Annonce
Danmark

Forældrepar fra Vejen dømt for grove sexovergreb mod børnene

Vestre Landsret satte onsdag punktum for den langvarige Vejen-sag, hvor et forældrepar var tiltalt for i en periode for mellem 26 og 32 år siden at have begået adskillige meget alvorlige overgreb mod parrets fire børn. Foto: Søren Dippel
Vestre Landsret har skærpet byrettens dom og idømt den 64-årige familiefar fem års fængsel. Børnenes 60-årige mor, som blev frifundet i byretten, blev fundet skyldig i landsretten og idømt fire års fængsel.

Jura: Vestre Landsret satte onsdag punktum for den langvarige Vejen-sag, hvor et forældrepar var tiltalt for i en periode for mellem 26 og 32 år siden at have begået adskillige meget alvorlige overgreb mod parrets fire børn.

Begge forældre har nægtet sig skyldige og har afvist anklagerne fra børnene som det pure opspind.

Men efter oplysninger fra de sociale myndigheder og efter vidneforklaringerne mener landsretten, at de fire børn i årene op til juli 1993 i hjemmet hos de tiltalte har været udsat for en række meget belastende oplevelser af grænseoverskridende seksuel karakter.

- Jeg har svært ved at forestille mig sager meget værre end denne, fastslog senioranklager Emil Stenbygaard og sammenlignede sagen med Rebild-sagen, hvor den tiltalte 56-årige mand blev idømt 12 års fængsel.

På den baggrund anbefalede anklageren en dom på op mod 10 års fængsel, hvilket var straframmens højeste, dengang forbrydelserne blev begået.

Annonce

Vejen-sagen kort fortalt

1 I Vestre Landsrets ankesag mod forældreparret i Vejen-sagen har 21 vidner været indkaldt, og otte af dem har været nye vidner.

2 Sagen tog sin begyndelse i august 2017, da et af børnene anmeldte forældrene til politiet. Det førte til anholdelse af forældreparret.

3 Forældrene har siddet varetægtsfængslet siden november 2017, da politiet ransagede deres hjem og blandt andet konfiskerede to piske og en computer.

4 Parret har nægtet sig skyldig og hævder, at anklagerne er det pure opspind. Forældrenes forsvarsadvokater har gjort gældende, at flere af forholdene har passeret forældelsesfristen.

5 Den 5. april ved Retten i Esbjerg blev den 64-årige familiefar idømt fire års fængsel, mens børnenes 60-årige mor blev frifundet. Anklagemyndigheden ankede efterfølgende dommen til skærpelse.

6 I juli 1993 fjernede Vejen Kommune børnene fra forældrene og anbragte dem på børneinstitution.

Sex med familiens hund

For et halvt år siden blev den nu 64-årige mand og familiefar idømt fire års fængsel ved Retten i Esbjerg, mens børnenes 60-årige mor blev frifundet i byretten.

Sagen blev anket til landsretten, og her er begge forældre altså nu fundet skyldige i at have begået flere grove sexovergreb mod børnene. De er derfor idømt henholdsvis fem og fire års fængsel.

Blandt tilhørerne i landsretten var også nogle af parrets børn, og de kunne her overvære, hvordan deres mor under skyldskendelsen holdt sin ene hånd for øjnene og under domsafsigelsen holdt hånden for munden.

Hun har siddet varetægtsfængslet i halvandet år og skal altså forblive fængslet i mere end to år.

Landsretten har fundet parret skyldig i blandt andet voldtægt af en dengang seksårig pige. Det var manden, som begik voldtægten, men moren var klar over det og lod det ske, konkluderer landsretten.

Parret er også blevet fundet skyldige i at have tvunget alle fire børn til oralsex og i at have presset dem til sex med familiens hund. Forældrene har ifølge landsrettens vurdering også tvunget børnene til at berøre hinandens og morens kønsdele.

Parret var også blevet tiltalt for vold og trusler, men landsretten har vurderet, at disse forhold i dag er forældede.

150.000 i godtgørelse

Foruden at være blevet fundet skyldige og idømt fængselsstraffe skal forældreparret inden 14 dage betale en samlet godtgørelse til børnene på 150.000 kroner. Dertil kommer, at de skal betale to tredjedele af sagens omkostninger.

Det kan blive svært, da begge forældre har måttet gå fra hus og hjem.

- Det er væk alt sammen, og jeg ved ikke hvor det er, erklærede den 64-årige mand, hvis helbred er gået stærkt ned ad bakke siden sagens start.

- Jeg skal have nye hjerteklapper, jeg har KOL i slem grad. Jeg kan ikke få luft, og jeg kan ikke ret meget andet end at ligge i min seng. Sådan er livet.

Den 60-årige kvindes helbred har også lidt et alvorligt knæk.

- Jeg har smidt 62 kilo på grund af den her sag, og jeg taber mig stadigvæk. Mit blodtryk var pludselig på himmelfart, så jeg var ved at dø af det. Jeg har også knogleskørhed, og så har jeg brækket hoften. Jeg ejer ikke noget mere. De ting, jeg havde, er blevet solgt, så jeg har kunnet betale huslejen i det hus, hvor jeg boede. Bilen er blevet solgt til skrot, min hund er blevet aflivet, og familiealbummet er blevet brændt.

Dom sender et signal

Senioranklager Emil Stenbygaard kunne fortælle, at forældrenes overgreb og mishandling af børnene også har haft en pris:

- Børnene har betydelige skader, og alle fire udviser tegn på det - både psykisk og fysisk.

I en kommentar til dommen understreger anklageren, at han er tilfreds med to ting:

- På det generelle plan er jeg tilfreds med, at selv om det er en gammel sag, sender vi med dommen fremadrettet et signal om, at fremtidige gerningsmænd i lignende sager ikke kan føle sig sikre på at slippe for at blive straffet. Jeg er også tilfreds med, at landsretten har fulgt vores påstand om, at begge forældre skal findes skyldige.

Brødtekst

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce