Annonce
Læserbrev

Fint initiativ med fugletårn ved Hostrup Sø

Læserbrev: Aabenraa Kommune har givet tilladelse til opførelse af et fugletårn i en beskyttet mose ved Hostrup Sø.

Området, hvor fugletårnet ønskes opført, er åbent for offentligheden og er et af de mest besøgte områder omkring søen af blandt andre lystfiskere og fuglekiggere.

Da dyrelivet i området er vant til megen færdsel på stien ned til søbredden, vil opførelsen af fugletårnet og evt. øget færdsel heldigvis ikke få en negativ påvirkning på fuglebeskyttelses- eller habitatområdets udpegede arter.

I Danmarks Naturfredningsforening ser vi gerne, at naturen benyttes, da vi kun ved at kende naturen kan være med til at beskytte den. Vi har desværre de sidste årtier set en markant tilbagegang af mange fugle i Danmark, og derfor håber vi, at et bedre kendskab til vores fugle kan være med til at rette op på det.

Et fugletårn ved Hostrup Sø vil derfor være med til at udbedre kendskabet til vores fugle ved at øge mosens rekreative værdi, så vi alle kan blive bedre til at skabe gode leveforhold for fuglene. Ved søen er der gode muligheder for at opleve havørn, sølvhejre, grønbenet rørhøne, grågås knopsvane, skarv, toppet lappedykker, trane, fiskehejre, spidsand og blishøne.

Toppet lappedykker er en af de fugle, man kan se ved Hostrup Sø. Foto: Jette W. Frederiksen/Outdoor Studio
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce