Annonce
Haderslev

Forening: Frygt afholder forældre fra at klage

Mange familier til handicappede børn i Haderslev Kommune må lige som Linda Jensen på Fyn kæmpe for at få det, de har ret til til deres børn. LEV Gaderslev råber derfor vagt i gevær. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen/JFM/Scanpix
LEV Haderslev er gået i offensiven på baggrund af artikel om afgørelser i Ankestyrelsen på børnehandicapområdet. Organisationen retter skarp kritik mod praksis med at ringe uden efterfølgende at sende skriftlig redegørelse.
Annonce

En tilsyneladende ny praksis i Haderslev Kommune tyder på, at sagsbehandlerne på børnehandicapområdet i stigende grad foretager såvel partshøringer som overlevering af afgørelser per telefon. Det mener LEV Haderslev, der finder det dybt problematisk. For de telefoniske beskeder bliver ikke fulgt op med en skriftlig redegørelse, og det er i strid med loven.

- Uden de skriftlige redegørelser har familierne ingen mulighed for at klage til Ankestyrelsen, da adgangen hertil går gennem kommunens skriftlige afgørelse og medfølgende klagevejledning, siger Solvej Laugesen, der er formand for LEV Haderslev.

Den private organisation, som varetager interesserne for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende, er gennem det seneste halve til hele år blevet kontaktet af stadigt flere familier, som på grund af denne praksis er blevet frataget muligheden for at klage til Ankestyrelsen. Fordi de mangler den relevante skriftlige dokumentation.

- Der tegner sig et billede. Det er ikke blot en knægtelse af borgernes retssikkerhed, det er et dybt ulovligt brud på forvaltningsloven og meget bekymrende for familiernes retssikkerhed, siger Solvej Laugesen, der ikke har tal på, hvor mange henvendelser, foreningen har fået.

- Men det er stigende.

Annonce

Rapport afslører fejl

Foreningen har henvendt sig til JydskeVestkysten, efter at formanden for socialudvalget, Marie Skødt (S), og direktør Charlotte Veilskov fra Haderslev Kommunes Børn & Kulturservice i avisen 20. juli forklarede, at Ankestyrelsen i 2019 på baggrund af 18 klager hjemsendte otte sager til ny omgørelse eller ny behandling. I artiklen blev det oplyst, at kommunen i alt i det berammede tidsrum havde truffet 385 afgørelser.

- Implicit betyder det jo så, at kommunen har afgjort de resterende 367 sager korrekt og til forældrenes tilfredshed. Ligner Haderslev Kommune de øvrige 97 danske kommuner, er det dog langt fra tilfældet, lyder det fra Solvej Laugesen.


Der tegner sig et billede. Det er ikke blot en knægtelse af borgernes retssikkerhed, det er et dybt ulovligt brud på forvaltningsloven og meget bekymrende for familiernes retssikkerhed.

Solvej Laugesen, formand for LEV Haderslev


Hun henviser til rapporten ”Retssikkerhed for udsatte borgere”, som Embedsværket udgav i foråret. Embedsværket arbejder med retssikkerhed som grundlag for juridisk ledelsesrådgivning for kommuner og NGO’er på det socialretlige område og konkluderer, at der er fejl i 25-50 procent af alle de sager, som der ikke klages over.

LEV Haderslev mener af samme grund, at formanden og direktøren forsøger at forskønne situationen.

- Vi er i LEV Haderslev slet ikke i tvivl om, at der er et stort mørketal. Vi er i kontakt med mange familier, og det er kun de allermest ressourcestærke, der finder kræfterne og modet til at klage til Ankestyrelsen.

Annonce

Undlader at klage

Udmattelse og frygt er ifølge LEV Haderslev de mest afgørende faktorer, der spiller ind, når en familie skal finde ud af, om den vil klage over en afgørelse.

- Vi har kendskab til flere familier, der har undladt at klage over selv åbenlyst ulovlige afgørelser som fratagelse eller nedsættelse af aflastning til plejekrævende børn, fratagelse af fuld tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der fungerer som nattevagter for deres børn, manglende partshøringer og manglende indhentning af relevant dokumentation.

- Forældrene ved jo godt, at når sagen er afgjort, er det den samme afdeling og ofte også den samme sagsbehandler, de kommer til at sidde overfor næste gang, der skal følges op på, hvad deres barn er berettiget til. En klage går ud over samarbejdet. Vi har mødt og møder forældre, som har oplevet, at de efter en klage skal kæmpe meget hårdere, selv for småting, Så afvejningen er ofte, at det ikke er det værd, siger Solvej Laugesen.

JydskeVestkysten har efter artiklen den 20. juli fået flere henvendelser fra forældre til handicappede børn. De ønsker alle at være anonyme af frygt for, at en offentlig udtalelse vil skade deres barn. Solvej Laugesen undrer sig ikke:

- Man skal være virkelig stærk for at få sin ret.

Annonce

Dialog

Hun vil dog ikke blot stå afvisende tilbage. Men lægger op til en dialog med Haderslev Kommune.

- Vi medvirker meget gerne til at forbedre Haderslev Kommunes håndtering af børnehandicapområdet. Det er det, vi som interesseorganisation er til for.

Det har ikke været muligt at få en kommentar for fra direktør Charlotte Veilskov. Henning Hede Riistofte, der er børne- og ungechef, afviser, at Haderslev Kommune har indført en ny praksis.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Budskabet er forstået – vistnok

Annonce