Annonce
Haderslev

Fiskeriformand: - Ingen vil tage ansvar

Niels-Gunnar Jensen må blandt andet bruge meget tid på at rense net og skib efter at have hevet nettene ind. De er nemlig fyldt med rådden bundvegetation, som er helt sort. Foto: Lars Fahrendorff

Formand for bæltfiskerne, Allan Buch, har forsøgt at få svar fra myndighederne på, hvor store skader der kunne måles på havmiljøet efter udslippet.

Aarøsund: Miljøstyrelsen har ikke målt sig frem til markante konsekvenser for havmiljøet af det udslip af 2.700 ton kvælstof, som løb ud i Lillebælt i februar 2016 og blev ført mod syd, da en brand i februar 2016 hærgede Dan Gødning i Fredericia.

Det er den konklusion, som Allan Buch, formand for bæltfiskerne, har modtaget fra Miljøstyrelsen på Fyn efter en korrespondance med Miljøstyrelsen.

Han erklærer sig ellers som fisker med daglige ture på Lillebælt - og med kontakt til mange andre erhvervsfiskere - helt enig med Niels-Gunnar Jensen fra Aarøsund: Fiskene forsvandt efter udslippet i 2016. Det er en fælles oplevelse blandt bæltfiskerne.

- Udslippet har haft store konsekvenser, det ved vi. Fiskene forsvandt fra området. Men myndighederne mener ikke, at de kan måle det, siger en undrende Allan Buch.

Han gør sig derfor ingen forhåbninger om, at nogen vil komme fiskeriet til hjælp, så længe myndighederne afviser, at der er et problem.

- I stedet forsøger de at tørre den af på Fredericia Kommune, fordi kommunen er miljøansvar lig på ulykken. Det kan vi jo ikke bruge til noget, siger Allan Buch.

Han har sendt den korrespondance, han har haft med Miljøstyrelsen, til JV. Her af fremgår det, at Miljøstyrelsen har taget et ekstra togt og ekstra målinger med et skib i området efter ulykken, men det har ikke givet resultater, der med sikkerhed kan fastslå, at udslippet har påvirket havmiljøet, hedder det.

Der er dog andre, nemlig marinbiolog Jens Würgler Hansen, Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, der kommer til en lidt anden konklusion. I en rapport om tilstanden i bælt-miljøet fra januar 2018. Her konkluderer forskerne, at "Havmiljøet blev tilført en stor mængde kvælstof, svarende til cirka fem procent af den årlige landbaserede danske udledning, som følge af en ulykke med gødningstanke på Fredericia Havn i februar 2016."

Om det omfattende iltsvind i 2016 og deraf følgende fiskeflugt, hedder det:

"... det er sandsynligt, at det store tab af kvælstof i forbindelse med ulykken i Fredericia i starten af februar også har spillet en rolle. Det sidste underbygges af, at iltsvindet i 2016 var endnu mere markant end de foregående år i de sædvanligvis sårbare områder i det nordlige Bælthav og især i det sydlige Lillebælt, dvs. i de områder som må formodes at have været mest påvirket af ulykken i Fredericia," skriver forfatterne til rapporten.

Forskerne kan også henvise til målinger, som Miljøstyrelsen åbenbart ikke kender til:

"Betydningen af ulykken i Fredericia for stigningen i kvælstofkoncentrationen i februar bestyrkes af, at der blev målt markant forhøjede kvælstofkoncentrationer i Lillebælt-området i februar," slår rapporten fast.

JV følger op på sagen og forsøger at få en kommentar fra den nye fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V).

Myndigheder melder hus forbi

1. september 2016 spurgte folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S) ministeren, hvad han ville gøre for at sikre erhvervet i området efter udslippet:Spørgsmål nr. 1081

"Danmarks Fiskeriforening betegner kvælstofudslippet efter branden på Fredericia Havn som en 'katastrofe' og fiskerne melder om et fald i fiskeriet, og at bundfiskene er ikke rigtigt kommet tilbage efter udslippet. Hvad har ministeren gjort for at varetage fiskerierhvervets interesser i sagen?"

Svar fra daværende minister Esben Lunde Larsen (V):

"Jeg har forelagt spørgsmålet NaturErhvervstyrelsen, som oplyser, at der ikke er nogen dokumenteret sammenhæng mellem udslippet efter branden i Fredericia og det tidlige iltsvind samt den tidlige algeopblomstringen i Lillebælt. Naturstyrelsen (nu SVANA) har tidligere oplyst, at der kan være tale om årsvariationer. For at kunne bedømme, hvor kvælstoffet er flydt hen, vil der skulle foretages matematiske modelberegninger. Der kan således ikke med sikkerhed siges at være en sammenhæng mellem kvælstofudslippet fra Fredericia og den nedgang i fiskeriet, som fiskerne ved Lillebælt har rapporteret."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland

Se de nyeste tal: 77 indlagte corona-patienter i Region Syddanmark

Danmark

Live: Nu har 179 personer med coronavirus mistet livet i Danmark

Esbjerg

Esbjerg løber sammen og hver for sig

Sydjylland For abonnenter

Politiet i opråb: Uklare GDPR-regler forsinker opklaring af kriminalitet

Annonce