Annonce
Esbjerg

Fordobling af p-hus i Esbjerg belaster ikke trafiksikkerhed, siger notat: Men politikere vil have fart på ny cykelsti

Når der bygges tre etager ovenpå det eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade bliver der plads til 1200 biler i stedet for de nuværende 600. llustration: Ravn Arkitektur
Plan & Miljøudvalget har sendt plangrundlaget for fordoblingen af regionens store parkeringshus i offentlig høring. Notat viser, at der ikke vil komme problemer med støj, skyggekast eller trafiksikkerhed. Udvalget henstiller dog til kollegerne i Teknik & Byggeudvalget om at fremskynde cykelsti i Nørrebrogade.
Annonce

Esbjerg Kommune: Fordoblingen af Region Syddanmarks eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade fra 600 til 1200 pladser vil ikke give flere bilister, den vil ikke påvirke trafiksikkerheden, og stigningen i trafikstøj vil være under det hørbare. De ekstra tre etager vil i forhold til skyggekast kun i begrænset omfang påvirke boligerne langs Nørrebrogade om morgenen forår og efterår, og ikke engang visuelt vil forholdene ændre sig mærkbart.

Det er stort set konklusionen i et teknisk notat, som rådgivningsvirksomheden Rambøll har udarbejdet, og som tirsdag blev forelagt politikerne i Plan & Miljøudvalget i forbindelse med, at udvalget skulle tage stilling til, om planerne skal sendes i offentlig høring.

Tilbage i september i år satte udvalget embedsmændene i gang med at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, der i givet fald skal bane vejen for den store udvidelse, hvor der bygges etager ovenpå det eksisterende parkeringshus til brug for Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. I den forbindelse udbad Plan & Miljøudvalget sig samtidig en analyse af den nuværende og fremtidige trafik, støj og visuelle påvirkning af området.

Annonce

Nærområdet aflastes

At et udvidet parkeringshus i det store billede ikke giver nye bilister, hænger ifølge notatet sammen med, at bilisterne i dag parkerer andre steder i nærområdet, som derfor bare vil blive aflastet med parkeringshusets udvidelse.

I forhold til trafikken redegør notatet for en beregning af belastningen og trafikafviklingen i de to signalregulerede kryds Nørrebrogade-Strandby Kirkevej og Nørrebrogade-Haraldsgade i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor hovedparten af sygehusets ansatte møder på arbejde eller kører hjem fra arbejde.

Visualisering af den ekstra højde på parkeringshuset i Nørrebrogade. Den endelige beslutning om den konkrete udformning tages, når lokalplanen er klar, har regionsrådet tidligere oplyst. Visualisering: Region Syddanmark.

Allerede i 2030, skriver forvaltningen, vil der være en merbelastning i krydset uden udvidelse af parkeringshuset, og en udvidelsen af parkeringshuset vil blot kræve en mindre signalteknisk tilpasning for at opretholde en trafikafvikling, som er sammenlignelig med situationen i dag.

Med hensyn til trafiksikkerheden vurderes den til at være uændret i de samme to signalregulerede kryds, fordi signalreguleringen fortsat vil sikre de gående og cyklende trafikanters krydsning af vejen.

Annonce

Cykelsti skal der til

Esbjerg Kommunes Trafikplan for midtbyen har dog af hensyn til trafiksikkerheden for bløde trafikanter planlagt med etablering af cykelstier langs Nørrebrogade mellem Strandby Kirkevej og Jernbanegade samt forbedring af trafiksikkerheden i krydsningspunktet foran Boldesager Skole, men det har dog som sådan ingen sammenhæng med udvidelsen af parkeringshuset.

Imidlertid beder Plan & Miljøudvalget nu kollegerne ovre i Teknik & Byggeudvalget om at fremskynde etableringen af cykelstien, oplyser udvalgsformand Karen Sandrini (S):

- Det er klart, der vil komme flere biler i området med de ekstra parkeringspladser. Vi slipper for den søgende trafik - det vil sige dem, der kredser rundt for at finde en parkeringsplads på gaderne - men dobbelt så mange p-pladser giver selvfølgelig mere trafik.  Vi foretrækker en helhedsplan for trafikløsningen i området, men vi ønsker under alle omstændigheder, at etableringen af cykelstien langs Nørrebrogade fremrykkes, for der er bløde trafikanter i form af cyklister og skole-elever i området. Så det er den opfordring, vi nu kommer med til kollegerne i Teknik & Bygge - helst en cykelsti så hurtigt, som muligt, og i det mindste en samtidighed med udvidelsen af parkeringshuset, siger udvalgsformanden.

Plangrundlaget er nu sendt i otte ugers offentlig høring.

Kort om

Udbygningen af akutsygehuset, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, med en ny sengebygning med 158 nye enestuer og kommende lægestuderende om et par år, kommer til at kræve flere parkeringspladser.

Regionsrådet Syddanmark har ønsket at løse udfordringen ved at udvide parkeringskapaciteten i det eksisterende parkeringshus ved Remiseområdet ud mod Nørrebrogade med 600 nye pladser, hvilket bringer det samlede antal i parkeringshuset op på 1.200.

Kommuneplanændringen giver mulighed for at øge bygningshøjde på parkeringshuset fra 8,5 meter og tre etager til 20 meter og seks etager.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Trods fortsat øde afgangshaller: Billund Lufthavn forventer fordobling af flytrafikken i 2021

Annonce