Annonce
Sydjylland

Fiskere får grønt lys: Nu må stillehavsøsters i Vadehavet samles og sælges

Snart kan det blive muligt at købe stillehavsøsters fra Vadehavet. En forsøgsordning gør det muligt for fiskere med håndkraft at samle og sælge de store østers frem til slutningen af maj. Det er i forvejen tilladt at indsamle til eget forbrug. Arkivfoto: Katrine Damkjær

En ny forsøgsordning gør det muligt at samle og sælge stillehavsøsters fra Vadehavet frem til den 31. maj 2019. Opsamlingen af den invasive østersart må dog i første omgang kun ske med håndkraft.

Stillehavsøsters: En lang kamp er for en stund overstået for en del af de fiskere, der i årevis har ønsket at få lov til at fiske efter stillehavsøsters i Vadehavet.

Fiskeristyrelsen har nemlig indført en forsøgsordning, der nu gør det muligt at indsamle og sælge de store østers frem til den 31. maj 2019.

Formålet er ifølge minister for fiskeri Eva Kjer Hansen (V) at begrænse udbredelsen af stillehavsøsters. Det er nemlig en invasiv østersart, der spreder sig i de danske farvande, og som allerede har invaderet store dele af Vadehavet. Her påvirker stillehavsøstersen blandt andet bestanden af blåmuslinger, der er fødegrundlag for flere fuglearter.

- Man fristes jo til at omskrive lidt: If you can't beat them, eat them. Nu er det bare et spørgsmål om at komme i gang, siger hun.

Annonce

Om fiskeri af stillehavsøsters i Vadehavet

I løbet af de seneste år er der kommet flere og flere stillehavsøsters i Vadehavet. Stillehavsøsters er en invasiv art, og den er ifølge forskere ødelæggende for naturen i området.Alligevel har det i flere år ikke været tilladt at fiske efter muslinger og netop stillehavsøsters i Vadehavet af frygt for, at naturen bliver ødelagt. Forskere strides dog om dette, da nogle mener, at det vil give mening at fjerne stillehavsøsters gennem netop fiskeri.

Forsøgsordningen med manuel opsamling af stillehavsøsters skal derfor give overblik over, om natur og miljø tager skade.

Stillehavsøsters. En invasiv art, der hurtigt spreder sig, og som frygtes at gøre skade på det unikke miljø ved og i Vadehavet. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Kun med håndkraft

Men det er ikke alle fiskere, der kan juble. Forsøgsordningen åbner nemlig kun op for, at stillehavsøsters kan opsamles ved håndkraft eller ved at anvende lette, håndholdte redskaber. De fiskere, der med maskiner ønsker at skrabe bunden for østers, er derfor ikke omfattet af ordningen.

Det skyldes ifølge ministeren hensyn til miljø og natur.

- Vi har dilemmaet om, at vi på den ene side gerne vil fjerne den her Gigas (latinske udtryk for stillehavsøsters, red.), men samtidig skal vi beskytte Vadehavet og den natur, der er i Vadehavet. Så det er et spørgsmål om at finde en model, hvor vi kan få fat i dem uden at skade Vadehavet, siger Eva Kjer Hansen.

Det er dog ikke usandsynligt, at det på sigt kan blive en mulighed også at bruge større redskaber til at indsamle de mange stillehavsøsters, fortæller ministeren, der vil have de miljømæssige konsekvenser ved mere omfattende fiskeri undersøgt.

Minister for fiskeri Eva Kjer Hansen (V) besøgte i december fiskere på Rømø, der i flere år har søgt om tilladelse til at fiske og sælge stillehavsøsters. Nu har de fået lov - dog kun med håndkraft. Arkivfoto

Usikkerhed om effekt

Om forsøgsordningen reelt vil have en effekt på at bremse udbredelsen af den invasive østersart, er endnu usikkert.

- Det er vi ikke sikre på. Der er tale om 72.000 tons stillehavsøsters, og vi ved ikke, om de ligger sådan, at det er til at opsamle dem. Så det er muligvis en af de helt store udfordringer: Om det er effektivt nok. Til gengæld er der endnu ikke tale om helt store investeringer, siger Eva Kjer Hansen.

Når forsøgsordningen udløber i slutningen af maj, skal det besluttes, om tilladelsen til fiskeri og salg af stillehavsøsters i Vadehavet skal gøres permanent.

- Der vil vi se på erfaringerne med, hvad det har af effekt. Men vi vil også se på, hvad fiskerne siger til det. Om de er interesserede i at fortsætte. Jeg tænker, at det er super godt, hvis fiskerne kan få en businesscase ud af det, siger ministeren.

Fordi der er tale om en forsøgsordning, vil fiskeri af stillehavsøsters med henblik på videresalg ikke være givet helt frit til en start. Ønsker man at sælge stillehavsøsters, skal man derfor først søge om tilladelse hos Fiskeristyrelsen.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Sydjylland

Flertal vil skrotte succesfuld hjertestop-ordning: Peger i stedet på gratis alternativ

Annonce