe sig det!

Det er selvsagt i længden ikke holdbart, at danskerne fratages deres demokratiske ret til at bestemme over samfundets udvikling. Lovgivning skabes af politikere og kan ændres af politikere. Med det internationale lovkompleks og EU-retten har vi imidlertid fået skabt en kimære. Vi har fået skabt lovgivning som ikke – eller kun meget, meget vanskeligt - kan ændres.

Demokratiet er altså de facto på lange stræk sat ud af kraft. Vi har brug for et gennemgribende opgør med EU og de internationale konventioner. Danmark må forlade EU og opsige eller genforhandle de internationale konventioner, vi er bundet af.

I modsat fald er det ganske enkelt et farvel til folkestyret.

Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

En hel togkupé undlod at tage mundbindet på mellem Esbjerg og Odense: Nu kalder andre borgere deres opførsel 'svinsk' og kræver reglerne overholdt

EfB For abonnenter

Den store EfB-analyse: To trænere, fem anførere, fem målmænd, 34 startere, 21 debutanter og meget mere

Kolding

Voldsomme billeder: Op mod 30 brandfolk kæmper med stor gårdbrand

Kolding

Barejer er kæmpefan af Kasper Schmeichels Leicester: Jeg har holdt med det "lortehold" siden jeg barn

Erhvervsredaktøren: Nu trækker vi lod om den grønne omstilling

Vejen For abonnenter

Mette er klar til kæmpe opgave: EU-modstandere vil samle 70.000 underskrifter

Esbjerg

Terrorsigtede mødre skal fortsat sidde fængslet

Tønder

Valgets vinder: Konstitueringen tilsidesætter vælgernes dom

Katrine er erfaren sygeplejerske og alenemor til tre: - I et eksternt vikarbureau tjener man det dobbelte i timen

Billund

Stjal bil i tomgang: Fuld fange på udgang kørte galt kort efter

Haderslev For abonnenter

Venstre sat i skruetvinge: Dampark-afgørelse handlede om borgmesterkæden

Kultur

Jesper og Sascha fandt sammen på skolebænken: Han gør mig til et gladere menneske

Annonce