Annonce
Esbjerg

Folketingskandidat klager over hemmeligt forslag til placering af gigant-master

Folketingskandidat for Socialdemokratiet Esbjerg Bykreds og Fanø, Anders Kronborg, er stærkt utilfreds med kun at få delvis aktindsigt i det materiale, Energinet havde medbragt til politikerne i Plan & Miljøudvalget med foreløbigt forslag til linjeføring. Arkivfoto: Robert Attermann/Redstar.
Folketingskandidat Anders Kronborg (S) og lodsejer ved Endrup har fået afslag på anmodning om aktindsigt i Energinets foreløbige forslag til, hvor de 35 meter høje og 37 meter brede master skal gå gennem landskabet, og hvor højspændingsforbindelsen påtænkes gravet ned. Nu klager Kronborg over Energinets svar.

Esbjerg Kommune: Folketingskandidat og tidligere formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Anders Kronborg (S), vil ikke acceptere det delvise afslag på aktindsigt, som Energinet har forsynet ham med, efter at han krævede adgang til de samme oplysninger og kortmateriale, som Energinet havde med til et møde med politikerne i Plan & Miljøudvalget.

- Nu vil jeg sende en klage over afslag på fuld aktindsigt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som er ankeinstans, men også til den politisk udpegede formand for Energinet, tidligere konservativ minister Lars Barfoed. Det ligner ikke noget, at borgerne skal holdes udenfor, mens de mennesker, de samme borgere har valgt til at repræsentere sig i kommunen, skal sidde på den slags oplysninger, siger Kronborg.

Det delvise afslag fra Energinet begrundes blandt andet i, at der i forhold til linjeføring er tale om et internt arbejds-dokument, der løbende kan forandre sig, idet der løbende "pågår analyser samt dialog med involverede myndigheder, blandt andet de involverede kommuner og Miljøstyrelsen":

"Materialet ændrer sig løbende efterhånden som projektet udvikler sig og materialet vil, indtil det foreligger i sin endelige form, kunne ændre sig væsentligt", skriver Energinet, der anfører, at det ligefrem er kontraproduktivt med for tidlig inddragelse, og at borgerne har bedst gavn af, at det foreløbige forslag til linjeføring forbliver hemmeligt:

Annonce

Energinets standpunkt

  • Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten var det med velberådet hu, da en repræsentant fra det statsligt ejede Energinet den 7. maj foreviste et lille slideshow og kun gav en mundtlig orientering til politikerne i Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune om, hvor den stærkt omstridte 400 kV-højspændingsforbindelse fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse kan tænkes henholdsvis nedgravet og sat på 35 meter høje og 37 meter brede master master inden for Esbjerg Kommunes grænser.
  • Det har Energinet fuldstændig vedkendt sig. Således forklarede Christian Jensen fra Energinets projektledelse få dage efter mødet med politikerne, at oplysningerne til udvalget ikke skal spredes ud til en større offentlighed endnu. Han forklarede, at materialet bliver holdt tæt til kroppen "for det er kun en foreløbig skitse. Ellers kan vi jo gå hen og forurolige nogle, der ikke behøver at være urolige. Vores forslag til linjeføring ligger ikke fast", sagde Christian Jensen.

Energinet skriver således videre, at "...såfremt borgerne bliver præsenteret for et foreløbigt materiale, vil dette kunne skabe usikkerhed for borgerne og skabe unødigt uro hos den enkelte, da indholdet af materialet ikke er klart. Hvis en borger bliver berørt af Energinets planer for placeringen af linjeføringen, har borgeren krav på, at Energinet opfylder en række grundlæggende retsprincipper og hensyn, herunder bl.a. borgerinddragelse på oplyst grundlag, opfyldelse af de forvaltningsretlige hensyn, såsom partshøring, begrundelsespligt og retten til at indgive klage. Energinet vurderer således, at hensynet til borgerens private interesser og borgernes retssikkerhed vejer tungere end samfundets interesse i, at oplysninger, der endnu ikke er endelige og klare, offentliggøres i det konkrete tilfælde", skriver Energinet.

Har Energinet en pointe i, at det ikke er gavnligt for den enkelte at kende til forslaget på nuværende tidspunkt, Anders Kronborg?

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Energinet deler det op i samfundets interesse og borgernes interesse, men det er et og det samme i dette tilfælde. Det er for borgernes skyld, at oplysningerne bør offentliggøres. Jeg har også været længe nok i gamet til at vide, at det er meget svært at ændre på eksempelvis et vejforløb endsige en højspændings-linjeføring, når man er nået så langt i processen. Når kommunerne først er kommet med deres input til linjeføring, og Energinet har rettet til, så bliver det op ad bakke for den almindelige borgere at få noget ændret, mener Kronborg.

En lodsejer ved Endrup, Lars Brinch Thygesen, der også havde anmodet om aktindsigt i den foreløbige linjeføring, har ligeledes fået afslag. Lars Brinch Thygesen bor på en 60 hektar stor ejendom på Vibækvej ved Endrup. Store dele af hans ejendom består i dag af fredsskov, og han påtænker at plante yderligere fire hektar (40.000 kvadratmeter, red.) til med skov inden for det kommende år. Imidlertid er det umuligt, så længe han ikke har nogen anelse om, hvor linjeføringen skal gå inden for den op til tre kilometer brede bræmme, som Energinet foreløbig har meldt ud.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klima

Sorte næsehorn på vej tilbage

Danmark

Live: Både fagbevægelsen og arbejdsgiverne anbefaler at udbetale indefrosne feriepenge under coronakrisen

Sydjylland For abonnenter

Politiet i opråb: Uklare GDPR-regler forsinker opklaring af kriminalitet

Annonce