Annonce
Navne

Fhv. Brdr. Gram-direktør Erik Christensen, Vojens, er død

Nekrolog: Fhv. administrerende direktør Erik Christensen, Vojens. 93 år.

Erik Christensen blev student fra Haderslev Katedralskole i 1946. Efter afsluttet økonomi- og finansstudium på Handelshøjskolen i København vendte han tilbage til barndomsbyen Haderslev og til sin skolekæreste Inge. Som nyuddannet blev Erik Christensen i 1950 ansat hos Brdr. Gram i Vojens. Det var i firmaets ekspansionsår, og Brdr. Gram blev rammen om et spændende arbejdsliv, der sluttede efter næsten 40 år i samme firma - de sidste som adm. direktør.

Sammen med boligselskab af 1943 var Erik Christensen som firmaets repræsentant centralt med i planlægningen og skabelsen af boliger til virksomhedens mange ansatte. Han indgik også i den støtte, Brdr. Gram udviste for etablering af ishockeystadion og andre sportsfaciliteter i kommunen. At stille sig til rådighed for lokalsamfundet var en del af hans selvforståelse. Efter pensionering fulgte bestyrelsesopgaver primært i forbindelse med Brdr. Grams andre aktiviteter.

Annonce

Et meget stærkt loyalitetsforhold til Haderslev og især til Vojens blev basis for et langt og rigt liv.

Nærhed til andre med sikker fornemmelse "for deres" var et bærende element. Gennem bl.a. mange års medlemskab af Vojens-Rotary-Klub og gennem mange nære venskabelige bånd, også til gamle som nye naboer i Vojens, betød, at rødderne til Vojens forblev dybe.

Allerede i gymnasieårene i Haderslev Atletik Forening og senere i FIF på Frederiksberg med DM på 800 m. blev grunden lagt til livslang glæde ved sport. Den førte også til opgaver som overdommer i atletik.

Erik Christensens interesse for det lokalhistoriske med artikler om Vojens, Haderslev og omkringliggende sogne, hvor hans familie gennem århundreder havde levet, fyldte meget. Han var meget aktiv i lokalhistorisk arkivarbejde. Slægtsforskning, også af andre familiemedlemmers indtog - indtil det allersidste - en stor plads i hans systematiske arbejdsiver. Hans mål var at opspore og beskrive faktuelle oplysninger. Ikke vurdere, men lægge frem.

Erik Christensen var en bærende kraft i dokumentationen og tilvejebringelsen af historien om Brdr. Gram. Som medlem af bestyrelsen for Fonden Brødrene Grams Arkiv øste han med glæde og stor iver af sin uudtømmelige viden om firmaet.

Sønderjyllands historiske skæbne forblev en drivkraft i Erik Christensens lokale engagement. 9. april blev en skelsættende dato, da han som 12-årig måtte søge tilflugt i en baggård på Sønderbro, mens tyske tropper rykkede frem i Haderslev. Han blev i sine gymnasieår modstandskæmper, og kort før sin død deltog han i afsløring af flere tavler i Haderslev til minde om besættelsen. I omtale anvendtes om ham ofte ord som 'retfærdighedens – og hædersmand'.

Om vinteren i pensionstiden nød han de mange ophold sammen med Inge på Gran Canaria, hvor de havde fundet deres foretrukne klima. Familielivet med Inge, som han mistede brat i 2013, var et vigtigt fundament. Han var som udpræget familiemenneske altid opmærksomt medlevende i de efterfølgende generationers liv. Erik Christensen viste ofte i ord og tale, at han var stolt af sin familie. Han var familiens samlingspunkt.

Erik Christensen fik en værdig og fin afslutning på livet, og han var klar til at blive forenet med sin elskede Inge. Erik Christensen efterlader sig 4 børn, 9 børnebørn og 6 oldebørn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce