Annonce
Debat

Forfølgelsen af kristne tager til

Tro: Kristenforfølgelse er taget til i omfang de senere årtier. Dramatisk endda. Det har ført til, at kirkefolk fra en meget bred kreds er gået sammen om at etablere ”Tænketanken for forfulgte kristne”. Formålet er at dokumentere kristenforfølgelse, nationalt som internationalt.

Selv om enhver form for religiøs undertrykkelse skal fordømmes, finder Tænketankens medlemmer det vigtigt, at der netop nu fra kirkeligt hold i særlig grad sættes fokus på forfølgelsen af dem, vi deler tro med. Vel er kristendommen den religion i verden, der tæller flest medlemmer, men også den religiøse gruppe, der er udsat for mest omfattende forfølgelse. Og det er en overset forfølgelse.

Siger man noget nedladende om islam, kaldes man islamofob – siger man noget nedladende om homofile, kaldes man homofob, men sprænger man kristne i luften til en påskegudstjeneste, vover ingen at kalde terrorister for ”christofobe”. Det ord eksisterer simpelthen ikke. Og selv om pressen ynder at fremstille konflikterne mellem religiøse grupperinger som strid, baseret på gensidige voldshandlinger, er det en enøjet måde at se det på. Først efter at antallet af kristne i Irak var reduceret med 90 pct. vovede en biskop at overveje - offentligt - om de kristne nu for første gang skulle gribe til våben.

Open Doors (international forening til støtte for forfulgte) mener at kunne dokumentere, at 215 mill. kristne årligt forfølges pga. deres tro. Det er naturligvis vanskeligt at bevise sådanne statistikker, men også den katolske kirke taler om kristenforfølgelse af hidtil ukendte dimensioner.

Religionsfrihed er ikke en selvfølge. I det buddhistiske Myanmar forfølges det etniske mindretal Rohingya, hvoraf hovedparten tilhører islam. De rohingyaer, for hvem det er lykkedes at flygte til Bangladesh, frister kummerlige forhold i overfyldte flygtningelejre.

I Rusland har nyere religionslovgivning gjort tilværelsen vanskelig for de andre kirker end den russisk-ortodokse. Protestantiske menigheder, som tilhører ”mainstream-kirker” i Europa og USA, kaldes ”sekter”, og medlemmer af Jehovas Vidner forfølges og fængsles. Også i Kina og Nordkorea meldes om forfølgelse af en række religiøse mindretal.

I nogle afrikanske lande, hvor der findes store samfund af både kristne og muslimer, sker der med jævne mellemrum voldelige sammenstød imellem de to grupper for eksempel i Nigerias nordlige delstater finder nogle af de mest omfattende kristenforfølgelser i verden.

I områder, hvor radikal islamisme dominerer, er det forbundet med overhængende livsfare, men også i lande som Ægypten, Irak og Bahrain tolererer man kun kristne, blot de ikke missionerer over for muslimer, og i Ægypten er der desværre eksempler på voldelige overfald af kristne og nedbrænding af kirker.

I Pakistan risikerer man dødsstraf, hvis man giver udtryk for, at profeten og Mohammed og koranen ikke indeholder den fulde religiøse sandhed. Regeringen i Saudi-Arabien tillader de udenlandske borgere, som lovligt opholder sig i landet, at samles til kristen gudstjeneste, men man forbyder alle – også kristne – at indføre bibler, kors og religiøs litteratur i landet.

I Mellemøsten, som er kristendommens vugge, er situationen ganske alvorlig. Den politiske uro i forbindelse med Israel-Palæstinakonflikten og den syriske borgerkrig har næsten tømt området for kristne. De tilbageværende kristne i for eksempel Syrien risikerer og frygter forfølgelse, vold og drab.

Det er glædeligt, at den danske stat har etableret et kontor i Udenrigsministeriet, der skal arbejde med forfulgte kristne, og det er også vigtigt, at Folkekirkens Mellemkirkelige Råd i flere år har gjort et vigtigt arbejde inden for området, ligesom ”Open Doors” gennem mange år har haft fokus på området, bl.a. ved at udsende ”verdensranglisten”, der dokumenterer de områder, hvor kristne forfølges mest systematisk.

Nu er dette vigtige arbejde suppleret med en uafhængig ”tænketank” medpersoner, som kan bidrage med analyser og viden for at udbrede kendskabet til kristne - især - mindretals vanskelige vilkår.

Selv om fokus kommer til at være på forfulgte kristne, sker det i den selverkendelse, som kristne kirker må leve med; at - ikke mindst - jøder i den kristne verden har været udsat for konsekvente, årelange forfølgelser, og at der i kristendommen har været legitimeret undertrykkelse og forfølgelse af anderledes tænkende op gennem historien.

Jørgen Jørgensen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce