Annonce
Varde

Fire års udvikling kogt ned på 2400 sider

Tina Agergaard Hansen, Venstre: Jeg er helt med på, at de kort, der indgår, er lavet udfra nogle parametre. Men det ved borgerne jo ikke, så de får nærmest et chok, når de ser, at landsbyer er helt omkranset af solceller, at Kvie Sø drukner i solceller og at der er solceller på golfbaner. Det er på sin plads, at kortmaterialet bliver tilrettet, inden planen bliver sendt i høring, for når ting bliver sendt i høring, skal de give mening for den enkelte borger. Hvis du tager både solceller og biogas, så er der nogle områder, der er virkelig presset. Jeg ved godt, at de områder, der er lagt ud, slet ikke er det, der skal bruges, men jeg vil være glad for at få kortene tilrettet, så det er realistisk, hvad vi beder folk tage stilling til. PR-foto

Politikerne godkendte tirsdag aften kommuneplanen for 2022-2025 til at blive sendt i høring.

Kommuneplanen er retningslinjerne for Varde Kommunes udvikling de kommende fire år og planen skal være godkendt inden udløbet af i år.

En af de nye ting i den nye kommuneplan er udlægning af områder til solceller, og her er der allerede opstået forvirring, fordi der er udlagt meget større områder i kortmaterialet, end der egentlig skal bruges i første omgang.

Den forvirring har allerede givet bekymring, og det diskuterede politikerne en del. Derfor bliver der præciseret en tekst og kigget på planen igen torsdag i plan- og teknikudvalget, inden otte ugers høring begynder.

Preben Friis-Hauge, Venstre: Der er gjort en masse fra forvaltningens side for at gøre kommuneplanen forståelig for os alle sammen. Der er lavet læsevejledninger, ændringer i forhold til den tidligere kommuneplan er fremhævet med rødt, og der er lavet en pixi-bogs udgave, så man kan gå ned for sit eget lokalområde og se, hvad er der af ændringer her. Det gør det noget nemmere at komme igennem de i alt 2400 sider, hele kommuneplanen omfatter. Vi har noteret os, at kortmaterialet giver mulighed for uhensigtsmæssig overfortolkning. Byrådet understøtter fuldt ud en grøn omstilling, men det betyder ikke omlægning i den målestok, som kortmaterialet udlægger i alt. Ønsket er at udlægge områder, hvor de har mest mulig effekt. Arkivfoto: Henrik Reintoft
Niels Christiansen, Det Konservative Folkeparti: For mig at se er kommuneplanen nok det vigtigste dokument, vi forholder os til i sådan en byrådsperiode, fordi den gennemgår alle planer for kommunens udvikling. Der er enkelte ting, vi gerne vil fremdrage fra konservativ side. Der er udlagt en hel del nye erhvervs- og boligområder. Et af dem, der skiller sig lidt ud, er et stort datacenter syd for Nørre Nebel. Grunden til, at det bliver udlagt lige der, er at området ved Nørre Nebel er kærkomment for de her kabler, for det er der, de kommer i land. Om det så bliver til noget, vides ikke, men nu er muligheden der. Så er der aflastningsområdet ved Nordre Boulevard, Vestre Landevej for butiksudvikling i Varde by. Jeg er personligt ikke stemt for det. Det er vist ingen hemmelighed, at det område i forvejen ikke fungerer optimalt trafikalt. Arkivfoto: André Thorup
Peter Nielsen, Venstre: Der er nok ingen lokalpolitikere, der er i tvivl om, hvad en vindmølledebat kan fylde. Det rykker i et samfund. Og det må vi erkende også kommer til at ske, når vi skal til at rulle solceller ud. Vi må nok også indrømme, at der står mange projektmagere klar til at gå ind i det her, det er et varmt emne. Jeg håber, der kommer en masse indspark fra borgerne med de her solceller. Lad os nu se hvad der kommer ind, men min personlige holdning er, at vi måske skal overveje at samle tingene. Vi har nogle følsomme områder til drikkevand for eksempel, vi har nogle magre jorde, og vi har områder, hvor der er vindmøller. Ligesom der skal laves energi-øer, kan vi måske lave ”energi-klumper”. PR-foto
Steen Holm Iversen: Det er klart, at når man har siddet fordybet i så stort et arbejde, er det altid ærgerligt, når en enkelt side, et enkelt kort, stjæler hele opmærksomheden. Det er også lykkedes her. Som også Preben Friis-Hauge har fortalt, så har man lavet en arealudpegning, men det spiller nok ikke så meget, når den opfattelse, befolkningen får, er en ganske anden. Det mest optimale ville nok være at trække kortet tilbage og lave et andet kort, men af frygt for, at det forsinker processen, ønsker vi at præcisere med en supplerende tekst til byrådets beslutning. Den har jo været igennem rigtig mange hænder den her plan, og der skal ikke høres et eneste ords kritik. Det er bare demokrati, når det er allersmukkest, at vi så også gør vores for at rette det til. Nogle gange må vi stå på mål for, at det vi roder med, kan blive opfattet anderledes. Det er det, der gør, at en lang række mennesker bliver urolige for, om de nu skal omringes af solceller, og om Kvie Sø skal have solceller på pontoner, og derfor er hensigten med den tekst, vi skal skrive, at vi lige præciserer, hvad der er hensigten. Arkivfoto: Henrik Reintoft
Holger Grumme, Det Radikale Venstre: De bevaringsværdige bygninger, der indgår i kommuneplanen, er udpeget helt tilbage i 2013. Varde Kommune har ikke siden haft ressourcer til at gennemgå dem. Jeg synes, det er beklageligt, at vi bliver ved med at klassificere boliger som bevaringsværdige, selvom de måske har fået nye vinduer og tage og måske slet ikke er bevaringsværdige mere, mens andre måske er blevet mere bevaringsværdige. Jeg håber, vi kan nå det til næste kommuneplan, og det bedste, vi kan lige nu og her, er at bede borgerne selv gå ind i planen og se, om deres bolig er klassificeret som bevaringsværdig. Hvis de er uenige, så ret henvendelse. Arkivfoto Jørgen Kirk
AC Hoxcer Nielsen fra Socialdemokratiet havde som et helt nyt element ønsket en sag til høring i byrådet, selvom den egentlig er besluttet i social og sundhedsudvalget. Det drejer sig om fjernelsen af en ekstra aftenvagt i demensenheden på plejecenter Lyngparken. Det har vist sig, at de 600.000 kroner, demensenheden for tre år siden fik ekstra og har valgt at bruge på aftenvagten, var en fejl. Det var slet ikke demensenheden, men det almindelige plejehjem, der skulle have haft pengene. Derfor har forvaltningen taget pengene fra demensenheden, som har nedlagt den ekstra aftenvagt - og, det synes AC Hoxcer Nielsen er en serviceforringelse overfor en sårbar gruppe. En serviceforringelse, hun ikke mener, kan besluttes administrativt. Derfor ville hun have sagen i byrådet. Arkivfoto Morten Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Nordtyskland

Skole advarer mod ufo-panik

Annonce