Annonce
Esbjerg

Folketingsmedlem får afslag på aktindsigt i mastesag

Heller ikke som folketingsmedlem kan Anders Kronborg få den aktindsigt i papirer fra Energinet, som han gerne vil have. Arkivfoto: André Thorup
Ud over et tillykke med valget fra Energinet var der ikke noget at hente, da det nyvalgte folketingsmedlem Anders Kronborg (S) udbad sig de samme dokumenter over linjeføringen af højspændingsmasterne, som lokalpolitikere i Esbjerg har fået.

Esbjerg Kommune: Nyslået folketingsmedlem fra Esbjerg, Anders Kronborg (S) fik et "tillykke med valget", men så heller ikke meget mere, da han for nylig gentog sin anmodning om aktindsigt i de oplysninger og kortmateriale, Energinet har delt med politikerne i Plan & Miljøudvalget under Esbjerg Byråd.

Forhistorien er den, at Kronborg i maj - som folketingskandidat og i lighed med en af lodsejerne ved Endrup - søgte aktindsigt i den linjeføring, som Energinet ifølge det oplyste har forevist kommunalpolitikerne i Esbjerg Kommune på et møde. Der blev imidlertid givet afslag på aktindsigt i selve linjeføringen, og Energinet begrundede det blandt andet med, at der i forhold til linjeføring er tale om et internt arbejdsdokument, som løbende kan forandre sig, idet der løbende "pågår analyser samt dialog med involverede myndigheder, blandt andet de involverede kommuner og Miljøstyrelsen".

Og videre:

"Materialet ændrer sig løbende efterhånden som projektet udvikler sig og materialet vil, indtil det foreligger i sin endelige form, kunne ændre sig væsentligt", skriver Energinet, der anfører, at det ligefrem er kontraproduktivt med for tidlig inddragelse, og at borgerne har bedst gavn af, at det foreløbige forslag til linjeføring forbliver hemmeligt, så det ikke skaber unødig uro.

Annonce

Tidsplan og nedgravning

  • Energinet har afsat tid til dialog med kommunerne om forslag til linjeføring. I august/september offentliggøres forslag til linjeføring for lodsejerne. Den anden offentlighedsfase forventes at finde sted i begyndelsen af 2020.
  • Energinet vil være i stand til at nedgrave op til 26 kilometer af den planlagte 170 kilometer lange højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse - og ikke mere end det.
  • Det blev konklusionen på det analysearbejde, som daværende energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) satte i gang, efter at han og lokalt valgte folketingsmedlemmer oplevede massiv vrede fra tusindvis af borgere, der protesterer over udsigten til at få 500 højspændingsmaster i en højde af 35 meter og en bredde af 37 meter placeret ned gennem naturskønne områder i Sydvestjylland.
  • Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten var det med velberådet hu, da en repræsentant fra det statsligt ejede Energinet den 7. maj foreviste et lille slideshow og kun gav en mundtlig orientering til politikerne i Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune om, hvor den stærkt omstridte 400 kV-højspændingsforbindelse fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse kan tænkes henholdsvis nedgravet og sat på master inden for Esbjerg Kommunes grænser.

Opbragt folketingsmedlem

Anders Kronborg er opbragt over, at han som medlem af den lovgivende forsamling er udelukket fra oplysningerne, og han finder det groteskt, at Energinet i sin begrundelse - ud over de argumenter, der blev brugt i det forrige afslag - blandt andet skriver:

"Vi kan oplyse, at vi har modtaget flere aktindsigtsanmodninger i de samme dokumenter, som du har anmodet om aktindsigt i. Vi har behandlet samtlige anmodninger på samme måde, da alle er lige for loven, uanset konkret ansættelsesforhold eller lignende".

- Det er jo netop ikke at behandle alle lige, idet kommunalpolitikerne har fået oplysningerne, som man altså nu fortsat nægter mig - jeg kan ikke se andet, end at det er forskelsbehandling, så det batter til noget. Hertil kommer, at Esbjerg Kommune slet ikke er myndighed i den sag - kommunen er alene høringspart, og det er alle andre borgere jo altså også. Borgerne får imidlertid ikke noget at vide før engang til september, siger Anders Kronborg.

Energinet gør i sit svar i øvrigt opmærksom på, at Anders Kronborg som medlem af Folketinget har mulighed for at stille spørgsmål direkte til ministeren eller gennem udvalg, hvorefter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan kontakte Energinet.

- Men Energinet ved jo udmærket, at det ikke er noget, der udløser nogen klarhed her og nu. Inden det bliver behandlet efter sommerferien, har Energinet fremlagt sit forslag til linjeføring, mener Kronborg.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Sørgelig sag fik det rette udfald

Sagen er helt igennem sørgelig. Men det kunne ikke være anderledes. Naturligvis måtte den danske stat ikke lade et lille barn gå til grunde i en lejr i Syrien, efter såvel barnets somalisk-danske mor som faren tilsyneladende er blevet dræbt. Derfor er den 11 måneder gamle dreng nu blevet hentet til Danmark, hvor han forhåbentlig får en god fremtid sammen med sine slægtninge. Både drengens mor og far har haft tilknytning til Islamisk Stat. Sagen er den bedst tænkelige illustration af det idioti, disse fanatikere er besat af. Deltagelse i terror er i sig selv utilgivelig. Men det er komplet ubegribeligt, at forældre også er parate til at ofre deres eget barn for en tåbelig sag. Netop dette er jo konsekvensen af at medbringe børn eller sætte dem i verden i det helvede, Islamisk Stat lykkeligvis kun for en kort periode kunne etablere i Mellemøsten. Vi skal i sådanne sager være humane, men med kraftige forbehold. For den danske stat er der uanset farven på de pågældendes pas ingen grund til at gøre sig synderlige anstrengelser for at hente andre IS-terrorister til landet. Det gælder også for de pågældendes børn, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Det var tilfældet for den lille dreng samt i en tidligere sag, hvor en hårdt kvæstet 13-årig dreng i juni blev evakueret fra en interneringslejr. Alternativet havde formentlig i begge tilfælde været børnenes død. Det må vi ikke medvirke til. Dansk Folkeparti lufter mistanken om, at det reelt ikke er muligt at kontrollere, hvorvidt den lille drengs forældre faktisk er afgået ved døden. I lyset af de kaotiske forhold i Syrien er denne skepsis begrundet. Men skulle for eksempel moren senere vise sig at være i live, bør det på ingen måde berettige hende til en fribillet retur til Danmark. Flere medier har bragt historier om tidligere IS-terrorister, der angiveligt bittert har fortrudt og nu vil retur til Danmark. Til dem er beskeden: Alle valg i livet har konsekvenser, og I er ikke velkomne.

Annonce