Annonce
Indland

Fem anbefalinger skal sikre uddannelse i små samfund

Bedre brobygning er en af anbefalinger fra Danske Regioner, som også vil have ligestillet handels- og tekniske gymnasier med det almene gymnasium, når det kommer til at lægge loft på populære institutioner. Arkivfoto

Brødtekst

Annonce

1 Et fælles halvt år

Danske Regioner vil have knyttet ungdomsuddannelserne sammen af en fælles indgang, hvor de i dag er skilt i almene gymnasier, erhvervsfaglige gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. De unge skal have mulighed for at stifte bekendtskab med både erhvervsfaglige og almene uddannelser, så fleksibiliten mellem dem bliver en styrke og vender frafald til omvalg. En ekspertgruppe skal komme med et forslag til en reform, og modellen kunne være et halvt års fælles indgang og to et halvt år på et hovedspor.

Annonce

2 Flere fusioner

I dag har gymnasier, handelsskoler og erhvervsuddannelser ikke incitament til at fusionere på grund af selveje og økonomiske barrierer. Danske Regioner ønsker stærkere værktøjer til at afhjælpe negativ konkurrence for at sikre et varieret geografisk udbud af ungdomsuddannelser. Et eftersyn skal ifølge Danske Regioner afdække selvejets muligheder og begrænsninger. Og institutionerne skal have samme grundlag økonomisk og lovmæssigt.

Annonce

3 Større grundtilskud

Gymnasier, handelsskoler og erhvervsuddannelser får i dag bevillinger per studerende, og det fører til konkurrence om at kapre elever. Danske Regioner ønsker fokus på grundtilskud for at understøtte uddannelser uden for de større byer for at have et udbud i hele landet i 2030. I dag hindrer tilskudsregler desuden fusioner mellem gymnasier og erhvervsskoler, da de mister tilskud. Også to gymnasier mister tilskud, hvis de fusionerer.

Annonce

4 Langsigtede planer

Det skal ifølge Danske Regioner være muligt at lægge loft over optaget på alle ungdomsuddannelser og ikke kun gymnasier og hf som i dag - selv om alle gymnasiale uddannelser blev ligestillet ved gymnasiereformen i 2016. Og regionsrådene skal sammen med uddannelserne lægge en fleksibel kapacitetsplan over flere år på baggrund af de unges søgemønstre.

Annonce

5 Bedre vejledning

Danske Regioner ønsker bedre vejledning af de unge i form af efteruddannelse af lærere og brobygning mellem skole og erhvervsuddannelser som i Nordjylland med programmet "Den erhvervsfaglige vej til succes" til 3000 folkeskoleelever og "EUD i skolen, skolen i EUD" i Region Syddanmark for 2700 folkeskoleelever.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Haderslev

Vild skov bliver for os alle

Annonce