Annonce
Sønderborg

Flere kommunale kroner til plæneklip og andre grønne opgaver

Fra foråret bliver der lidt ekstra at se til for de ansatte i Vej & Park i Sønderborg Kommune. Arkivfoto: Timo Battefeld
I efterårets budgetaftale for 2020-23 blev det besluttet at tilbagerulle en væsentlig del af tidligere gennemførte besparelser på pleje og vedligehold af de grønne områder i kommunen. Borgerne inddrages.

Sønderborg: Nu skal der gives to millioner kroner tilbage til pleje og vedligehold af kommunens grønne områder. Pengene var ellers tænkt sparet væk, men som en del af budgetforliget fra efteråret har teknik- og miljøudvalget netop haft møde om sagen på baggrund af forslag fra forvaltningen.

- Det er et af de områder, som vi har set frem til nu kan føres ud i livet, siger udvalgsformand Aase Nyegaard.

Forvaltningen foreslår blandt andet, at plejen af græsarealerne skal foretages, så det gør det pænt for turister og borgere, tager hensyn til trafiksikkerheden og desuden understøtter biodiversitet i naturen.

I forbindelse med tidligere besparelser blev en række arealer - særligt parker og legepladser - nedgraderet og derefter klippet hver 14. dag i vækstsæsonen. Forvaltningen anbefaler som udgangspunkt, at der nu kommer en ugentlig græsklipning i vækstsæsonen.

Udvalget har nikket ja til forslagene, som nu indføres i løbet af i år. Den får selskab af en kommunikationsplan, hvor borgerne orienteres om ændringerne. Der er samtidig afsat en pulje på 100.000 kr. til borgerinitiativer vedrørende de grønne områder. Også det vil der komme mere information ud omkring.

Annonce

Syv områder

Der er listet i alt syv områder op, som påvirkes:

1. Genindførsel af fem årlige klip på naturstier for at sikre fremkommelighed og en god oplevelse for borgere og turister ved færdsel på kommunens naturstier.

2. Genindførsel af to årlige klip af rabatter uden for byerne for at optimere trafiksikkerheden for både bilister og cyklister.

3. Genindførsel af pesticidfri ukrudtsbekæmpelse for at nedsætte forbruget af miljøbelastende stoffer. Der vil fortsat blive benyttet kemisk ukrudtsbekæmpelse ved bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo og pileurt.

4. Omlægning af arealer til naturgræsarealer for at understøtte udviklingen af en bredere biodiversitet, både i forhold til planter og dyreliv. Plejestandarden indebærer, at arealet slås én gang årligt og afklip opsamles. Dette vil give bedre betingelser for, at flere arter, eksempelvis urter, kan etablere sig på arealerne, hvilket med tiden vil give øget fødegrundlag for insekter med mere.

Naturgræsarealerne vil blive klippet på en måde, der giver mere spændende arealer og nye anvendelsesmuligheder, med små lommer eller opholdsrum, hvor græsset klippes kortere, hvilket vil indbyde til leg og ophold.

5. Klipning af rabatgræs i boligområder/villakvarterer nedjusteres. Rabatter i boligområder klippes i dag 12-14 gange årligt, hvilket i praksis betyder klipning ca. hver anden uge i vækstsæsonen. Det ændres til seks til otte gange om året, hvilket i praksis betyder klipning ca. hver fjerde uge i vækstsæsonen. Forslaget vil frigive 500.000 kr.

6. Rabatklipning ved indfaldsveje til byerne opgraderes for at højne standarden på de grønne områder, hvor borgernes og turisters første indtryk af Sønderborg Kommunes byer dannes. Det gælder som udgangspunkt alle byer med byskilte. I dag klippes rabatter og midterrabatter ved indfaldsvejene til byerne to gange årligt. Forvaltningen foreslår at øge klippefrekvensen til otte gange årligt.

7. Opgradering af plejeniveau i parker og på legepladser.

Samlet set vil det øge udgifterne på området med de to mio. kr., som budgetaftalen kræver.

Forvaltningen foreslår blandt andet, at plejen af græsarealerne skal foretages, så det gør det pænt for turister og borgere, tager hensyn til trafiksikkerheden og desuden understøtter biodiversitet i naturen. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Støjplagede borgere raser over kampfly som aldrig før: Klager er næsten tredoblet på et år

112

Beredskabet lagde en truende mast ned

Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce