Annonce
Læserbrev

Fortsat nej til Costa del Vestkysten – men ja til fair play

Læserbrev: En drilsk overskrift i JydskeVestkysten den 12. september har fået nogen til at tro, at Socialdemokratiet i Varde er blevet tilhængere af prestigeprojektet på Hafniagrunden i Blåvand. Vi er stadig modstandere af dette projekt, hvor lokalplanen blev vedtaget i 2018 af Byrådet med stemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti. Vi siger uændret nej tak til Costa del Vestkysten, da det er vores opfattelse, at det vil gå hårdt ud over kystnaturen.

Efter vedtagelsen af lokalplanen bragte borgerklager sagen videre til planklagenævnet, der i skrivende stund endnu ikke er færdig med sin sagsbehandling. På grund af den lange sagsbehandlingstid i Planklagenævnet har erhvervsminister Simon Kollerup valgt forlænge seneste frist for projektstart med to år. I Socialdemokratiet i Varde er vi enige i ministerens beslutning om forlængelse af fristen for iværksættelse af samtlige 10 kystnære projekter. Vi finder, at det er en fair beslutning. Vi ønsker ikke projektet, men mener ikke at det skal falde, fordi det støder på en tidsfrist forårsaget at en lang sagsbehandlingstid i Planklagenævnet. Skal projektet falde, bør det ske med baggrund i en egentlig afgørelse fra planklagenævnet.

Vi håber således på en snarlig afgørelse fra Planklagenævnet, der giver klagerne medhold- med en skrinlægning af projektet til følge, så den unikke natur, vi fællesskab har fået i arv, ikke sættes over styr på grund af formentligt kortsigtede økonomiske erhvervsinteresser.

Annonce
Søren Laulund
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Sydjylland

Små handelsskoler risikerer at miste udkantstilskud: Nu står flere til at gå i minus

Annonce