Annonce
Sønderborg

Forvaltningen‌ ‌duer‌ ‌ikke‌ ‌Erik‌ ‌Lauritzen!‌ ‌

Sønderborg Rådhus

Læserbrev: Sagsbehandling‌ ‌i Sønderborg Kommune er‌ ‌ikke,‌ ‌som‌ ‌det‌ ‌fremgår‌ ‌af‌ ‌artikel i JydskeVestkysten, ‌hurtig.‌ ‌

‌Sagen‌ ‌kort‌ ‌fortalt. En‌ ‌entreprenør‌ ‌og‌ ‌ejendomsbesidder,‌ ‌ejer‌ ‌af‌ ‌ejendomme‌ ‌i‌ ‌den‌ ‌"døende"‌ ‌ del‌ ‌af‌ ‌Sønderborg‌ ‌City,‌ ‌ønsker‌ ‌en‌ ‌anden‌ ‌indretning‌ ‌af‌ ‌sine‌ ‌ejendomme‌ ‌da‌ ‌udlejning‌ ‌af‌ ‌kontorer‌ ‌i‌ ‌centrum‌ ‌efterhånden‌ ‌er‌ ‌svær.‌ ‌

Vedkommende‌ ‌har‌ ‌ændret‌ ‌flere‌ ‌ejendomme‌ ‌fra‌ ‌boliger‌ ‌til‌ ‌erhverv.‌ ‌Disse‌ ‌ønskes‌ ‌tilbageført‌ ‌til‌ ‌boliger‌ ‌pga.‌ ‌udviklingen.‌ ‌Nogle‌ ‌er‌ ‌istandsat‌ ‌i‌ ‌ respekt‌ ‌for‌ ‌historien.‌ ‌En‌ ‌er‌ ‌opført‌ ‌i‌ ‌tysk‌ ‌stil,‌ ‌er‌ ‌omfattet‌ ‌af‌ ‌en‌ ‌“dansk”‌ ‌lokalplan,‌ ‌med‌ ‌de‌ ‌problemer‌ ‌der‌ ‌er‌ ‌i‌ ‌bevaring‌ ‌i‌ ‌original‌ ‌stil.‌ ‌ ‌

Annonce

‌Sagen‌ ‌er‌ ‌først‌ ‌rejst‌ ‌i‌ ‌Byggekontoret‌ ‌som‌ ‌sendte‌ ‌dem‌ ‌til‌ ‌Erhvervsservice,‌ ‌(ES).‌ ‌ES‌ ‌bad‌ ‌om‌ ‌ skitser‌ ‌til‌ ‌at‌ ‌beskrive‌ ‌sagerne.‌ ‌Søgning‌ ‌i‌ ‌kommunens‌ ‌tegningsarkiv‌ ‌har‌ ‌vist‌ ‌sig‌ ‌at‌ ‌være‌ ‌forgæves,‌ ‌da‌ ‌de‌ ‌indskannede‌ ‌tegninger‌ ‌ikke‌ ‌er‌ ‌relevante‌ ‌for‌ ‌sagen,‌ ‌men‌ ‌fra‌ ‌forstuderne.‌ ‌ Mange‌ ‌tegninger‌ ‌er‌ ‌"forsvundet",‌ ‌ved‌ ‌digitaliseringen,‌ ‌ved‌ ‌webarkivets‌ ‌tilblivelse.‌ ‌

Og‌ ‌Sønderborg‌ ‌er‌ ‌(endnu‌ ‌ikke),‌ ‌i‌ ‌et‌ ‌landsdækkende‌ ‌arkiv,‌ ‌som‌ ‌mange‌ ‌byer‌ ‌på‌ ‌samme‌ ‌størrelse,‌ ‌ellers‌ ‌er.‌ ‌ ‌For‌ ‌ikke‌ ‌at‌ ‌belaste‌ ‌sagerne‌ ‌med‌ ‌unødvendigt‌ ‌honorar‌ ‌for‌ ‌opmålinger,‌ ‌blev‌ ‌Erhvervsservice‌ ‌anmodet‌ ‌om‌ ‌at‌ ‌arrangere‌ ‌et‌ ‌møde‌ ‌med‌ ‌Teknik‌ ‌&‌ ‌Miljø‌ ‌udvalget,‌ ‌et‌ ‌af‌ ‌stederne.‌

ES‌ ‌foranledigede‌ ‌hurtigt‌ ‌et‌ ‌møde,‌ ‌med‌ ‌lederen‌ ‌af‌ ‌Byggeri‌ ‌og‌ ‌Affald‌ ‌+‌ ‌en‌ ‌sagsbehandler‌ ‌fra‌ ‌Byggekontoret.‌ ‌For‌ ‌ikke‌ ‌at‌ ‌belaste‌ ‌sagerne‌ ‌med‌ ‌unødvendigt‌ ‌honorar‌ ‌for‌ ‌opmålinger,‌ ‌blev‌ ‌Erhvervsservice‌ ‌ anmodet‌ ‌om‌ ‌at‌ ‌arrangere‌ ‌et‌ ‌møde‌ ‌med‌ ‌Teknik‌ ‌&‌ ‌Miljø‌ ‌udvalget,‌ ‌et‌ ‌af‌ ‌stederne.‌ ‌

Efter‌ ‌vort‌ ‌ønske‌ ‌kom‌ ‌et‌ ‌referat‌ ‌af‌ ‌mødet,‌ ‌til‌ ‌brug‌ ‌for‌ ‌et‌ ‌senere‌ ‌møde‌ ‌med‌ ‌T&M‌ ‌Udvalget.‌ ‌Ønsker‌ ‌i‌ ‌referatet,‌ ‌er‌ ‌der‌ ‌efterfølgende‌ ‌søgt‌ ‌dispensation‌ ‌for.‌ ‌Mødet‌ ‌med‌ ‌T&M‌ ‌udvalget‌ ‌er‌ ‌aldrig‌ ‌kommet‌ ‌i‌ ‌stand,‌ ‌på‌ ‌trods‌ ‌af‌ ‌flere‌ ‌rykkere.‌ ‌Afventer‌ ‌man‌ ‌kommunalvalget‌ ‌og‌ ‌et‌ ‌nyt‌ ‌udvalg‌ ‌næste‌ ‌år?‌ ‌‌‌

Dog‌ ‌blev‌ ‌vi‌ ‌efter‌ ‌2‌ ‌mdr.‌ ‌i‌ ‌stedet‌ ‌tilbudt‌ ‌et‌ ‌møde‌ ‌med‌ ‌forvaltningsdirektøren,‌ ‌planchefen‌ ‌og‌ ‌lederen‌ ‌af‌ ‌ES-kontoret.‌ ‌Her‌ ‌blev‌ ‌vore‌ ‌spørgsmål‌ ‌og‌ ‌dispensationsansøgning‌ ‌atter‌ ‌rejst.‌ ‌Vi‌ ‌modtog,‌ ‌mod‌ ‌forventning,‌ ‌ikke‌ ‌et‌ ‌referat.‌ ‌Derfor‌ ‌har‌ ‌har‌ ‌vi‌ ‌udarbejdet‌ ‌et‌ ‌referat‌ ‌selv,‌ ‌rundsendt‌ ‌til‌ ‌de‌ ‌involverede.‌ ‌Det‌ ‌har‌ ‌man‌ ‌ikke‌ ‌kommenteret,‌ ‌eller‌ ‌kvitteret‌ ‌for.‌ ‌Hvor‌ ‌er‌ ‌notatpligten‌ ‌i‌ ‌Sønderborg‌ ‌?‌ ‌‌‌

De‌ ‌ønskede‌ ‌skitser‌ ‌er,‌ ‌før‌ ‌jul,‌ ‌mailet‌ ‌til‌ ‌ES‌ ‌og‌ ‌T&M‌ ‌udvalget,‌ ‌med‌ ‌ønsket‌ ‌om‌ ‌behandling.‌ ‌Ingen‌ ‌kvittering,‌ ‌ingen‌ ‌afvisning,‌ ‌intet‌ ‌tilbud‌ ‌om‌ ‌forhandling.‌ ‌Det‌ ‌er‌ ‌trist‌ ‌som‌ ‌rådgiver‌ ‌for‌ ‌en‌ ‌ejendomsudvikler,‌ ‌der‌ ‌er‌ ‌interesseret‌ ‌i‌ ‌byens‌ ‌historie‌ ‌og‌ ‌udseende,‌ ‌ikke‌ ‌at‌ ‌få‌ ‌den‌ ‌ønskede‌ ‌sagsbehandling.‌ ‌Tålmodigheden‌ ‌er‌ ‌slidt‌ ‌efter‌ ‌måneders‌ ‌ventetid.‌ ‌‌

Byggesagsbehandling‌ ‌synes‌ ‌at‌ ‌være‌ ‌forbeholdt‌ ‌store‌ ‌virksomheders‌ ‌planer‌ ‌for‌ ‌byen,‌ ‌en‌ nordjysk‌ ‌storentreprenører,‌ ‌byens‌ ‌"hushåndværker"‌ ‌eller‌ ‌et‌ ‌byggemarkeds‌ ‌ansøgning‌ ‌om‌ ‌et‌ grotesk‌ ‌firmaskilt.‌ ‌En‌ ‌lokal‌ ‌ansvarsbevidst‌ ‌ejendomsejer‌ ‌modtager‌ ‌intet‌ ‌svar,‌ ‌på‌ ‌de‌ ‌relevante‌ ‌spørgsmål‌ ‌han‌ ‌har‌ ‌rejst.‌ ‌

Jydske‌Vestkysten‌ ‌burde‌ ‌skrive:‌ ‌Sagsbehandlingen‌ ‌er‌ ‌lukket‌ ‌for‌ ‌småinvestorer‌ ‌i‌ ‌Sønderborg.‌ ‌Man‌ ‌efterspørger‌ ‌en‌ ‌voksen‌ ‌i‌ ‌denne‌ ‌form‌ ‌for‌ ‌byggesagsbehandling.‌ ‌‌

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce