Annonce
Danmark

Fem grunde til, at der er usikkerhed om masterne

Annonce

1. Oprindeligt besluttede politikerne på Christiansborg i 2008, at fremtidige højspændingsforbindelser skulle graves ned. Det gjorde de, fordi høje master som dem på 35 meter fra Holstebro til den dansk-tyske grænse skæmmer landskabet og fordriver folk fra deres boliger og jord.

2. I maj 2015 fremlægger SR-regeringen en vækstplan. I den indgår en plan for at spare milliarder ved at annullere kabellægning af højspændingsnettet. I december 2015 kommer en embedsmandsarbejdsgruppe fra en række ministerier med en rapport, der nedskyder ambitionen om at kabellægge fremtidige 400 kV-forbindelser - det er for dyrt, og teknologien er ikke fulgt med ambitionerne, lyder konklusionen i rapporten.

3. I november 2016 lander energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) et forlig om afskaffelse af PSO-afgiften. Politikerne siger ved den lejlighed også ja til den aftale om "tilpasning af retningslinjer for kabellægning", som Energinet har baseret sin plan om Viking Link, Vestkystforbindelse og Endrup-Idomlund på.

4. Flere eksperter har særligt det seneste års tid været fremme med påstande om, at forbindelsen mellem Holstebro og grænsen godt kunne graves ned, hvis man havde noget mere tid og anvendte teknologier, der endnu ikke er fuldt færdigudviklede. Ingen af dem har imidlertid sagt dette, hvis de forudsætninger om forsyningssikkerhed og ibrugtagning inden 2023 var indregnet.

5. Mange politikere - uanset og de har tilhørt blå eller rød blok - har pustet til ilden, når den anden blok havde regeringsmagten, og det har medvirket til, at mange borgere på den 170 kilometer lange strækning har fået håb om, at de kunne slippe for en eller flere af de i alt 500 master på strækningen. 15 procent af strækningen graves ned.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce