Annonce
Esbjerg

Fire dages arbejdsuge for ansatte i Jobcentret

De ansatte på Jobcentret får mulighed for fire dages uges. Arkivfoto
Forsøg skal forhindre yderligere afskedigelser i Jobcentret i Esbjerg Kommune. Der nedlægges stillinger i Ribe.

Esbjerg: Der indføres mulighed for fire dages arbejdsuge i Jobcentret i Esbjerg Kommune. Det sker for at undgå yderligere fyringer i forhold til de planlagte.

Det ventes at give besparelser på rengøring, opvarmning og lignende, når et forsøg med fire dages arbejdsuge træder i kraft, fremgår det af en orientering til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Jobcentret har søgt inspiration hos Odsherred Kommune. Her er fire dages arbejdsuge indført som et personalegode, og man har set, at forholdsvis få medarbejdere nu er på job om fredagen.

Ideen med fire dages arbejdsuge i Jobcentret ventes af få have afsmittende virkning på andre dele af kommunen, hvis det senere bliver bredt yderligere ud.

Jobcentrets ledelse og medarbejderne er i dialog om ønsker til en model for den fire dages arbejdsuge med hensyn til individuelle behov.

Det er frivilligt for medarbejderne at være med i forsøget. En adresse holdes åben for medarbejdere, der ønsker at fortsætte med fem dages arbejdsuge.

Annonce
Der er tale om en del aftalte frartrædelser, men det bliver afskedigelser, som man er i gang med nu, og det vil få konsekvenser for servicen overfor borgerne.

Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Projekthuset

Syv medarbejdere i Jobcentret skal afskediges, og det rammer seks ansatte ved Projekthuset i Ribe. Nogle af de opsagte medarbejdere i Jobcentret er fleksjobbere, og det er nu jobcentrets opgave at finde nye job til dem. Alle opsagte medarbejdere i Jobcentret tilbydes derudover konsulenthjælp til at få nyt arbejde.

Projekthuset i Ribe danner ramme om aktiveringstilbud til ledige. I gennemsnit bliver 34 borgere aktiveret i Projekthuset.

Tre medarbejdere fra Projekthuset i Ribe fortsætter indsatsen i lokaler på rådhuset i Ribe med samtaler med aktivitetsparate ledige i Ribe. De ni stillinger, der nedlægges, er en blanding af fleksjob og stillinger uden tilskud, herunder lederen af Projekthuset.

Besparelsen ved at nedlægge Projekthuset er en million kroner i 2020 og 1,7 året efter.

Borgerservice

Hos Borgerservice på Rådhuset vil der blive nedlagt en stribe stillinger.

Borgerservice med pas, kørekort, kontaktcenter, floorwalking med videre mister tre stillinger, ligesom afdelingerne for kontanthjælp, opkrævning, vielser, sociale ydelser og Borgerteknologi & Planlægning samlet mister otte stillinger

Altså nedlægges i alt 11 stillinger. Der er nedlagt to ledige stillinger, og der vil blive indgået fem aftaler om fratrædelse. Fire medarbejdere vil blive afskediget, fremgår det af den konkrete udmøntning af budgettet, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er blevet orienteret om.

Nogle af konsekvenserne af dette blive obligatorisk tidsbestilling for alle henvendelser i Borgerservice, telefontid til specialister og længere ventetider for borgere. Det fremgår, at det blive vanskeligt at overholde sagsbehandlingsfrister i Borgerservice ned de færre ansatte.

Borgerservice skal spare 2,4 millioner i 2020 stigende til fire millioner årligt i 2021-2023.

- Besparelserne og nedlæggelse af stillingerne sker med størst mulig hensyn til de ansatte og borgerne. Der er tale om en del aftalte frartrædelser, men det bliver afskedigelser, som man er i gang med nu, og det vil få konsekvenser for servicen overfor borgerne, siger Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Unge hjælpes på vej

Der oprettet seks nye stillinger i Jobcentret i projekt Vindmøllen, der er et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Lauritzen Fonden og Den Sociale Kapitalfond. Projektet tester en ny metode til at få flere udfordrede unge på rette vej gennem en ny model for samarbejde mellem Esbjerg Kommune og erhvervslivet.

Fem af de seks stillinger er besat med interne ansøgere, hvis stillinger nu skal besættes som midlertidige job.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Godda' mand solcellelov

Lovgivningsdanmark har vundet endnu en sejr. Med et hidtil uset krav til bureaukrati og dokumentation er det lykkes at bremse stor set alle landets kommuner i at få oprettet solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger og derved bidrage til den grønne omstilling. Og tillykke med det. For grundet en i særklasse ubegrundet og uigennemskuelig lovgivningsjungle er det nemlig lykkes at gøre kommunale solcelleanlæg til egentlige forsyningsvirksomheder med deraf følgende krav til selvstændige bestyrelser, regnskabsaflæggelse og meget andet af det, som i stigende grad DJØF'iserer denne nation. Alt sammen krav, der æder gevinsten ved og idéen med disse anlæg. Resultat: Flere steder er eksisterende kommunale solcelleanlæg lukket ned, ligesom planer om anlæg er droppet. Lige så uigennemskueligt er det, hvorfor så regionernes sygehuse, der jo er akkurat lige så offentlige, er fritaget for dette nonsens, og ingen kan give en bare nogenlunde gangbar forklaring. Begrundelserne er det rene volapyk og et eksempel på, hvad der sker, når lovgivningsmaskinen snurrer, uden at nogen griber ind med brugen af deres sunde fornuft. Lad os håbe, at den for tiden ganske tavse klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) også ser dette som en vanvittig indretning, i hvert fald ligger der lige til højrebenet her serveret en sag, som man skal være godt dum for ikke at spark i mål. Især når man skal være instrumental i en regeringssatsning, som ingen har bare den fjerneste idé om hvad ender med at koste. Sådan er det nemlig med det fromme ønske om at reducere nationens menneskeskabte CO2-udledning med 70 procent i forhold til 1990-niveau inden 2030. Man ved end ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre, men man ved, at det bliver utroligt dyrt. Her står vi med en sag, der, som megen anden klimasnak, ikke er fugle på taget, men miljøgevinster lagt lige i hånden på Dan Jørgensen, hvis han ellers vil tage imod dem. Lad os få fjernet disse bureaukratiske forhindringer - hellere i dag end i morgen.

Erhverv

Kalmar-huse reddet fra konkurs

Kolding

Genoptager omdiskuteret samarbejde: Konsulenter på resultatløn skal igen finde besparelser på udsatte borgere

Annonce