Annonce
Esbjerg

Fem huse skal rives ned for at give plads til gigant-møller i Tjæreborg Enge

Vattenfall ønsker at udskifte de eksisterende otte vindmøller med fire større vindmøller på op til 180 meter i Tjæreborg Enge. På kommunens visualisering fra fotopunkt Tjæreborgvej ved Præstegårdsvej kan man få en idé om, hvordan det vil tage sig ud. Foto og visualisering: Esbjerg Kommune.
Plan & Miljøudvalget ventes tirsdag at sende nyt plangrundlag for vindmølleområdet Tjæreborg Enge i offentlig høring. Vattenfall planlægger fire gigantmøller på op til 180 meter, og det betyder, at fem ejendomme må lade livet.

Esbjerg Kommune: Energiselskabet Vattenfalls ønske om at udskifte vindmøllerne på det historiske vindmølleområde i Tjæreborg Enge med færre, men større og moderne møller i op til 180 meters højde betyder samtidig, at fem nabobeliggende ejendomme skal opkøbes og nedrives.

Det drejer sig om Sønderbyvej nummer 27, nummer 47 og nummer 101 samt Præstegårdsvej 1 og 5.

Bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastlægger nemlig, at der ikke må være beboelse nærmere fire gange møllens totalhøjde, hvilket i det konkrete tilfælde udelukker alle ejendomme nærmere end 720 meter fra møllerne.

Annonce

Ifølge den miljøkonsekvens-rapport, som bygherren har udarbejdet, og som er bilagt sagen, der behandles af Plan & Miljøudvalget på tirsdag, er der indgået aftale med ejerne af ejendommene.

Oprindelig arbejdede Vattenfall med opstilling af fem nye møller,  men projektet er nu revideret til fire møller med en totalhøjde på cirka 180 meter. Samtidig skal mindst syv ud af de eksisterende otte møller i samme område væk. De nuværende otte møller er opstillet og fordelt på to parallelle rækker og i højder fra 97 til 100 meter, mens de nye  møller alle er 180 meter høje.

Det fremgår af miljøkonsekvens-rapporten, at det omkringliggende landskab er udpeget som værdifuldt landskab, ligesom området syd for Tjæreborgvej i et forslag til  kommuneplanændring er foreslået som en del af en ny udpegning af et større uforstyrret landskab. Set fra de nærmeste dele af de udpegede landskaber "vil de nye vindmøller fremstå markante og præge landskabsoplevelsen", erkendes det i rapporten, men det vurderes samtidig, at det flade, udstrakte landskab vurderes kunne bære de store vindmøller.

Landskabet i forvejen er påvirket af tekniske anlæg, blandt andet de eksisterende vindmøller, højspændingsledninger og den store Tjæreborgvej. Dermed konkluderes det i rapporten, at oplevelsen af landskabet samlet set ikke ændres væsentligt, og at den nye række af møller vil  udgøre et "mere enkelt og overskueligt anlæg, som fremstår mere roligt i landskabet."

Dialogmøde

Teknik & Miljø-forvaltning fremlægger tirsdag sagen for politikerne i Plan & Miljøudvalget, og udvalget vil i givet fald sende plangrundlaget for det nye mølleprojekt i offentlig høring, sådan som embedsmændene indstiller til.

Den kommunale forvaltning og energiselskabet har informeret borgere i Tjæreborg om den mulige opstilling af de store vindmøller, og i slutningen af august blev der holdt et dialogmøde på Hotel Britannia om projektet.

Ifølge formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), var der - som det næsten altid er tilfældet - nogle, der ikke kunne fordrage møller, nogle, der synes, det var en god idé, og nogle, der var bekymrede for deres lokalområde. Omkring 20-25 deltog i mødet.

- Vi taler her om et naturfølsomt område, hvor der har stået møller i mange år, men nu forventer jeg, at vi indleder den formelle, demokratiske proces ved at sende planforslagene i høring, og så afventer vi, hvad der kommer ind af svar i høringsperioden, som formentlig kommer til at løbe i november-december, siger Karen Sandrini.

Det skal der gives lov til

Kommuneplanændringen fastlægger en møllehøjde på maksimalt 180 meter, mens lokalplanen vil give mulighed for at opføre møller på 149-180 meter fra terræn til vingespids i øverste position.

Derudover indeholder den nye lokalplan mulighed for at etablere en transformerstation på et areal på cirka 6.000 kvadratmeter, en teknik- og servicebygning på op til fem meter i højden og op til 100 kvadratmeter i omfang, samt transformer og tilhørende installationer på op til 7,5 meter i højden, fire master på op til 13,5 meter og transformere ved hver enkelt mølle på op til 30 kvadratmeter og en højde på op til fem meter.

I forbindelse med realiseringen af projektet skal fem boliger opkøbes og nedlægges og de tilhørende bygninger nedrives. Tre af de fem bygninger er registreret som middel bevaringsværdige, alle med en SAVE-værdi 5.

Den 21. september blev de bevaringsværdige bygninger besigtiget, og det blev vurderet, at alle bygninger kan nedrives.

Annonce
Esbjerg For abonnenter

Planklagenævnet jorder klager over kommunal håndtering af omstridt højhus i Esbjergs bykerne: Bygherrer klar til næste fase

Annonce
Annonce
Annonce
Aabenraa

Unge kastede kanonslag efter Betina og hendes børn: - Det kunne være gået helt galt

Erhverv For abonnenter

Prisbelønnet industrivirksomhed er gået konkurs: Nu skal den sælges til højestbydende for at redde arbejdspladser

Esbjerg For abonnenter

Byens største julefrokost-arrangør undrer sig over smitteopsporingen efter udbrud: Derfor informerede vi selv

Kolding For abonnenter

Rasmus er spastiker og kæmpe håndboldfan: Det er et frirum, hvor jeg kan glemme hverdagens problemer

Medie: Epidemikommission vil sende skoleelever hjem

Varde For abonnenter

Firma med næsten 30 års erfaring er konkurs i tid med højkonjunktur: Ansatte afskediget og fritstillet

Esbjerg

El-busser fra Kina kører ud i Esbjergs gader: Første køretur er gratis

Esbjerg For abonnenter

Bygherre får gok i nødden af politikere: Beskyldes for at have bygget i ond tro og skal fjerne ulovligt opsatte kviste

Mette F. varsler pressemøde onsdag aften om nye coronatiltag

Varde

Blæste alkometer højt op om formiddagen: Mand med meget aldrende fødselsattest sigtet for spritkørsel

Sønderborg For abonnenter

70 år gammel skov er ulovlig: Træerne skal væk, men skoven får lov at overleve som krat

Billund For abonnenter

60-årig rystede sin penis foran dagplejebørn

Annonce