Annonce
Læserbrev

Fortsat nej til Costa del Vestkysten – men ja til fair play

Læserbrev: En drilsk overskrift i JydskeVestkysten den 12. september har fået nogen til at tro, at Socialdemokratiet i Varde er blevet tilhængere af prestigeprojektet på Hafniagrunden i Blåvand. Vi er stadig modstandere af dette projekt, hvor lokalplanen blev vedtaget i 2018 af Byrådet med stemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti. Vi siger uændret nej tak til Costa del Vestkysten, da det er vores opfattelse, at det vil gå hårdt ud over kystnaturen.

Efter vedtagelsen af lokalplanen bragte borgerklager sagen videre til planklagenævnet, der i skrivende stund endnu ikke er færdig med sin sagsbehandling. På grund af den lange sagsbehandlingstid i Planklagenævnet har erhvervsminister Simon Kollerup valgt forlænge seneste frist for projektstart med to år. I Socialdemokratiet i Varde er vi enige i ministerens beslutning om forlængelse af fristen for iværksættelse af samtlige 10 kystnære projekter. Vi finder, at det er en fair beslutning. Vi ønsker ikke projektet, men mener ikke at det skal falde, fordi det støder på en tidsfrist forårsaget at en lang sagsbehandlingstid i Planklagenævnet. Skal projektet falde, bør det ske med baggrund i en egentlig afgørelse fra planklagenævnet.

Vi håber således på en snarlig afgørelse fra Planklagenævnet, der giver klagerne medhold- med en skrinlægning af projektet til følge, så den unikke natur, vi fællesskab har fået i arv, ikke sættes over styr på grund af formentligt kortsigtede økonomiske erhvervsinteresser.

Annonce
Søren Laulund
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce